Hálaadó istentisztelet Felsődobszán

A hálaadó istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Csomós József püspök végezte, a presbitérium által a meghívóba választott Ige, a Zsoltárok 127,1-2 alapján.

Az igehirdetés után a gyülekezet lelkipásztora beszámolt a felújítási munkákról, amelyet az elmúlt 5 évben végeztek el. Ezek a következők: külső festés, ajtó és ablak csere, járólap lerakása, új kerítés és kapu. A felújítás megközelítőleg 4 millió forintba került. Ehhez anyagilag hozzájárultak: a Tiszáninneni Református Egyházkerület, dr. Ódor Ferenc, a Felsődobszáról elszármazottak és a gyülekezet tagjai.

A beszámoló után a gyülekezetet köszöntötte: Baksy Mária esperes asszony, dr. Ódor Ferenc országgyűlési képviselő, dr. Tőkéczki László egyetemi tanár, Kölönte Sándor főjegyző, Varga Béla plébános és Luterán András polgármester.

A hálaadó istentiszteletet szavalatok, orgonajáték és a szentistvánbaksai Szivárvány Asszonykórus műsora tette szebbé.

Az ünnepi alkalmat szeretetvendégség zárta.

Istennek legyen hála, hiszen az Úr segítsége nélkül minden munkánk és akarásunk hiábavaló lett volna, „De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.”

Gazsiné Vízi Éva lelkipásztor