Hírek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia életéből

- Ez után az első közös és jelentősebb esemény a teológusok életében az április 8-10-ig tartó csendeshétvége volt. A csendeshétvégén a keresztyén ember szabadságáról hallhattunk igehirdetéseket és egy előadást. Dr. Dienes Dénes professzor úr, Török István vallástanár és Végh Tamás, Budapest városligeti-fasori lelkipásztor tolmácsolta Isten útmutatását felénk ebben a témában.

- Ehhez kapcsolódott a költészet napjához közeledve zenés-verses megemlékezésünk Csokonai Vitéz Mihályról és József Attiláról. A két költő versei hangzottak el beszédben és énekszóban teológusok közreműködésével, Kovács Józsefné rendezésében.

- Az alkalmak mellett gazdagította életünket a kolozsvári teológusokkal való találkozás, akik meghívásunkra érkeztek intézményünkbe.

- Az első félévhez hasonlóan most is tartottunk zsíros kenyeres estet, melyen Szentimrei Mihályné, Ibolya néni mesélte el élete eseményeit, beszélt örömeiről, bánatairól, de legfőképp Isten gondviseléséről tett bizonyságot, melyet élete során megtapasztalt.

- Az Akadémiai Tanács az elkövetkezendő két évre dékánná dr. Börzsönyi Józsefet, prodékánokká dr. Sawyer Franket és dr. Dienes Dénest választotta.

- Megválasztásra kerültek a következő év diákvezetői: Rácsok Andreát seniornak, Pocsai Sándort esküdtfelügyelőnek választotta a diákság. Isten áldása kísérje munkájukat és adjon erőt feladataik elvégzéséhez!

- Szintén a következő tanévhez kapcsolódik a felvételi, melynek alkalmassági részére április utolsó hétvégéjén került sor. Május 5-én tartottuk a pünkösdi legációra kibocsátó istentiszteletet.

- A hétköznapok eseményei közepette két teológus csoport továbbra is hűségesen szolgál a sátoraljaújhelyi börtönben és az Erdélyi általános iskolában a gyerekek között.

- Dr. Falus András a biológiai tudományok doktora, a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének igazgatója 2005. április 20-án „Genomika; út a rendszerbiológia felé" címmel tartott előadást intézményünkben.