Húsz éves a tiszáninneni és missouri egyházkerületek kapcsolata

Igen nagy szeretettel fogadtak bennünket, s gondoskodtak 14 napos programunkról, személyes odafigyeléssel, az apró részletekig kidolgozott pontossággal. Tapasztalataink vegyesek voltak. Először is láttuk, hogy sok tekintetben hasonló gondokkal küszködnek, mint mi. Bár Missouri állam a konzervatív amerikai világhoz tartozik, de ott is gyorsuló ütemben nő az elvilágiasodás. A gyülekezetek lassan-lassan elöregednek és fogynak. Missouri testvéreink ráadásul lelkészhiánnyal is küszködnek, pedig a lelkészeknek nincsenek anyagi gondjaik. Ismerik azt az általunk is megélt nem könnyű gyakorlatot, hogy egy lelkipásztor több gyülekezetben is szolgál. Olyan is van közöttük, aki ha be akarja járni szolgálati területét, akár 100 km-t is kell utaznia. A lelkészhiány problémáján úgy igyekeznek segíteni, hogy felhatalmaznak nem teljes jogú lelkipásztori szolgálatra, bizonyos alapfokú lelkészi képzésben részesített gyülekezeti tagokat. Ők világi foglalkozásuk mellett vállalnak, elsősorban a hétvégéken, lelkészi jellegű szolgálatokat.

A gyülekezetek felszereltsége bizony messze meghaladja a miénket. Gondolok itt elsősorban a sokágú és sokrétű gyülekezeti munka anyagi alapjaira, infrastrukturális feltételeire és a laikus gyülekezeti munkások elkötelezettségére. Rendkívül nagy hangsúlyt helyeznek a gyermekmunkára, a legmodernebb eszközök igénybevételével végzik ezt a szolgálatot. De minden gyülekezeti-missziói munkaágnak feladatát nagyon komolyan vevő bizottsága van. Ezek rendszeres heti munkát végeznek, nem csak léteznek. Gyülekezeti munkásaik nem fizetésért dolgoznak, egyszerűen csak keresztyéni elhivatásból. Életüknek egy bizonyos idejét rendszeresen ajánlják fel Isten szolgálatára.

Egészen eltérő a felfogásuk a miénktől az iskola-kérdésben. Nem látják helyesnek és körülményeik között megvalósíthatónak az egyházi iskolarendszer kiépítését. Sőt az iskolai hitoktatás bevezetését sem. Ebben a felfogásban a hagyományaikon túl nagyon erőteljesen érvényesül az a probléma, ami a keresztyén felekezetek kifejezhetetlenül szerteágazó túlburjánzásából adódik. Egy iskolában hihetetlenül sok felekezetnek kellene biztosítani hittanórák sokaságát. A 20.000 lakosú Hannibal városában például nem kevesebb, mint 50 felekezet működik. A főiskolákon és egyetemeken viszont dolgozik ifjúsági lelkész.

Missouri testvéreink nem egy pataki diákot támogattak egyesül államokbeli tanulmányaik során. Elsősorban a Saint Louisban működő Eden Szemináriumban. Ezt a kapcsolatot közös akarattal rendszeressé és kétoldalúvá igyekszünk fejleszteni. Reményeink szerint a jövőben Sárospataki Teológiánk is fogad majd itteni diákokat és tanárokat, s a mieink is programszerűen fejleszthetik tudásukat ebben a lelkészképző intézményben. Amerikai testvéreink a kerületi együttműködést úgy óhajtják tovább építeni, hogy az gyülekezetek közötti kapcsolatban erősödjék meg. Körvonalazódik a missouri Mexico és a Miskolc-avasi gyülekezet, valamint Szerencs és Jefferson City testvéri együttműködésének a programja. Nem elsősorban a korábban megszokott pénzbeli segélyek lebegnek a szemünk előtt, hanem sokkal inkább a spirituális, egymás hite általi épülés lehetősége.

2005-ben amerikai testvéreink visszaadják látogatásunkat. Májusban diákoknak egy csoportja, ősszel pedig az egyházkerület küldöttsége érkezik hozzánk. E látogatás során a körvonalazódó további együttműködésünk részleteinek végérvényes tisztázására is sor kerül.

D D