50 éve konfirmáltak találkozója Nagybarcán

Megterítve várta az úrasztala újbor alkalmából a gyülekezet tagjait, és szeretettel hívtuk erre az istentiszteletre azokat a testvéreket, akik 50 évvel ezelőtt konfirmáltak, 1961-ben tettek vallást Krisztusba vetett hitükről, és a gyülekezethez való hűségükről nagytiszteletű Fazekas Gábor lelkipásztor úr idejében.

A konfirmációi anyakönyv szerint 15 fiatal tett fogadalmat öt évtizeddel ezelőtt. Van, aki külföldön él, többen az ország más településein találtak otthonra, hárman pedig már elmentek közülük a minden élők útján. Nyolcan voltak jelen az egykori konfirmandusok közül: Budai Béla, Czövek Imre, Czövek Károly, Harnócz István, Mihály Jánosné, Petik Józsefné, Polacsek Károly és Tóth Kis Károly.

A hálaadás Igéje, amelynek alapján a gyülekezet lelkipásztora köszöntötte őket, megköszönve Isten életükben megtapasztalható gondviselését, az Efézusi levél 2,8-ban olvasható: „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.” Ez az Ige volt olvasható azon az emléklapon is, amelyet átvehettek az ünnepi istentiszteleten. Úrvacsoraosztás után szeretetvendégség zárta a találkozást.

Vadnai Zoltán lelkipásztor

Nagybarca