PDF letöltése

LXI. évfolyam 2. szám

 • „Napjaim elmulának, szívemnek kincsei: terveim meghiusulának” Jób 17, 10 (Károli)

  „Legyen meg a te akaratod" Mt 6, 10 b Nagyon találó ez a kép, mert valóban: életünk igazi kincsei nem kívül, hanem belül vannak. Kívül: ruhák, nyakláncok, karkötők, ékszerek, mobiltelefonok. Sok minden külső dolog, amelyek jelenleg a mi tulajdonunkat képezik, tegnap másoké voltak, és a holnapról nem is tudjuk, hogy mi lesz velük. És belül: elveszíthetetlen kincsek, örömök, igazságok, csodálatos érzések, ajándékok, Igék!
 • Rövid beszámoló egy sajátos „testvérgyülekezeti” látogatásról

  Március elején bejelentettük: vendégeink jönnek. „Fiúk is?" - kérdezték a lányok. „Lányok is?" - kérdezték a fiúk. „Vegyesen" - hangzott a mindenkit izgatottá tevő válasz. „A ti vendégeitek lesznek. Nektek kell őket fogadnotok, és ajándékot is készítünk." Ettől a pillanattól minden foglalkozáson és minden vasárnap délután elhangzott a kérdés: „mikor jönnek a ... honnan is? ...a vendégek...?"
 • „Új ének” Szikszón

  A Scirchadasj & band holland ifjúsági keresztyén kórus járt Szikszón április 30-án. A kórus neve héber szó, jelentése „új ének". Valóban új, fiatalos lendülettel ragadták magukkal a hallgatókat, nem csak a fiatalokat.
 • Tűzvész és újjáépítés - Hálaadó történelmi emlékezés az aggteleki gyülekezetben

  2008. április 20-án, vasárnap délután hálaadó istentiszteletet tartottak az aggteleki református templomban. 150 évvel ezelőtt hatalmas tűzvész pusztított a községben, s a tűz martalékává vált a falu összes háza, melléképületekkel, a parókia és a templom is, csak a mai Művelődési Ház épülete maradt meg. A gyülekezet a tűzvészt követő megújulásért adott hálát, azért, hogy Aggtelek község ma is él a világörökség részeként.
 • Bizonyságtétel: „Isten veled!”

  „Monda ezek után Dávid Salamonnak, az ő fiának: Légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit ne félj és ne rettegj; mert az Úr Isten, az én Istenem veled lészen, téged el nem hagy, tőled el sem távozik, míglen elvégzed az Úr háza szolgálatának minden művét. Ímé, itt vannak a papok és Léviták csapatjai az Isten házának minden szolgálatára, veled lesznek minden munkában készségesen bölcsességgel, a fejedelmek is és az egész nép minden dolgaidra nézve." (1Krón 28,20-21)
 • Canonica visitatio

  Hogy mindenek ékesen és szép renddel menjenek végbe! Ezért adatik évről évre minden tavaszon az alkalom arra, hogy a gyülekezetek közösségébe egyházlátogató lelkipásztorok érkezzenek.
 • Bibliai történetek Mezőcsáton a Biblia Évében

  Mezőcsáton 2008. április 5-én került megrendezésre a közel évtizedes múltra visszatekintő bibliai történetmondó, zsoltáréneklő verseny, valamint bibliai rajzpályázat. A versenyt a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye szervezte alsó-borsodi gyülekezetek hittanos gyermekei, valamint az egyházmegye területén található református általános iskolák tanulói számára.
 • Jótékonysági hangverseny a miskolc-alsóvárosi gyülekezetben

  Szép ünnepség székhelye volt 2008. április 19-én a miskolc-alsóvárosi gyülekezet imaháza, ma már lehet így is fogalmazni: temploma. Mert hiszen éppen arról van szó, hogy 50 évvel ezelőtt, amikor ez az imaház épült, templom jelleget nem kaphatott. Az engedély a legszigorúbb korlátok között tartotta az építkezést.
 • Ötéves a Nyilas Misi Ház

  A Nyilas Misi Alapítvány Kuratóriuma és ifjai, a Miskolc-belvárosi Református Egyházközség és Presbitériuma, valamint a Lévay József közművelődési Egyesület közösen hívta meg az érdeklődőket a Nyilas Misi Református Gyermek- és Ifjúsági Missziós Központ felszentelése 5. évfordulójának megünneplésére.
 • Biblia Éve programok az egri Kálvin Házban

