Emlékezés Száz Béla református lelkészre (1930-2005)

A felvidéki Tornalján született, 1941-ben kezdte gimnáziumi tanulmányait Sárospatakon, majd a történelem viharai okozta nehézségeket legyőzve 1949-ben végzett. Vágya, hogy Patakon tanuljon teológiát, nem teljesülhetett. A kitérőnek számító egészségügyi munka is felkészülésnek bizonyult, hiszen később a heidelbergi teológia diplomájának birtokában idősek otthonát alapított. A humánum és a szeretet vezette egész életében. 1991-ben osztálytársaival alapítványt hozott létre a pataki gimnázium diákjainak támogatására. Szelíd és jószívű munkatársa volt e nagyszerű mozgalomnak. Többek között az ő szerető gondoskodása segítségével közel 600 diák kaphatott anyagi segítséget tanulmányaihoz. Derűs tekintetét, kedves mosolyát nem feledjük, művét őrizzük, példáját követjük.