A Kollégium megújult imaterme

Orgonát 1930-ban épített itt az Angster cég. Ez a hangszer 10 változatú, 1 manuálos, pedál szerkezettel ellátott, pneumatikus rendszerű volt. 1951-ben leszerelték, előbb a kollégiumi főépület másik termében akarták újra felépíteni. Ebben az esztendőben a Református Egyház vezetése, figyelmen kívül hagyva a Tiszáninneni Egyházkerület döntését, a Teológiai Akadémiát bezárta, a gimnáziumot pedig 1952-ben államosították, ezért az orgonát nem Sárospatakon, hanem az abaújszántói református templomban építették fel.

Az 1930-tól ismét református Tanítóképző Főiskolán is épült orgona 1913-ban (4 ezer korona költséggel). Az építő Wegenstein Lipót temesvári mester volt. Ez a hangszer 2 manuállal és 16 változattal készült, szintén pneumatikus rendszerű volt. A tanítóképző államosítása során az orgonát átadták a Kollégiumnak. Az imateremben kívánták elhelyezni, az átépítésre - melynek tervét új diszpozíciós megoldásokat javasolva Zalánfy Aladár orgonaművész készítette - a Rieger Ottó Orgonagyárral kötött szerződést a Kollégium. Az Orgonagyár mégsem itt, hanem a Miskolc-martintelepi református templomban építette fel a Képző volt orgonáját, mert a fentebb ismertetett okokból kifolyólag a Kollégium ennek a gyülekezetnek ajándékozta.

A kommunizmus idején az imatermet színházteremmé alakították át. A padok és a szószék a makkoshotykai református templomba kerültek. Az 1990-es években kezdődött a terem helyreállítása azzal a szándékkal, hogy nyerjen külsőségeiben is olyan jelleget, amely egyaránt méltó környezete az istentiszteleteknek és a kulturális rendezvényeknek. A belsőépítész tervező ifj. Újszászy Kálmán. Az orgonát az Aquincum Orgonagyár építette.