Kerületi események

 • Wass Albert est vastapssal Miskolcon

  Zsúfolásig megtelt Miskolcon a Tiszáninneni Református Egyházkerületi Székház nagyterme február 26-án, amikor az egyházi és civil emberek együtt ünnepelték a kultúra napját. Üzenet az otthoni hegyeknek címmel a nagyváradi Kiss Stúdió Színház két alapító színésze Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos Wass Albert művéből tartottak élményt nyújtó előadást.

 • Húsz éves a tiszáninneni és missouri egyházkerületek kapcsolata

  A Tiszáninneni Református Egyházkerület küldöttsége 2004 augusztusában részt vett az egyesült államokbeli missouri Presbiteriánus Egyház zsinatán. Az amerikai testvérek részéről azért érkezett meghívó, mert a két egyházkerület kapcsolata éppen 20. esztendejébe lépett. Az elmúlt két évtizedben a missouri testvérek megismerték egyházkerületünket, szinte évenként meglátogattak bennünket, hordoztak imádságaikban és anyagi támogatást is nyújtottak. Egyházkerületünk részéről sem az első küldöttség látogatta meg a missouri presbiteriánusokat. Korábban is járt tiszáninneni küldöttség a tengerentúlon. Most Csomós József püspök, Ábrám Tibor főgondnok, Börzsönyi József esperes és Dienes Dénes kollégiumi közigazgató képviselte egyházkerületünket.

 • Kerületi lelkészkonferencia Sárospatakon

  A Tiszáninneni Református Egyházkerület 2006. február 18-án Sárospatakon tartotta kerületi lelkészértekezletét. Délelőtt az esperesi beszámolókat hallgathattuk meg, amelyből betekintést nyerhettünk az abaúji, a borsod-gömöri, az egervölgyi és a zempléni egyházmegyék statisztikáiba, a hálaadásra okot adó elvégzett feladatokba, esetleges nehézségbe, és a még meg nem valósított kisebb vagy nagyobb horderejű tervekbe. Az ebédszünetet követően, Csomós József püspöke a találkozó előtt kiküldött kérdőívek eredményeit összegezte.

 • Nőszövetség – Istennel a lelkekért

  Barátsággal, vérrel, elszántsággal, bátorsággal, hittel, becsülettel megpecsételt közös akarat: egy Szövetség. Milyen gyönyörű szó, és micsoda belső tartalom! A prófétás időkben, de hazánk dicsőbb történelmi korszakaiban is élt a széttörhetetlen, megsemmisíthetetlen, nemzedékeken átívelő összetartozás vágya.

 • „Úgy szerette Isten a világot…” - Kerületi presbiteri konferencia Tiszáninnen

  A János evangéliuma jól ismert igeversének szellemében telt a március 18-án megrendezett tiszáninneni kerületi presbiteri konferencia. A miskolci-egyetemváros főépületében megtartott egész napos rendezvényen mintegy 2500-an vettek részt. Csomós József áhítata után Bölcskei Gusztáv, Orbán Viktor, valamint Ábrám Tibor tartott előadást, majd mód nyílt a konferencia résztvevőiben felmerült kérdések megtárgyalására az előadókkal egy fórum keretében. Az alábbiakban a délelőtt elhangzott áhítatból és előadásokból válogattunk idézetnyi részleteket, amelyekkel talán érzékeltetni tudjuk gondolatmenetüket, mondanivalójukat.

 • „Boldog, aki ad, és az, ki elfogad”

  Több mint 250 ember volt együtt 2006. augusztus 17-én Miskolcon a Református Világtalálkozó részrendezvényén. A nap megrendezésének célja a hálaadás volt. 10 éve alapította a Békesség Háza Alapítvány a MÁON Református Szeretetotthont, ami akkor, 1996-ban még egy sokkal kisebb épületben, és sokkal kisebb létszámmal indult, mint amivel ma működik. Ez is bizonyíték arra, hogy a mustármagnyi hitből fa is nőhet.

 • Világtalálkozó - Nyitott ablakok

  Két hete már, hogy Magyarországon vagyunk. Ma éppen útban Sárospatak felé. Kisebbik lányom már rég nem kérdezte meg: ez is Magyarország? Az első napokban szinte csak ezzel foglalkozott. Még a Parlament előtt is, a Hősök terén is megkérdezte: ez is Magyarország? Magyarországot - még nem tudom pontosan miért - csak a nagymamája házával azonosította. Most békésen alszik (alszanak). Nem látják a híres tokaji hegyet, a szőlőrengeteget, ezt a furcsa, össze-vissza kanyargó Bodrogot, az alföldet lezáró Sátor-hegyeket.

