PDF letöltése

LXIV. évfolyam 4. szám

 • Várom az Urat...

  „Várom az URat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt.” (Zsolt 130:5-6)
 • A presbiter

  A presbiter szó megfelelője a Bibliában: vén, öreg. Ez eredetileg az életkoruk szerint idős embereket jelentette, akik az akkori gyakorlat szerint koruknál fogva olyan tekintéllyel rendelkeztek, hogy ők voltak egy-egy közösség vezetői. Mózesről olvassuk először, hogy Izráel népéből véneket bízott meg bizonyos vezetési feladatokkal, hogy a segítői legyenek.
 • Emberek, keljünk fel! - Mindenki Karácsonya egy kicsit másképpen

  Abaújszántón több mint tíz éve kezdtük el az Abaújszántóért Egyesülettel a Mindenki Karácsonyát. Ez mindig a karácsonyt megelőző szombaton van, amikor együtt ünnepel a város lakossága. Délelőtt a Piac téren díszítjük fel a karácsonyfát. Ilyenkor kellemes karácsonyi zene szól, forró teát lehet inni és egy-két szelet kalács idézi meg a karácsonyt azok számára is, akiknek nincs lehetősége másképp ünnepelni. Délután a Művelődési Házban van egy műsor, ahol az óvodások, iskolások, énekkarok vállalkozó szellemű amatőr előadók műsorát élvezhetjük. Olykor még egy ádventi hangverseny is színesíti a műsort.
 • Csendes nap Boldván

  „Kincs a cserépedényben” címmel csendes napot tartottunk október 15-én, a fehér bot napján, a boldvai református templomban. Tizenegy településről érkeztek hozzánk keresztyén testvéreink
 • Emléktábla-állítás Hidasnémetiben

  Milyen lelkipásztornak lenni? Nehéz kérdés. Általában a lelkipásztorok lelki értelemben finom, érzékeny emberek. Minden, amivel kapcsolatba kerülnek, sokszoros erővel hat rájuk. Egyik pillanatban az égbe emelkednek, a következőben a földre zuhannak. Ki-be járnak a mennyország és a pokol között, s míg más az indulatait kedve szerint levezetheti, a lelkipásztor Jézustól tanult önuralommal próbál csendes maradni, ami persze nehéz életfeladat.
 • Másokban rejlő önmagunk

  Mindig felemelő érzés látni, amikor magyar református emberek találkoznak máshol élő társaikkal. Akkor sem volt másképpen, amikor a gönci gyülekezet találkozott a munkácsi gyülekezettel egy rövid hétvége eréig, a munkácsi vár árnyékában.
 • Hálaadó istentisztelet Felsődobszán

  A Felsődobszai Református Gyülekezet régóta készült erre az alkalomra, amely végre 2011. október 2-án elérkezett. A délután 2 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten a gyülekezet hálát adott a templom és környezete megújulásáért, az elvégzett munkákért.
 • Gyülekezeti nap Mályiban

  Péter apostolnak ez az intelme volt a mottója az október 1-jén Mályiban megtartott gyülekezeti napunk-nak. Mintegy ötven testvér élvezte Isten gazdag áldásaként egymás szeretetteljes, építő társaságát, valamint a gyönyörű napsütéses időt.
 • „Gyönyörködhessem templomában” (Zsolt 27,4)

  Az emődi református templom első ránézésre kevés szépséggel tud gyönyörködtetni. A rozsda messziről látszik a templomtornyon, omladozik a vakolat kívül és belül. Dáviddal együtt esedezünk megújulásért, mert csak álmainkban ragyog a templom. Az elmúlt esztendőkben ez-az megújult, de még mindig több a gyülekezetre nehezedő teher, mint az öröm.
 • Összefogás a bűnmegelőzés érdekében

  A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság és a Varbói Református Egyházközség 2011. október 7-én „A Rendőrség és az Egyházak összefogásának alternatívái, eddigi tapasztalatok és a jövőben rejlő lehetőségekről a bűnmegelőzés területén” címmel tartott konzultációt Varbón.
 • Hírek a Mezőcsáti Egyházközség életéről

  2011. szeptember 10-11-én a Maros-vásárhely-Cserealjai gyülekezet óvodájának felszentelő, megnyitó istentiszteletén vettünk részt négyfős gyülekezeti küldöttségünkkel. A gyülekezet több éve dédelgetett álma vált valóra a nyár folyamán. Ötvös József esperes hirdette az Igét. Papp Béni lelkipásztor számolt be a többéves előkészítés után elkészült új épületegységről, ami magában foglal két óvodai csoport befogadására alkalmas termet a kiszolgáló részekkel együtt, valamint egy emelt szintű tetőteres beépítés eredményeként egy nagyobb területű szolgálati lakást.
 • 50 éve konfirmáltak találkozója Nagybarcán

