PDF letöltése

LVII. évfolyam 4. szám

 • Útban karácsony öröméhez

  „Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd születésének." (Lukács 1,14) Útban vagyunk karácsony felé. Már elkezdődtek az előkészületek: az utcákon, tereken szerelik a karácsonyi égőket, csillogó reklámok csalogatnak, s kínálják a szebbnél szebb ajándékokat, díszítik a kirakatokat.
 • „hitetek mellé ragasszatok … tudományt” (2Pt 1,5)

  Tiszáninnenről, Abaújból, Sárospatakról, Abaújszántóról többen voltunk november 6-án Kolozsváron. Enghy Sándor lelkipásztor-professzor szolgatársunk és barátunk szakította le 1996-ban elkezdett munkájának beért gyümölcsét. Doktorrá avatták. Vele örültünk együtt.
 • Gyülekezeti gyakorlat Abaújban

  Keskeny, tekergőző utak, dombra fel, völgybe le, csörgedező patakok mentén... Ezen az úton jutottam el Abaúj szívébe: Abaújvárra. Számomra legalábbis úgy tűnik, mintha egész Abaúj szíve lenne. Ez volt ugyanis tíz napig az otthonom, gyülekezeti gyakornoki helyem.
 • Énekkari találkozó Abaújban

  „Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld!" (Zsolt. 96, 1) A 96. zsoltár verseivel köszöntötte Szilágyi Gábor szendrői lelkipásztor, ének-zeneügyi előadó az abaúji egyházmegye által szervezett énekkari találkozó mintegy 150 résztvevőjét.  
 • Lelkészbeiktatás Mezőcsáton

  A Mezőcsáti Református Egyházközségnek 1802-től 1975-ig két önálló lelkészi állása volt. Közel harminc évnek kellett eltelnie, hogy a második önálló lelkészi állást is újra be lehessen tölteni. 2004. november 7-én ünnepélyes keretek között iktathatták be a segédlelkészi évét is itt töltő Alexa Gábor lelkipásztort a második önálló lelkészi helyre a Mezőcsáti Református Egyházközségbe.
 • Hálaadó istentisztelet Tiszaújvárosban

  Az egykori Leninváros lakói hosszú évtizedeken keresztül éltek úgy, hogy településükön a templomok tornyai helyett csak gyárkéményeket láthattak. Így a város reformátusai a környező településeken (Tiszaszederkény, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Kesznyéten) vettek részt istentiszteleti alkalmakon, majd a rendszerváltás után a városi Házasságkötő Teremben.
 • „Laus viventi Deo – Dicsőség az élő Istennek!”

  Hálaadó istentiszteletre hívogattak a harangok a dédesi református templomban 2004. október 17-én, vasárnap délután. Volt ok a hálaadásra, hiszen az 1801-ben épült templom teljes belső műemléki rekonstrukciója valósult meg Oltai Péter szentendrei építész tervei alapján.
 • A nők szerepe a család egészségének megőrzésében

  A fenti címmel került sor a Tiszáninneni Református Egyházkerület női lelkészeinek és a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Női Tagozatának közös rendezvényére az Egyházkerületi Székház zsúfolásig megtelt nagytermében, november 17-én.
 • Jákfalva ünnepe

  Felemelő ünnep résztvevői lehettek Jákfalva és a környező települések lakosai november 20-án: felszentelték a község újonnan épült ökumenikus templomát.
 • Bullingertől Móriczig - Protestáns Napok Egerben

  Október utolsó hetében, az Országos Protestáns Napok programsorozatába bekapcsolódva az egri Kálvin Ház adott otthont több jelentős tudományos, irodalmi, zenei és képzőművészeti eseménynek.
 • Templombővítés Egerben

  Az egri református gyülekezetet kétszer alapították. A reformáció századában a XVI. század második felében a katolikus püspöki székhelyen evangélikusok, reformátusok és unitáriusok vitatkoztak a hit igazságairól a katolikusokkal és egymással.
 • Egyházmegyei Ifjúsági Konferencia Tibolddarócon

  Az Egervölgyi Református Egyházmegye fiatal lelkészei nyár végén úgy határoztak, hogy év végéig legalább két alkalommal próbálják meg összegyűjteni az egyházmegye ifjúságát, hogy velük Krisztusról beszélgessenek. Az egyik jó alkalomnak bizonyult a Regionális Csillagpont ifjúsági találkozó Miskolcon, ahol az egyházkerület ifjúságával lehettünk együtt. Ifjúságunknak pozitív élményei voltak a találkozóval kapcsolatban.
 • Egervölgyi kórustalálkozó Egerlövőn

  Az Országos Protestáns napok rendezvénysorozatához kapcsolódott az egervölgyi egyházmegye is, amikor - a rendezvénysorozat megyei nyitányaként - megrendezte az egervölgyi egyházmegye kórusainak I. kórustalálkozóját Egerlövőn.
 • A nyíri gyülekezet ünnepe

  A Nyíri Református Egyházközség november 28-án emlékezett meg Hörcsik Lajos egykori lelkipásztoráról, születésének 100. évfordulóján. A templom falán míves emléktábla őrzi a neves lelkész emlékét, melyet fiai - Hörcsik Lajos és dr. Hörcsik Richárd - lepleztek le a család és az emlékező gyülekezet közösségében.
 • Cigánymissziós konferencia Szerencsen