 • Nőszövetségi Világtalálkozó

  „A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által." (2Tim 1,14)

  Közel ezren sereglettek össze augusztus 19-én a Magyar Reformátusok V. Világtalálkozója keretében megrendezett Nőszövetségi Világtalálkozóra, a miskolci Kossuth utcai templomba. A Kárpát-medence csaknem valamennyi egyházkerületéből érkeztek a gyülekezetek nőszövetségeinek küldöttei és az érdeklődők.

 • Emlékezés, hálaadás és erőgyűjtés Tiszáninnenen

  A Magyarországi Református Egyház a Tiszáninneni Református Egyházkerület 50 évvel ezelőtt visszanyert önállóságát ünnepelte hálaadással, a zsúfolásig megtelt sárospataki református templom 1500 fős gyülekezetében. Az egyházkerület lelkész-presbiteri konferenciájának keretei között ünnepi rendkívüli közgyűlésen emlékeztek a Zsinat elnöksége, tisztségviselői, alkotótagjainak képviselői, a testvér-egyházkerületek vezetői valamint a gyülekezetek, presbitériumok küldöttei az 50 évvel ezelőtti történésekre.

 • Lelkész-presbiteri konferencia Tiszáninnen

  A Miskolci Egyetem dísztermében 2007. március 24-én, ismét több száz északkelet-magyarországi református ember jelent meg. Lelkészek és nem lelkészek gyűltünk össze azzal a céllal, hogy első sorban Igével, imádsággal és egyházi énekekkel együtt dicsőítsük Istenünket, másrészt pedig hogy - ugyancsak Istenre és Igéjére figyelve - a közösségről, erről a kiemelten fontos, éppen ezért mindig is veszélyeztetett társadalmi kategóriáról gondolkodjunk és beszéljünk nemzeti és (nép)egyházi összefüggésben.

 • Csillagpont 2007 Sárospatak

  A Csillagpont bemutatásával gondban vagyunk. Aki részt vett már ilyen rendezvényen, ismeri. Aki nem, annak csak néhány adatot tudunk felsorolni, „bemutatni" nem tudjuk bemutatni, milyen ez az esemény. Vagy találkozó. Vagy - első látásra - keresztyén fesztivál. Nyári program, korrekt „bulilehetőség". Vagy más. A szervező csapat önmeghatározásában hely. „A Csillagpont a nagy találkozás helye, ahol a fiatalok az egész Kárpát-medencéből érkezve megélhetik közösségüket. Igen, ez az elsődleges: megtapasztalni az élő Istenbe vetett hit teremtette közösségünket".

 • A Tiszáninneni Református Nőszövetség konferenciájára

  Zsúfolásig megtelt az egyházkerületi székház nagyterme november 17-én délelőtt a Tiszáninneni Nőszövetség konferenciájára összegyűlt asszonyokkal, a gyülekezetetek küldötteivel és az érdeklődőkkel.

 • Testvérkapcsolat amerikai és tiszáninneni gyülekezetek között

  A Tiszáninneni Református Egyházkerület és az Egyesült Államokbeli Missouri Református Egyházkerület között 1984 óta baráti kapcsolat van. 2005-ben, amikor a Tiszáninneni Református Egyházkerület vezetősége látogatott Missouriba, megfogalmazódott a testvérgyülekezetek létrehozásának igénye.

 • A Biblia éve

  Az Egyházkerület a Biblia éve alkalmából megrendezett ünnepi kiállítás-megnyitójának adott otthont a sárospataki gyülekezet.

 • Élménybeszámoló a kerületi lelkészi-presbiteri konferenciáról

  Isten kegyelméből Sárospatakról mintegy tizenketten vehettünk részt április 5-én a Miskolcon megrendezett lelkészi-presbiteri konferencián. Reggel minden irányból sok-sok gépkocsi és autóbusz érkezett a Miskolci Egyetem köré. Táblák irányítottak, jó volt látni, hogy itt szeretettel várnak minket. Az egyházkerületből több száz presbiter és lelkipásztor sereglett össze az egyetem díszaulájába. A konferencia témája „A presbiter testi-lelki egészsége mint társadalmi felelősség" volt.