  A Tiszáninneni Egyházkerületben a Biblia Évével kapcsolatban számos olyan helyszín szolgál eszméltető emlékezésként, mely a magyar Biblia történetének meghatározója. Bizonyára Gönc, Vizsoly és Sárospatak a magyar nyelvű Biblia létrejötte, kinyomtatása, őrzése szempontjából ebben az esztendőben az országos érdeklődés középpontjába kerül.
 • Egervölgyi lelkészi csendesnapok Szilvásváradon

  Más egyházmegyékhez hasonlóan, a kerület legkisebb egyházmegyéjének, az Egervögyi Egyházmegye lelkipásztorainak közössége is évente több alkalommal nem a megszokott módon találkozik egymással.
 • Zempléni Református Egyházmegye Ifjúsági Találkozó

  „Az én igém, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen,hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem"(Ézsaiás 55,11) Sátoraljaújhelyen került megrendezésre 2008. április 19-én szombaton a Zempléni Egyházmegye ifjúsági találkozója. Téma: „Ha én gazdag lennék.."
 • Szórvány- és kisgyülekezetek találkozója Rátkán

  A Zempléni Egyházmegyében már több mint egy évtizede évről évre megrendezzük a szórvány- és kisgyülekezetek találkozóját, amelyre nagy lelkesedéssel jönnek a kis közösségből az egyháztagok, mert vágynak megtapasztalni a nagy gyülekezet és az összetartozás élményét.
 • Hírcsokor a Sárospataki Református Gimnáziumból

  XII. Tornyai Sándor Országos Fizikai Feladatmegoldó Verseny a református középiskolák számára 2008. április 4-6.   „Azok az emberek, akik nem tudományos munkát végeznek, abban a félreértésben élnek, hogy a tudósnak széles körű ismeretei következtében vallástalannak kell lennie; ellenkezőleg, a mi munkánk Istenhez közelebb visz bennünket" (Ernest Rutherford)  
 • „Csodaszarvas”-Kárpát-medencei Lévay Labdarúgótorna

  A közelmúlt egyik hétvégéjén egymás után futottak be a mikrobuszok a miskolci Lévay József Református Gimnázium udvarára. Különböző „felségjelek" voltak a kocsikon: RO, U, SK, HR, H - de azok a középiskolás diákok, akik kiszálltak a buszból, kivétel nélkül mind magyarul beszéltek. Vendégek voltak ők határokon túli magyar református gimnáziumokból.
 • A református teológia gyökerei, fejlődése és jövője

  Március 12-én a Teológiai Akadémia Keresztyén Filozófiaintézete egész napos konferenciát rendezett. A felvezető előadás egyben a zempléni egyházmegye lelkészértekezletének nyitó előadása is volt. A walesi származású Dr. Alan Sell teológia professzor (az Akadémia tiszteletbeli tanára) előadásában rövid áttekintést adott arról, hogy a református teológia hogyan jutott el oda, ahol ma tart.
 • Katechetikai konferencia Sárospatakon

  Április 9-én a Teológiai Akadémia Neveléstudományi Intézete „A játék a katechézisben" címmel szervezett konferenciát. Örvendetes volt látni, hogy a teológusokon kívül sok lelkész, katechéta érdeklődött a téma iránt, még határon túli résztvevők is voltak.
 • In memoriam Fekete Károly (1930-2008)

  Zalaegerszegen született 1930. október 4-én. Édesapja lelkipásztor, aki az ottani gyülekezet alapítója, templomának és parókiájának építője, édesanyja Rácz Katalin tanítónő. A Mezőtúri Református Gimnáziumban tanult, majd a székesfehérvári Szent István Gimnáziumban érettségizett. Teológiai tanulmányait a Debreceni Református Teológiai Akadémián folytatta, itt tett lelkészi vizsgát 1956-ban.
 • Élménybeszámoló a kerületi lelkészi-presbiteri konferenciáról

  Isten kegyelméből Sárospatakról mintegy tizenketten vehettünk részt április 5-én a Miskolcon megrendezett lelkészi-presbiteri konferencián. Reggel minden irányból sok-sok gépkocsi és autóbusz érkezett a Miskolci Egyetem köré. Táblák irányítottak, jó volt látni, hogy itt szeretettel várnak minket. Az egyházkerületből több száz presbiter és lelkipásztor sereglett össze az egyetem díszaulájába. A konferencia témája „A presbiter testi-lelki egészsége mint társadalmi felelősség" volt.
 • A Tiszáninneni Református Egyházkerület küldöttsége Afrikában

  Monile mose pingo! Ez a mi „Áldás, békesség" köszöntésünknek megfelelő gyülekezeti köszöntés Malawiban, a Közép-Afrikai Presbiteriánus Egyház (Church of Central Africa, Presbyterian, CCAP) gyülekezeteiben. Ígéretet tettünk vendéglátóinknak arra, hogy hazatérve ezzel köszöntjük először a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteit, a magyar reformátusokat...
 • A Biblia éve

