A sátoraljaújhelyi gyülekezet ünnepe

Most viszont volt egy másik ok is, ami miatt megállhattunk és hálát adhattunk Urunknak: a lelkészházaspár, Kádár Ferenc és felesége Iszlay Éva immár huszonöt éve végzik lelkészi munkájukat, és tíz esztendeje szolgálnak az újhelyi gyülekezetben.

Az ünnepi istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát a debreceni hittudományi egyetem képviseletében érkezett dr. Fekete Károly rektor végezte, aki Jézus Krisztusról, a virágvasárnap Királyáról szólt, aki jön és várja megtérésünket. A gyülekezetet és a jubiláló lelkészházaspárt dr. Börzsönyi József esperes, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia professzora köszöntötte, felelevenítve az eltelt tíz év emlékeit és eredményeit. A gyülekezet köszöntését Bertók Ernő főgondnok és Székely Béláné egyháztag tolmácsolta.

Erre az alkalomra jelent meg egyházközségünk alapítványának gondozásában A magvetés ideje - Újhelyi igehirdetések című prédikációs kötet. A Kiadó ajánló sorai így mutatják be a könyvet:

„A kötet nagyobb részében lelkipásztoraink, Kádár Ferenc és Kádár Ferencné Iszlay Éva igehirdetéseit olvashatjuk. Ők nemcsak a tíz évre, hanem a lelkészi szolgálat huszonöt évére is visszatekintenek e jubileumon. Egy pillanatra megállva, és emlékezve az lehet az érzésünk, hogy milyen gyorsan eltelt 1995 tavasza óta az idő, és milyen gazdag volt ez az időszak mindnyájunk számára! Istennek adunk hálát ezért. ... A lelkészházaspár mellett megszólalnak azok a fiatalok is, akik ebből a gyülekezetből indultak el a lelkipásztori pályára. Mi, újhelyi reformátusok, méltán büszkélkedhetünk velük, hiszen nem sok gyülekezet ad tizenegy prédikátort az anyaszentegyháznak néhány esztendő alatt."

Hadd ajánljam e helyen egyházkerületünk lelkészeinek és gyülekezeti tagjainak figyelmébe ezt a kötetet, mert úgy gondolom, hogy lelki haszonnal forgathatják mindazok, akik vágynak Isten Igéjére.

A jubiláns lelkészházaspárnak és a gyülekezetnek további áldásokat és örömöket kívánok a közös szolgálatban!

Deák István, missziói gondnok

Sátoraljaújhely