 • A Tiszáninneni Református Egyházkerület küldöttsége Afrikában

  Monile mose pingo! Ez a mi „Áldás, békesség" köszöntésünknek megfelelő gyülekezeti köszöntés Malawiban, a Közép-Afrikai Presbiteriánus Egyház (Church of Central Africa, Presbyterian, CCAP) gyülekezeteiben. Ígéretet tettünk vendéglátóinknak arra, hogy hazatérve ezzel köszöntjük először a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteit, a magyar reformátusokat...

 • Missouriak látogatása

  Lassan már hagyománnyá válik, hogy az amerikai egyesült államokbeli Első Presbiteriánus Egyház, a Missouri Presbiteriánus Egyháztest lelkes küldöttsége, nyaranta meglátogatja egyházkerületünket, és közösen ápoljuk a több mint 20 éves testvéri kapcsolatot.

 • Az egyházmegyei, egyházkerületi tisztségviselők választásáról

  I. A választás általános szabályai

   

  Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 évre szól, amely a választási bizottságra is vonatkozik. Az új tisztségviselők és testületek megbízatása mindig január 1-jével veszi kezdetét, és a teljes naptári évre terjed ki.

   

 • Viszontlátogatás Malawiból

  Küldöttség érkezett az afrikai Malawiból egyházkerületünkbe. A kerület küldöttsége idén márciusban járt két afrikai református egyháznál. Ábrám Tibor főgondnok, a Zsinat világi alelnöke, Börzsönyi József zempléni esperes, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia professzora és Börzsönyi Józsefné nagytiszteletű asszony utazott Afrikába.

 • „Nehézségeink ellenére is van reményünk és jövőnk..."

  2009. január 24-én került sor a Tiszáninneni Egyházkerület alakuló közgyűlésére, melynek feladatai között szerepelt többek között az egyházkerületi tisztségviselők megválasztása. Dr. Molnár Pál személyében az egyházkerületnek új világi főjegyzője van, akit szerkesztőbizottságunk arra kért, hogy mutatkozzon be Olvasóinknak.

   

 • Egyházi küldöttség Malawiból

  Előző számunkban röviden hírt adtunk a Közép-Afrikai Presbiteriánus Egyház Livingstoniai Egyházkerületéből érkezett háromtagú küldöttségének kerületünkben tett látogatásáról. Erről az eseményről szeretnénk most bővebben tájékoztatni Olvasóinkat, Domokosné Fazekas Hajnalka püspöki titkár „úti feljegyzéseinek" szerkesztett, rövidített változata alapján.

 • Emlékezés

  Eseménydús éve volt a szerencsi református gyülekezet életének a 2008-as év. A legemlékezetesebb A Biblia Éve tiszáninneni záró alkalmán, a Vizsolyi Bibliát kiadó Rákóczi Zsigmond halálának 400. évfordulóján december 7-8-án megrendezett ünnepség volt.

 • Összetartozunk

  „Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai." 1Kor 12,27

  Ha valaki ránéz egy domborzati térképre, látja a hegyek-dombok vonulatait, a folyók vonalát, a szélesen elterülő alföldeket. Egy-egy tájegységet is meg tudunk határozni, mint például a Kárpát-medencét. Azt is mondhatjuk: mi ide tartozunk. De ki tartozik mi hozzánk? A „térképcsinálók" húzta vonalon belül lévők, vagy van egy másik vonal, ami meghatározza az összetartozást?

 • Néhány gondolat az Egyházkerületi Közgyűlésről a püspöki jelentés alapján

  A 2009-es esztendő őszi Egyházkerületi Közgyűlése jól elhelyezhető Isten Igéje alapján egy prófétai szóval jellemzett világban: „Törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság"; „Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség". Ilyen szavakkal írható le az egyházunkat körülvevő közeg, és ezekkel az igékkel kezdődik a Közgyűlés elé terjesztett püspöki jelentés, melynek néhány főbb gondolatát szeretnénk jelen írásunkban megismertetni az Olvasóval.

 • Felelősségünk a megújulásban

  Felelősségünk a megújulásban - ezzel a címmel tartották meg a tiszáninneni lelkésztovábbképzés első szakmai napját Miskolcon a kerületi székházban, február 3-án.

 • „Süt a nap a magyar tehetséggondozás egén!”

  „Tehetség és kompetencia - Hatásunk és felelősségünk" címmel zajlott az a pedagógus konferencia, ami a Tiszáninneni Református Egyházkerület szervezésében, a Lévay közreműködésével került megrendezésre 2010 áprilisának elején a miskolci Kossuth utcai székházban. Közel száz érdeklődő vett részt, húsz különböző intézményből: egyházi és önkormányzati iskolákból, gyülekezetekből, pedagógiai intézetből.

