Bibliai történetek Mezőcsáton a Biblia Évében

Ebben az esztendőben az alsó tagozatos diákok Jézusnak a názáreti zsinagógában elhangzott első nyilvános igehirdetése történetét (Lk 4,16-21) tanulták meg kívülről, amelyben Jézus magához véve az Ézsaiás-tekercset felolvasott abból, és az olvasottakat magára vonatkoztatva értelmezte, hiszen ő hirdetette meg az Úr kedves esztendejét. Saját szavaikkal, önálló megfogalmazásban a szerecsen komornyik és Fülöp találkozásának történetét (ApCsel 8,26-40) mondták el a zsűri előtt.

A felső tagozatos diákok Jézus megkísértésének történetét (Mt 4,1-11) tanulták meg szó szerint, melyben a krisztusi tanítás mindannyiunkat figyelmeztet: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Isten szájából származik." A Biblia Évében saját szavaikkal egy egyháztörténeti eseményről is beszámoltak a fiatalok. Augustinus egyházatya megtérésének történetét mondták el, aki hosszan kereső, és sokszor félresiklott életútja során Milánóban meghallva a gyermekéneket („Tolle lege! Tolle lege!" azaz „Vedd és olvasd! Vedd és olvasd!"), kézbe vette a Bibliát, s a Római levél szavait olvasva átadta életét Krisztusnak.

Ezek a történetek adták az alapját a rajzpályázatnak. A pályamunkákat a zsűri évről évre Csernaburczky Ferencnek, a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde igazgatójának vezetésével értékeli, aki rajzszakos tanári végzettséggel is rendelkezik, és saját képeivel több kiállításon sikereket ért el.

A bibliai történetek mellett a versenyen figyelmet fordítottunk egyházunk énekkincsére is. Minden évfolyam számára egy-egy, a gyülekezeteinkben leggyakrabban énekelt genfi zsoltár van kijelölve kötelező énekként, amely mellé minden kis hittanos egy saját kedves énekeskönyvi éneket választhat.

Öröm volt megtapasztalni, hogy 4 református iskola és 10 gyülekezet hittanosai közül mintegy 140 gyermek vállalta a felkészülést és a megmérettetést. Öröm volt látni, hogy nem csak lelkipásztorok, hitoktatók, hanem szülők is szép számban kísérték el a gyermekeket Mezőcsátra. Tudjuk, hogy felkészítésük során igen sok munka, odafigyelés és gondoskodás vette körül ezeket a gyermekeket.

A templomi nyitó áhítaton a házigazda gyülekezet részéről Alexa Gábor lelkipásztor hirdette az Igét az 1Krón 28, 9-10 alapján, amelyben Dávid király inti fiát, Salamont, hogy ismerje meg Istent, és neki szolgáljon. Az igehirdetés felhívta a figyelmet az Istennel való találkozás lehetőségére: „ha keresed, megtalálhatod." A megtanult történetek által a résztvevők is megismerhetik Istent, akinek szolgálatába állíthatják életüket.

Bibliai történetet tanulni lehet úgy is, hogy azok egyszerű beszámolók maradnak régmúlt eseményekről, de ha nyitott szívvel Istent keressük azokban, találkozásunk lehet Ővele.

Ezek után sor került a lelkipásztorokból, tanítókból, hitoktatókból és szülőkből álló zsűrik előtt a megmérettetésekre. A versenyek után a záró áhítatot Szőnyi Tamás, Bőcs lelkipásztora tartotta, majd az eredményhirdetés során 17 kategóriában több mint 70 díjat osztottunk ki, ugyanis a református iskolák tanulóit és a gyülekezeti hitoktatásban résztvevőket külön értékeltük.

A napot az iskola menzáján egy kiadós ebéddel fejezhettük be. Jó volt találkozni a felkészítő lelkipásztorokkal, szülőkkel, kísérőkkel, de legfőképpen azokkal a hittanosokkal, akik közül sokan már több éve neveznek be versenyünkre. Reméljük, a jövő esztendőben még többen kapnak kedvet Dél-Borsod hittanosai közül ahhoz, hogy Isten igéjét kézbe véve, a Róla szóló történeteket tanulják, azok üzeneteit papírra rajzolják, s Őt énekben is magasztalják.

Alexa Gábor lelkipásztor