„Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói!” (Jakab 1,22)

Az alapige a Bibliaolvasó kalauz aznapi újszövetségi igeszakaszából kiválasztott mondat volt: „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói!" Ez igei felszólítás köré szerveződött az egész nap, az áhítat, a bizonyságtétel, az énektanítás, a kézlenyomat rajzolás és a zenés szolgálat.

Áhítattal kezdődött a nap, Kemény István lelkipásztor tolmácsolta Isten üzenetét a Krónikák második könyvének 13. fejezetéből. Ahogy Izraelnek, úgy

a mi megmaradásunknak záloga is csak az Úr, őseink Istene.

Az előadást nagytiszteletű Victor János nagyvisnyói lelkipásztor tartotta. Bizonyságtételében példákkal mutatta be, hogy milyen igehallgatók lehetünk, hogyan viszonyulhatunk az Isten minket megszólító Igéjéhez. Három rajz segítségével szemléltette a következő három viselkedési formát. Az első azt az embert ábrázolta, aki nem enged be semmit a fülén, szólhat bárhogy és bármikor az igei üzenet, az nem jut el az emberi fülig, nem érinti meg a szívet, nem lesz láthatóvá. A második rajzon azt az igehallgató típust láthattuk, akinek teljesen mindegy, mit hallgat, hiszen az az egyik fülén bemegy, a másikon pedig ki. Neki sincs hasznára az, amit hall, hiszen nincs eredmény. A harmadik példa mutatta meg mindannyiunk számára a helyes irányt. Azért van a fülünk, hogy meghalljuk Isten Igéjét,és azért van a kezünk, hogy meg is tudjuk azt cselekedni. A fülünkön keresztül áramlik az Ige a lelkünkbe, és a kezeink cselekedetei által válik láthatóvá.

A délelőtt folyamán az alacskai gyülekezet ifis zenekara, az Egyetlen Út vezette az éneklést. Elek Judit, a zenekar egyik tagja a sokak által ismert „Hozzád száll az énekem" kezdetű ifjúsági dicséretet tanította be a gyülekezetnek mozgásra serkentve a hallgatóságot. Ezután az alacskai templom történetével ismerkedhettünk meg, majd pedig az ifjúsági csoportok mutatkoztak be: Hernádnémeti, Mezőcsát, Miskolc-Avas, Nemesbikk, Sajószentpéter-Bánya, Varbó. Vendégek érkeztek még Felvidékről, Megyaszóról és Sárospatakról is. Az alkalom délelőtti részét egy önismeretei kérdőív kitöltése és kézlenyomataink aláírása zárta le, így mindenki saját kézjegyével bizonyította, hogy az Igének nem csupán hallgatója, hanem cselekvője is.

Ebédet az alacskai Önkormányzat biztosított a falu óvodájában a csendesnap nyolcvanöt résztvevője számára.

Délután Pintér Béla zenés szolgálata következett, melynek során zenésztársaival együtt bizonyságot tettek hitükről. A másfél órás jó hangulatú koncert csúcspontja a gyülekezet megénekeltetése volt.

A csendesnap végén a búcsúzás a viszontlátás reményében telt, legközelebb a Miskolc-Avas Déli Missziói Egyházközség látja vendégül Borsod-Gömör református ifjúságát.

Kemény István lelkipásztor