  Az Egyházkerület a Biblia éve alkalmából megrendezett ünnepi kiállítás-megnyitójának adott otthont a sárospataki gyülekezet.
 • „Hamisságok örvényeiben vergődve”

  A globalizáció világában áru az ember, az egészség, a betegség, a gyógyítás, a fiatalság, az öregség, az oktatás, az idősellátás: végeredményben minden. Az értékek egyedüli mérőeszköze a pénz, minden ítélet megalkotója pedig a piac, vagy az, amit annak neveznek.
 • Benke György, Akik előttünk jártak 2

  (Mezőkövesd, Kiadja: a szerző, 2007.) Megrendelhető a szerzőtől „Azokról a tiszáninneni református lelkipásztorokról van szó ebben a könyvben, akik a 20. században szolgáltak a magyarországi református egyházunknak ebben a kerületében, és 1945-200 között haltak meg...
 • Profán apokalipszis

  Ímé elragadtattam lélekben és viteték a négy folyó partjára s nem értettem, hogy miért. S akkor hangot hallék, mely azt mondja vala: - Légy egy kissé türelemmel, majd megérted.
 • Beszélgetés Rácz Béla bácsival

  Rácz Béla bácsit sokan a harangok villamosításáról ismerik. Mádon, otthonában látogattam meg a 82 esztendős tanítót, tanárt, kántort. A kapun át a kertbe lépve egyszer csak éles, alig hallható sípolás fogad. Mint megtudtam: saját fejlesztésű macskariasztó, amely mozgást érzékelve ad ki éles hangot, hogy távol tartsa a macskákat.
 • Cigánymissziós szakmai konzultáció

  Március 1-jén szombaton lelkipásztorok, pedagógusok, és más szakemberek gyűltek össze az Egyházkerület székházában szakmai konzultációra.
 • Textusszerű szemléletes igehirdetés szükséges - Dr. Sándor Endre

  Minden lelkipásztornak állandóan tanulni kell. Mert prédikálni kell, mert az új kutatások eredményeire kíváncsi, mert a gyülekezetet tanítani kell bibliaórákon, házi istentiszteleteken és pásztori beszélgetések közben. Kétségtelen, hogy a tanulás különleges, koncentrált és tudatos formája, amikor az ember a doktori szigorlatra készül, vagy előbb a disszertációját írja.
 • Diákkommentár

  Észre sem vettük, olyan rövid ideig volt TEGNAP. Amikor izgalommal vártuk a következő órákat, napokat, amikor vártuk a HOLNAPot, mert azt hallottuk valahol, hogy a HOLNAP mindig új dolgokat hoz. És jöttek is a HOLNAPok. De az ebéd csak nem változott... aggódtunk is eleget, hogy mit együnk... Persze volt más is, ami miatt aggódhatunk.
 • FILMKRITIKA - 8 tanú (Vantage Point)

  Fáradtan ültem be a moziba, valami olyat szerettem volna látni, ahol lőnek, de nem sokat, ahol mélázhatok a film közepes akciójeleneteit látva, hogy izgulok, vagy inkább alszom egyet, ahol a legnagyobb színészeknek is csak kis mellékszerep jut, a legnagyobb szerepek pedig mellékes színészeknek jutnak, szóval nem kell tartani attól, hogy túljátsszák magukat.
 • Az amerikai együttesek

  A „koncertbeszámoló" körkép előző számunkban, sőt, az előző előttiben indult. Ha van időd, kedves Olvasó, keresd meg polcodon a karácsonyi kiadványt, abban a kezdetet „Végetlen történet" címmel. Folytatását a húsvétiban leled meg. Ha nincs ennyi időd, tekintsd a kezdést „felütésnek". (szerk.)
 • CD ajánló

  Azt, hogy mivel jár egy CD elkészítése, kiadása, nem gondolná az ember akkor, mikor leemeli a bolt polcáról és megvásárolja, hazamegy és belehallgat. Több száz vagy akár több ezer munkaóra, sok szervezés, ötletelés, csapatmunka. Sok-sok türelem, hit, szeretet kell hozzá, no meg reménység, hogy a nyersanyagból egyszer élvezhető zene áll elő majd.
 • A hit hősei Kárpátalján

  A fejkendős asszonyok beülnek a templompadokba, énekük betölti az Isten házát. Kapához szokott kérges kezük könnyedén lapozza a Szentírást. Élő hitű, bibliás asszonyok.