Ötéves a Nyilas Misi Ház

Március 14-én pénteken egy teljes délutánt és estét felölelő ünnepi rendezvénysorozaton vehettek részt mindazok, akik segítették, támogatták a „Ház" felépítését, fenntartását, résztvevői voltak programjainak, vagy bármi más okból saját ünnepüknek érezték ezt az évfordulót.

Az ünneplés hálaadó istentisztelettel kezdődött, majd színes bemutatókkal, kulturális programokkal folytatódott. Aktív részese volt az ünnepségnek a Muzsikás Együttes, Petrás Mária, és Berecz András, de megmutatták tudásukat a „hazaiak": fellépett a Nyilas Misi Ház Pereputty Néptánc Együttese, az Esztenás táncházak pedig késő estig tartottak.

A Ház története egy alapítvány létrehozásával kezdődött egy belvárosi presbiter ötlete alapján, akitől az elnevezés is származik. Az alapítvány elsődleges céljaként diákok támogatását nevezték meg, illetve hogy „testi-lelki otthont adjon a fiatalok és gyermekek számára". A Borsod-Gömöri Egyházmegye vállalta magára az alapítói tisztet, így jött létre az alapítvány 1999-ben. Bár az eredeti tervek között nem szerepelt, hamar megvalósult az önálló ingatlan megvásárlása (2000-ben) és felújítása, 2003. március 14-én pedig már fel is szentelték. Hogy miért éppen a Kossuth utca 15. sz. alatt álló ingatlanra esett a választás, arról a Ház honlapján a következőképp olvashatjuk Szabó Sándor lelkipásztor vallomását:

„Betegszobám ablakából sokszor tekintettem ki a szomszédos portára, és egy lepusztult, gazos ingatlan képének látványa tárult elém. Fogadalmat tettem Istennek, ha súlyos betegségemből felépülök, akkor az ingatlant megszerzem a Miskolc-belvárosi Református Egyházközség tulajdonába és abba egy Gyermek- és Ifjúsági Missziós Központot hozok létre. Isten meghallgatta imádságomat, és terveimet az Ő segítségével megvalósíthattam sok-sok embertársam közreműködésével. A másik indok, amiért erre a házra esett a választásom, az már sokkal emberibb: ez az épület ugyanis gyülekezetem temploma és a Tiszáninneni Református Egyházkerület szomszédságában áll, tehát elhelyezkedése szempontjából igen-igen jó helyen."

A Nyilas Misi Ház (sokan így ismerik) életének öt évét fényképkiállítás mutatja be. Csögör Orsolya lelkipásztor így szedegette össze számunkra a gazdag programfolyam legjellegzetesebb mozaikjait:

A ház belső élete „... összekötő kapocs kíván lenni a világ és az egyház között.

Sok fiatal és felnőtt került közelebb a hithez és a gyülekezethez a házban megrendezett lelki és kulturális programokon keresztül. Az Esztenás táncházak, a Kormorán Együttes, a Beatrice, Varga Miklós, Tolcsvay Béla, a Misztrál Együttes koncertjei, a Wass Albert előadások, a különféle filmvetítések, melyek Miskolcon elsőként nálunk voltak megtekinthetőek (Trianon; Horthy, a kormányzó; Adjátok vissza a hegyeimet!), a cserkészmozgalom, az angol nyelvű bibliatáborok, a kreatív hittanos táborok, a bentlakásos hétvégék, a kézműves délutánok, a bibliaórák, az ovis klubok, az ökumenikus istentiszteletek, a magyar néptánc tanfolyam mind-mind otthonra lelt ebben a lelki fészekben."

(a szerk.)