A református teológia gyökerei, fejlődése és jövője

Beszélt a református teológia „katolikus" szándékáról, illetve a református családot jellemző örömtelen szektás megosztottságról. A teológiának az istentisztelettel, az etikával és az apologetikával való szoros kapcsolatával amellett érvelt, hogy a teológia az egész egyház feladata, nemcsak a professzionális teológusoké. A teologizálás módját illetően mintegy zárásként leszögezte: „Jóllehet a legnagyobb intellektuális erőbedobással kell előrehaladnunk, nem szabad elfelejtenünk, hogy elsődleges elhívásunk nem az, hogy vitákat nyerjünk meg, hanem hogy úgy ragyogjon rajtunk keresztül a világosság, hogy cselekedeteinket látva mások Isten dicséretére érezzenek késztetést." Az előadást kiscsoportos megbeszélések, és az ott felmerült kérdések közös megbeszélése követte. Délután professzor úr felesége, Dr. Karen Sell előadóművész, zenetanár látta el gyakorlati tanácsokkal a teológushallgatókat: hogyan őrizhetik meg az igehirdetői szolgálatban egyik legtöbbet használt eszköz, az emberi hang egészségét.

Rácsok Gabriella