  Ünnepi alkalomra hívogattak 2011. október 30-án a nagybarcai templom harangjai, amelyek közül az egyik műemlékharang, az 1520-as években készült, a nógrádszakálli harangöntő mester munkája, latin nyelvű felirata magyarul így szól: „Ó Dicsőség Királya, jöjj békével!”
 • Szórványközpont épült Andornaktályán

  2011. november 6-án, vasárnap délután ünnepre gyülekezett össze az Andornaktályai Református Missziói Egyházközség tagjainak és az Egervölgyi Református Egyházmegye lelkipásztorainak közössége.
 • Énekkari találkozó Bükkzsércen

  Immár hagyomány, hogy az énekkari próbák beindulása után, egy alkalmas őszi időpontban az Egervölgyi Egyházmegye kórusai találkoznak. Beszámolnak terveikről, elmondják örömeiket, és hálát adnak az Úrnak, hogy a gyülekezetekben van kedv és szív a kétszeresen mondott imádsághoz. Idén Bükkzsérc adott otthont az alkalomnak. Október közepén még a gyönyörű őszi idő is mosolygott a kicsiny, de színes, barátságos találkozóra.
 • Hálaadás a reformáció ünnepén – ÉRT 2011, Tokaj

  Ismét ünnepelni gyűltek össze Tokajban a reformátusok. Mintegy öt hónappal az Észak-keleti Református Találkozó (ÉRT) július 1-3. közötti ünnepségsorozata után 2011. október 31-én, a reformáció emléknapján, a rendezvény lezárására került sor. Ugyanis az egyházi vezetés fontosnak tartotta, hogy köszönetét fejezze ki Tokaj Város Polgármesterének és Képviselő-testületének, mindazért a segítségért, közreműködésért, amelyet nyújtottak az ÉRT megrendezése során.
 • „Jézusnak számít a kicsi”

  A Zempléni Református Egyházmegye ebben az évben 2011. november 13-án Lácacsékén a református templomban tartotta meg a Szórvány- és Kisgyülekezetek találkozóját. Nagy örömmel és buzgósággal készültünk erre a találkozóra.
 • Bodrogközi presbiterek találkozója Karcsán

  Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket…” (Jn 15,16) Gyülekezeti lelkipásztorok, gondnokok, presbiterek, gyülekezeti tagok készülnek arra a feladatra, melyet egyházi törvényünk szerint minden hatodik évben meg kell tenni, a tisztújítás feladatára. Bodrogköz gyülekezetei és lelkipásztorai is úgy éreztük, szükség van arra, hogy ne csupán gyülekezeteinkben, hanem egy nagyobb közösségben is tanuljunk egymástól, hiszen ebben a küldetésben is épülhetünk egymás által.
 • Ige és zene

  A sátoraljaújhelyi gyülekezetben ünnepi hetünk volt november 6. és 13. között. November 6-án választottunk új presbitériumot. Hisszük, Istenünk megáldja a 32 tagból álló megújult munkatársi közösség munkáját.
 • „Út az életért”

  2011. október 14-én, Lácacsékén és Semjénben a Református Missziói Központ által szervezett ingyenes szűrővizsgálatokra került sor. Délelőtt fél 10-től 13 óráig vérnyomásmérés, vércukorszint-, EKG-vizsgálat, és akinél indokolt volt, légzésfunkció-mérést végeztek. A program célja, hogy a hátrányos helyzetű településeken a helyi református egyházközségek bevonásával ingyen elérhetővé tegyék a vizsgálatokat.
 • Nyílt napok az iskolánkban

  A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2011. szeptember 1-jén kezdte meg működését. A nagyhírű református iskolák életében három hónap nem nagy idő, de számunkra mérföldkő volt ez az időszak.
 • Élet a Lévay József Református Gimnázium Tóth Pál Diákotthonában

  A Miskolc szívében található Lévay József Református Gimnázium több mint 450 éve várja a lelkes, tanulni vágyó diákokat. Az iskola diákotthonnal is rendelkezik, mely Tóth Pál nevét viseli. A kollégiumban 233 tanuló éli „dolgos” hétköznapjait. A lányok 132, míg a fiúk 101 fővel kezdték meg az idei tanévet. A diákok több mint 120 településről érkeznek.
 • Egy napom a diákotthonban

  Reggel van. Megszólal a rádióból az ébresztő hangja, ami megadja számomra a lendületet egy jó nap kezdetéhez, de a biztos kelés érdekében kedvesen beköszön az ébresztős nevelőtanárunk is. A reggeli készülődés után irány az étkezőbe, korgó pocakomat reggelivel tömhetem meg, ami laktató, és tízórait is csomagolhatok belőle.
 • Közösségi hétvége

  A Tóth Pál Diákotthon megtartotta az idei tanév első közösségi hétvégéjét. Ez a három nap lehetőséget nyújtott arra, hogy a diáktársainkkal jobban megismerjük egymást és közösen, kötetlenebbül vehessünk részt különböző programokon.
 • Patak visszavárja a diákjait