 • Szubjektív árvíz-mozaikok (Gere Gábor József varbói lelkipásztorral beszélgettünk)

  Eleink idejében a májusi eső aranyat ért. 2010-es esztendőnk felborult világában mindent vitt. Házakat, kerteket, megküzdötten megteremtett élet-munkákat. Ha csupán egy családnak kellett volna menekülnie és végignéznie mindene elmerülését, az is tragédia lett volna, de áradtak apró patakok folyóvá robbanva, folyócskák gátakat szaggatva, falvakat, városokat körülzárva: vízzé és rommá változtatva mindent, ami útjukba került, százak, ezrek életét fenyegetve. Soha nem látott ár és soha nem látott összefogás. Közös erőfeszítés vezényszóra, szállítva, szomszédból vagy az ország más részéről önként gátakra futva homokzsákkal, segítő kezekkel, segélyekkel.

 • Beszámoló a lelkész-presbiteri konferenciáról

  Az Egyházkerület évek óta szervez közös konferenciát lelkészeknek és presbitereknek, amelyre rend-szerint szép számmal érkeznek Kerületünk minden részéből a közösségre vágyók. Idén a „megújulás" állt közös gondolkodásunk középpontjában.

 • Egyházkerületi kórustalálkozó

  Tizenegy gyülekezeti, illetve intézményi kórus és hangszeres együttes mutatkozhatott be 2010. október 16-án délelőtt a Tiszáninneni Református Egyházkerületi Kórustalálkozóján, Miskolcon. Büszkén járattam körbe a szemem a padban ülő, egymást figyelemmel és tisztelettel hallgató testvéreken.

 • Az egyházkerületi közgyűlésen elhangzott püspöki jelentés kivonata

  A közgyűlés elé terjesztett püspöki jelentés első fele elvi alapvetéssel és a belőle közvetlenül fakadó gyakorlati lépésekkel foglalkozik első renden. Az egyházkerület közgyűlésének résztvevői közös úton járnak, ez pedig nem más, mint ami az egyház kétezer esztendős útjából e nemzedéknek jutott.

 • A sárospataki gyermektábor margójára

  A Tiszáninneni Református Egyházkerület egyik kuriózumának számít a Sárospatakon megrendezésre kerülő nyári gyermektábor. Sok évre visszanyúló hagyomány már maga az időpont is, hiszen a június-júliusi hónap fordulóján vártuk eddig is a pihenni vágyó gyermekeket, fiatalokat. Az idén sem lesz ez másként, mert újra megnyitjuk a kollégiumok kapuit a sárospataki iskolakertben 2011. június 27. és július 2. között.

 • Lelkész-presbiteri konferencia az önkéntességről

  Egyházkerületünk gyülekezeteinek vannak közös hagyományai és közös ügyei. Immár hagyománynak tekinthető, hogy közös ügyeinkről évenként két alkalommal falvainkból és városainkból egybegyűlve közösen gondolkodunk. Egyházunk nem a világból kiszakítva létezik: gondjainkat, kérdéseinket, feladatainkat meghatározza korunk gyorsan alakuló, változó társadalma, melyben egyre nagyobb hiány mutatkozik a szerető szívek, segíteni induló lábak és a másikért tenni kész kezek iránt. Nem véletlen tehát, hogy ez az év az önkéntesség éve, közös gondolkodásunk, tavaszi lelkész-presbiteri konferenciánk témája pedig mindezek alapján maga az önkéntesség.

 • Idősgondozás a Tiszáninneni Református Egyházkerületben

  Ez év januárjától a TIREK Diakóniai Központ 11 gyülekezetben 190 idős rászorulónak nyújt szolgáltatást saját lakókörnyezetükben. 22 elkötelezett gondozónő keresi fel nap mint nap az időseket, hogy szeretettel az Úr dicsőségére végzett szolgálattal segítséget nyújtson.
 • Első interjú

  Paralalia. Dyscalculia. Sebzettség. Szorongás. Letapadt izmok. Nehezen olvas. Éjszaka felriad. Szótlan. Talán nekem nincs elég türelmem hozzá. Hol rontottam el? Pár éve még nem gondoltam, hogy majd egyedül kell csinálnom ezt az egészet. Ha akkor nem hallgatok másra, és már akkor merek segítséget kérni...