Ige és zene

November 8-tól evangélizációs hetet tartottunk. Ez alkalommal a Sárospataki Református Gimnázium vallástanárai, Nádasi Erika, Beidek Endre és Fejér Zoltán hirdették köztünk az Igét a Timóteushoz írott levélből és Nikodémus történetéből. Sok áldást nyertünk a héten, melynek koronájaként vasárnap, november 13-án délelőtt újbori úrvacsorával élt a gyülekezet.

Az ünneplés folytatódott, s az Ige mellett a zenére került a hangsúly. Vasárnap délután zenés áhítat keretében a budapesti Deésis együttes lépett fel, és a modern zene eszközeivel töltötték be a templomot és a szíveket. Istent dicsőítő énekek hangoztak el a „könnyűzene” műfajában nagyon is komolyan. Az alkalmon a pataki refisek egy csoportja is bizonyságot tett énekekkel és versekkel. Istennek adunk hálát a szép és emlékezetes alkalmakért.

(KF)