  Amikor ezeket a sorokat írom, Sárospatak egy álmos kisváros képét mutatja. Hétvége van. Néhány autó halad el megfontoltan a Kollégium előtt, s hogy a zebra, vagy az épületből áradó méltóság miatt lassítanak, nem tudom. Szeretném azt gondolni, hogy a második feltevésem igaz; hiszen nem lehet csak úgy, egy lendülettel elhajtani a ház előtt, ahol egykor a szabadság oroszlánjai tanyáztak, és amit egy szigorú, de melegszívű angyal oltalmaz. Nem lehet elsétálni e ház előtt, hogy ne jussanak eszünkbe magyar történelmünk sorsfordító férfiai, akik itt értek férfivá. Sok neves diák járt ide és sok neves professzor oktatott itt. A történetünknek nincs vége, számtalan diákunk és tanárunk fog még nevet szerezni a Kollégiumnak.
 • Miért válasszuk a pataki Teológiát?

  A nagyság átka. Mondják a magas állásban levő emberek, akiket keresnek, mert fontosak, döntéseik meghatározó erejűek és nincs nyugalmuk. Ennek ellentéte lehet a kicsinység, a maga áldásaival. Patak teológiája nem nagy. Az itt dolgozók és tanulók közel vannak egymáshoz. Ez persze nem mindig jó, hiszen a lakva együtt élők ismerik egymást, és ennek árnyoldalai is vannak.
 • Magyarország Európában 2011 végén

  A nagy birodalmak jelenünkből szemlélve érdekesek és tanulságosak. Ha megfelelő könyvekkel a kezünkben megvizsgáljuk a Római Birodalmat, látjuk a bukását előrevetítő folyamatokat, eseményeket. Vajon a kor embere hogyan látta? Vagy hozzánk közelebb hányan voltak, akik a harmincas évek második felében Hitler bukását előre látták, vagy az ötvenes években a Szovjetunió összeomlását jövendölték? A történelem mindig visszatekintve tanulságos. A jelent megérteni vagy a jövőt meglátni csak a próféták képesek. Náhum próféta például a nagy Asszíriáról, a hatalmas Ninivéről szólt annak bukását jövendölve, amikor e birodalom még oly erős volt, hogy kivérzésig adóztatta a leigázandó népeket, a leigázottakat gyökértelenné tette, összeroppantotta, felolvasztotta. Náhum Isten uralmát hirdette abban a Júdeában, mely maga is ingott, amely mellett Izrael már összedőlt.
 • Lehetőség és felelősség – cigánymissziós életjelek –

  Tegyük föl, eltört a lábam. Fáj. Ordítok hát, hogy „múlj el, szűnj meg”. Ez csökkenti ugyan a feszültségemet, de ha meg akarok gyógyulni, el kell mennem orvoshoz. Az ordítás csak egy percig használ, utána cselekedni kell. Mai világunk ordít, a legkülönbözőbb módokon. Indulatos szavain kívül viselkedésével, elfordulásával, nemtörődömségével kiáltja a „szűnj meg”-et mindazoknak, akiket hordozni nem kíván. És persze semmi és senki sem szűnik meg önmagától.
 • Beszélgetés oktatásról, nevelésről, küzdelmekről, örömökről

  Amikor először jártam az iskolájukban, a falra akasztott képek tűntek föl. Egyik-másik munka előtt meg kellett állnom: igényes, elgondolkodtató munkák, melyeket a diákok alkottak. Másodszor a gyermekeket figyelhettem meg rajzolva, táncolva, motiváltan, koncentráltan dolgozva, illetve a munkatársakat, akik mosolyogva, lelkesen magyarázták, hogyan élnek, tanítanak, milyen előadásra készülnek éppen.
 • A Bolsec-ügy

  Hieronymus Bolsec francia karmelita szerzetes volt, s miután kilépett a rendből megházasodott, elhagyta Franciaországot és orvosként tevékenykedett. 1550-ben telepedett le Genfben. Ügyének rövid áttekintése arra szolgál, hogy beleláthassunk valamennyire a korabeli társadalmi-politikai viszonyokba, s egy megtörtént esemény példáján szemléltessük az egyház és társadalom, vallás és politika eléggé bonyolult összefüggéseit a reformáció korában.
 • Szarka Miklós: Hatszemközt, Égető kérdések – éltető válaszok

  Gyermekvárás, egyszülős család, szegénység, történelmi viharok hatása a családra – csak egy néhány a könyvben szereplő témákból. Ezek sokak életében olyan kérdéseket vetnek fel, amelyeket már nem lehet a család belső köreiben, házastársak között négyszemközt megbeszélni, hanem hatszemközt egy segítő szakemberrel megosztva kell keresni a megoldásokat.
 • Imádság Újév napjára

  Újra eltelt egy év, Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy még tartott a kegyelmi idő, és nem ijeszt az sem, hogy ezzel az elszámolás ideje is közeleg: hiszen a Te irgalmadban vigaszra találunk.