A Biblia éve

Igét hirdetett dr. Kádár Ferenc rektor, rávilágítva a továbbadott isteni szó erejére és értékére. Ünnepi műsorral szolgáltak a Református Kollégium diákjai, melyben Gulyás Orsolya vezényletével gimnazisták zsoltárokat énekeltek, teológusok pedig különböző nyelveken olvastak szentírási részleteket, hálát adva, hogy Isten üzenete mára több ezer nyelven hozzáférhető, közte megszólalt Isten magyarul is. A dr. Dienes Dénes professzor által levezetett ünnepségen a Biblia-kiállítást Ábrám Tibor egyházkerületi főgondnok nyitotta meg, hangsúlyozva a Magyar ének egyik nagyszerű sorát: „...Bibliás ősök sírja fölött állva, találjon e nép végre önmagára..." A Nagykönyvtár dísztermében kiállított szentírások különlegességét régiségük és sokféleségük mellett egykori tulajdonosaik adták, akik emlékezetét is őrzik e megszentelt könyvek.

Virágh Sándor, lelkipásztor Sárospatak

A 2008-as évet a magyarországi keresztyén egyházak a Biblia évévé nyilvánították. Kérdezhetné bárki: miért van erre szükség, mit jelent ez nekem?

Lassan húsz évvel a rendszerváltásnak nevezett változások után még mindig azt látjuk, hogy a társadalom nagyobb része alig-alig tud valamit a Bibliáról. A harmincöt éven felüliek egyáltalán nem részesültek iskolai hitoktatásban, a fiatalabb nemzedéknek is csak egy kis része. Egy-egy bibliai szemelvény már megjelenik a mai iskolai tankönyvekben, de az emberek nagy többségének nincs valós és átfogó ismerete a Bibliáról.

Külföldi példák már vannak hasonló kezdeményezésre. A Biblia évét először a német nyelvű keresztyén egyházak hirdették meg 2003-ban. Ennek keretében ismeretterjesztő előadások, filmek, kiállítások, tv-műsorok, új, közérthetőbb bibliakiadások készültek. A végén egy nagyobb felmérés azt mutatta ki, hogy a lakosság több mint fele mondta azt magáról, hogy hallott a Biblia évéről és a Bibliával valamilyen szinten foglalkozott.

Hasonló megfontolások vezették a magyarországi egyházakat is, amikor ezt a programot elindították: kinyitni, érdekessé, érthetővé tenni a Bibliát azok számára, akik nem is tudják igazán, hogy mi is az a Biblia, hogyan kell olvasni és érteni. Ennek keretében Bibliákat juttatnak az iskolai könyvtárakba, bibliai témájú konferenciákat, kiállításokat szerveznek. Az Országos Széchényi Könyvtárban novembertől lesz látható egy nagyon szép bibliakiállítás, a Művészetek Palotájában pedig szeptember 30-án lesz egy bibliai tárgyú zeneművekből álló hangverseny.

De természetesen a Biblia éve nemcsak a kívülállóknak szól! És itt

elsősorban nekünk, református keresztyéneknek kell feltenni a kérdést önmagunknak: hogyan is állunk a Bibliával?

Mit is jelent az, hogy magunkat az Ige egyházának nevezzük? Mit jelent a sola scriptura, azaz egyedül a Szentírás reformátori elve? Bár énekeljük a szép éneket: Nem hagyjuk el a bibliát - de nem hagytuk-e el mégis a Bibliát?

A Biblia éve kapcsán kiadott Ötlettár eljutott minden gyülekezethez, minden lelkészi hivatalba. Ez a füzet részletes, közérthető ötleteket, javaslatokat ad arra, hogyan lehet a Bibliát az egyházi év folyamán, egy-egy gyülekezeti csoportban kinyitni, olvasni, titkaira rácsodálkozni, a Bibliával kapcsolatos programokat szervezni. Keressük ezt a füzetet, vegyük elő presbiteri vagy ifjúsági bibliaórán, egy-egy gyülekezeti alkalomra készülve!

Ezen kívül van egy internetes honlap (www.bibliaeve.hu) is, ahol a programokról, eseményekről tájékozódhatunk. Lehet gyülekezeti kirándulást is úgy szervezni, hogy részt veszünk egy-egy ilyen jellegű programon.

Végül két sárospataki programra is hadd hívjam fel a figyelmet. Már megnyílt és egész nyáron át látogatható a Kollégium Nagykönyvtárának bibliakiállítása, amely a könyvnyomtatás kezdeteitől napjainkig mutatja be a Biblia kiadását, terjesztését.

Június 6-án, pénteken 10 órától a Teológián konferenciát szervezünk a Biblia növényeiről, lesz könyvvásár és ekkor a Kollégium udvarán a Bibliai kertet is megnyitjuk.

Győri István

tanszékvezető

egyetemi tanár