Bibliaismereti verseny a Sárospataki Teológián

14 csapat jelentkezett, és minden csapatban három diák izgult azon, hogy vajon mennyire sikerült elmélyülnie, megértenie a Bírák könyvében foglaltakat, illetve Pál apostol életét az Apostolok Cselekedetei alapján. A diákok kerületünk két református gimnáziumából, illetve Szendrő, Vajdácska és Pácin gyülekezeteiből érkeztek. A csapatok közti versenyt a pácini fiatalok nyerték, melynek tagjai Laczi Petra, Magyar Noémi, Oláh Viktória. A második helyezett a vajdácskai csapat lett, Hajnal Zsuzsanna, Kiss Noémi és Parajos Dóra tagsága mellett. A harmadik helyen pedig a Lévay Gimnázium 4. számú csapata végzett, mely csapatot Ábrám Anna, Baintner Flóra és Boda Lídia alkották. Az egyik különdíjat, eredményes efezusi tudósításukért miatt, a Lévay Gimnázium 2. számú csapata kapta, ami Majoros Dávid, Matlák Zoltán és Tóth Fruzsina részvételének köszönhető. A másik különdíjat pedig Miskolczy Boglárka a Lévay Gimnázium diákja vehette át 99%-os írásbeli dolgozata megérdemelt eredményeképpen. (szerk.)