Világtalálkozó - A Teológiai Akadémia ünnepi közgyűlése

A Teológiai Akadémia augusztus 19-én, szombat délután ünnepi és nyilvános közgyűlést tartott az Imateremben. Ez a közgyűlés is már hagyományos módon kezdődött: a tanári kart és a vendégeket a tógás diákok (volt idő, amikor tógátus diákoknak nevezték a Kollégium teológus diákjait) vezették be, hozva azt a kollégiumi címerrel ellátott zászlót, amit a Kollégium 400 éves jubileumára készítettek a pataki asszonyok (a tanárfeleségek).

A közgyűlés alaphangja a hálaadás volt. Dr. Börzsönyi József rektor köszöntötte a vendégeket, a tanárokat és diákokat. Hálát adott a Kollégium múltjáért, de különösen az elmúlt 15 esztendőért, amióta újra megnyílt a 40 évig bezárt teológia kapuja, és folytatódik a lelkészképzés Patakon is. Nemcsak a hagyományos lelkészképzés, hanem az új időknek, lehetőségeknek és kihívásoknak megfelelni akaró lelkész-, börtönlelkész-, katekéta- és gyülekezeti munkatársképzés.

A jubileumi közgyűlés ünnepi eseménye volt az új tiszteletbeli tanárok bemutatása és tiszteletbeli tanárrá fogadása. Olyan bel- és külföldi lelkipásztorok és tanárok kötődtek ily módon még jobban a pataki kollégiumhoz, akik eddig is különböző módon kapcsolatba kerültek a Kollégiummal, és a maguk helyén, hivatásában kiemelkedő módon munkálkodtak. A következő tiszteletbeli tanárokat köszönthette és ünnepelhette az ünnepi közgyűlés:

Cecil Culverhouse lelkipásztor, Fulton (Missouri, USA)

Jochem Douma teológiai tanár, Kampen (Hollandia)

Fekete Károly egyetemi tanár, Debrecen

Christopher B. Kaiser teológiai tanár, Holland (Michigan, USA)

Kozma Zsolt egyetemi tanár, Kolozsvár

Lenkeyné Semsey Klára egyetemi tanár, Debrecen

Schweitzer József főrabbi, Budapest

Szűcs Ferenc egyetemi tanár, Budapest

Barend Johannes van der Walt teológiai tanár, Potchefstroom (Dél-Afrikai Köztársaság)

A tiszteletbeli tanárok laudációját (bemutatását és munkájuk szakmai értékelését) Dr. Dienes Dénes és Dr. Sawyer Frank rektor-helyettesek mondták el magyar, illetve angol nyelven.

A tiszteletbeli tanárok nevében Cecil Culverhouse és Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára mondott köszöntést. Cecil Culverhouse 20 éve van kapcsolatban Patakkal, mióta a tiszáninneni egyházkerület partnerkapcsolatba került a missouri-i presbiteriánus egyház egy egyházkerületével. Culverhouse lelkipásztor az utóbbi években különösen gyakran járt Sárospatakon, jelentős segítséget hozva nemcsak a pataki kollégiumnak, hanem a kárpátaljai magyar reformátusoknak is. Lenkeyné Semsey Klára pataki teológus diák volt, kedvesen emlékezett meg pataki éveiről, tanárairól. A Debreceni Hittudományi Egyetem friss nyugdíjasa. (Az Újszövetség professzora volt ott.)

A közgyűlésen a zárszót Benke György, a teológia volt tanára mondta. Abból a zsoltárból idézett, melyből a Kollégium egyik jeligéje való, a 126. zsoltárból: „Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd." Visszaemlékezett diákkorára és volt tanáraira, azok magvető munkájára, és arra az időre, amikor sok nehézség között „vetették a magot", és tanúja volt annak, ahogy milyen „könnyhullatást" és megkeseredést jelentett tanárainak és a kollégium lelkész-gondnokának a teológia bezárása és a gimnázium államosítása. De most átélhetjük az Ige ígéretét: a vigadozással aratást. Örvendező tanúi lehetünk - mondta - a gimnázium újra egyházi kezelésbe vételének, a teológia újra megnyitásának, az Imaterem felújításának, legújabban az orgona beépítésének. Azzal fejezte be beszédét, amivel 15 évvel ezelőtt Osterhaven professzor, a Friends of Sárospatak létrehívója, a pataki kollégium Egyesült Államokbeli patrónusa zárta be a teológia újranyitásán mondott beszédét: Sárospatak vivat, crescit, floreat - Sárospatak éljen, növekedjék, virágozzék!

Gazdagította a közgyűlést Bundzik Tímea orgonaművész-tanár szép orgonajátéka (Vivaldi, Bach és Mendelssohn darabokkal). Sokan most látták először a felújított Imatermet, és hallhatták az új orgona hangversenyzésre is alkalmas hangját.

Benke György ny. teológiai tanár

Bogács