Viszontlátogatás Malawiból

A Közép-Afrikai Presbiteriánus Egyház Livingstoniai Egyházkerülete partnere annak a Missouri Presbiteriánus Egyházkerületnek, amellyel egyházkerületünknek több mint húszéves kapcsolata van. A magyar küldöttség akkor a malawii és a tiszáninneni egyházkerületek kapcsolatát készítette elő. Az afrikai küldöttség egyházkerületünk meghívására két hetet töltött Magyarországon. A küldöttség tagjai voltak Levi N. Nyondo lelkipásztor, a Livingstoniai Egyházkerület főtitkára, felesége Ruth Nyondo tanítónő, a Mzuzu Általános Iskola pedagógusa és Harry Nthakomwa, a Livingstoniai Egyházkerület pénztárosa, a Partnerségi Bizottság elnöke. Ittlétük alatt többek között bepillantást nyerhettek Budapesten a Zsinat ülésébe, meglátogatták a Bethesda Gyermekkórházat. Kerületünknek mind a négy egyházmegyéje vendégül látta őket: Szerencsen és Göncön szolgálatukkal gazdagították a vasárnapi istentiszteletet, részt vettek gyülekezeti és presbiteri konferencián, ismerkedtek a megyei és a kerületi nőszövetségi munkával, a megyei és kerületi intézmények működésével, hétköznapi és kiemelt ünnepi eseményeivel is. Áttekintést kaptak az egyházkerület szerkezetéről és missziói munkájáról. A látogatást egy közös szándéknyilatkozat megfogalmazása és aláírása zárta.

(a szerk.)