Nyílt napok az iskolánkban

Az iskolánk alapjait raktuk le. Jelmondatunk: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” (Péld 22,6) Arra törekszünk, hogy tanulóinkat jellemes emberekké, az egyetemes értékeket tisztelő, egyházukat, hazájukat szerető, alkotó polgárokká formáljuk. A feladat, amit felvállaltunk, sok nehézséget jelentett, amivel számoltunk, de nem gondoltuk, hogy az Úr ennyi próba elé állít bennünket. Kazincbarcika polgári tradíciókkal nem rendelkezik, a város lakóinak többsége betelepült, az emberek többségében nem alakult ki az egészséges lokálpatriotizmus. A város környéki településeken a bányászat volt a legfőbb megélhetési forrás. A bányák bezárása és a sorozatos gazdasági válság folyamatosan érezteti demoralizáló hatását. Az iskolákban a nevelés háttérbe szorult. Iskolánk indítása az utolsó percben következett, hiszen azoknak a szülőknek tudunk segítségére lenni, akiknek fontos az, hogy a gyermekük az egyetemes értékek mentén nevelkedjen.

Szeptemberben az iskolába lépő szülőkön a bizakodás és aggodalom jele egyaránt látszott. Nem tudták még bizonyosan, hogy jó döntést hoztak-e. Az idő múlásával egyre több derűs arcot láttunk, de problémáink is adódtak. Nyílt napok megrendezésére 2011. november 17-én és 18-án került sor, itt éreztük igazán, hogy az eltelt három hónap nem volt hiába. A szülők mind a két napon részt vettek az iskola életében, hála telt szívvel gratuláltak az eddigi munkánkhoz. Megnyugvással mondták, hogy jó döntést hoztak azzal, hogy a Tompa Mihály Református Általános Iskolába íratták be gyermeküket.

2011. november 24-én Keresztyén iskola, keresztyén család címmel meghirdetett programunk iránt is nagy az érdeklődés. Az eddigi életünkből hiányzott ez a bizalomra épülő családias légkör, amit véleményünk szerint csak egy jól működő egyházi iskola tud nyújtani.

Egyre inkább elmondhatjuk, hogy közösség lettünk, és jó ehhez a közösséghez tartozni.

Nagy várakozással tekintünk a 2011/2012-es tanév elé, a megkezdett építkezést szeretnénk folytatni. Köszönjük mindazoknak az áldásos tevékenységét, akik segítik munkánkat.

Székelyné Varga Mária igazgató