  November 6-án egy konferencián vettem részt Szerencsen, a református egyházközség gyülekezeti termében, „A cigányság kapcsolata az egyházzal" címmel. A Zempléni Református Egyházmegye által szervezett egynapos konferencián lelkészek, lelkésznők, missziós lelkészek, gyülekezeti tagok és jómagam vettünk részt. Dr. Börzsönyi József esperes áhítata után három előadót hallgathattunk meg: Búzás Irént, a MRE Zsinatának Cigánymissziós vezetőjét, dr. Mezei István szociológust, és Barnóczki Anita református lelkészt.
 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetb

  Kiállítások Októberben a sárospataki templomgalériában 1956 a napilapok tükrében címmel Szigethy Gábor irodalomtörténész egyetemi tanár rendezett kiállítást. A kiállítást a szerző rendhagyó történelemóra keretében mutatta be a Református Gimnázium diákjainak, tárlatvezetést tartott a város hivatalos ünnepi megemlékezésén résztvevőknek, valamint október 24-én, vasárnap a gyülekezet tagjai hallhatták a személyes emlékekkel tűzdelt előadást. A kiállításról tudósítást adott a Zemplén Televízió, a Duna Televízió pedig15 perces műsort készített. A Sárospataki Lorántffy teremben a közelmúltban elhunyt dr. Bertha Zoltán művésztanár válogatott képei láthatók.  
 • A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma

  Alapítványok, díjak a gimnázium tanulóinak támogatására Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány 1995-től segíti az intézményt. Azért jött létre, hogy fogadja és koordinálja a támogatók felajánlásait.
 • A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma

  Az egész iskolának kötelező! - Református iskolák találkozója Budapesten Október 30-a szombat, reggel 5 óra 30. Ekkorra kellett kiérnie a vasútállomásra a gimnázium diákjainak. Sokan kelletlenül kászálódtak fel a vonatra, hiszen már pénteken délután elkezdődött az őszi szünet, nekünk mégis kötelező programunk volt.
 • A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma

  Szüreti mulatság a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájában 2004. október 12-én rendeztük szüreti mulatságunkat. Első osztályos tanulóink és mi tanítók is izgatottan készültünk a rendezvényre, mert ez volt az első olyan közös összejövetel, amelyre vendégeket is hívtunk: a gimnázium igazgatóját és helyetteseit, a gazdasági igazgatót, a testvérosztályunk osztályfőnökét és képviselőit, a gyerekek szüleit, nagyszüleit és testvéreit.
 • Élményeim a Máon szeretetotthonban

  Köszönettel tartozom a Máon szeretetotthon vezetőinek, hogy lehetőséget adtak az intézmény megismerésére, és köszönöm az itt dolgozók kedvességét.
 • Események a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon életéből

  „A kis mustármagból terebélyes fát nevelni" - a Diákotthon a családot igyekszik pótolni „A kis mustármagból terebélyes fát nevelni" Egykori tanítványai és tanártársai ilyen eredményesnek látták a Miskolci Református Leánynevelő Intézet egykori igazgatójának, Tóth Pálnak a munkáját.
 • Események a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon életéből

  Kárpát-medencei Református Cserediákprogram Lévay két évvel ezelőtt kezdeményezte testvériskolai kapcsolat kialakítását a határon túli 14 református gimnáziummal. Hol is működnek református gimnáziumok határainkon kívül? Álljon itt egy felsorolás az intézményekről:
 • „Egy lélekért se érjen vádja téged,

  Képzeljük el, hogy egy halálos járvány terjeng, mely alattomosan szedi az áldozatait. Az emberek többsége észre sem veszi, hogy az élete veszélyben van. Nem látja, ezért nem is érzékeli a bajt.
 • A kórházmisszió jelene

  Amíg egészségesek vagyunk, nem is igazán gondolunk arra, hogy mit jelent az ember életében a betegség. Az Isten aztán megállít egy-egy betegséggel, és ez talán az egész életünket megváltoztatja. Egy-egy krónikus betegség terhét hordozni a betegnek és családjának egyaránt nehéz.
 • Egyetemi ifjúság

  Ma, az egyházi munkában az egyik legfontosabbnak tartott terület az ifjúsági munka. Minden igazságával együtt is, differenciálnám ezt a kijelentést, úgy hogy az egyik oldalon tágítanám a kört, míg a másik oldalon szűkíteném.
 • Egyházkerületünk Rádióstúdiójának fejlődése

    2004 februárjában elkezdtünk saját készítésű református műsorokat sugározni az Európa Rádió Miskolc hullámhosszán. Lassan egy év távlatából mondhatom azt, hogy ez a kezdet volt, és lesz még folytatás.
 • A megszólítottság okán…

  Lapunk legutóbbi számának „Fórum" rovatában jelent meg Victor János lelkipásztor írása. Ő Zsinatunk „Házasság, család, szexualitás" címen megjelent állásfoglalása miatt egyszerre örül és ugyanakkor szomorkodik. Én az ő írását elolvasva sajnos csak szomorkodom. Azt hiszem, ismerem a sorok mögött tetten érhető indulatot, de ezt itt most nem kívánom részletezni, mert soraim akkor személyeskedésnek tűnnének - az pedig távol áll tőlem, és mindenképp szeretném elkerülni.
 • Húsz éves a tiszáninneni és missouri egyházkerületek kapcsolata

  A Tiszáninneni Református Egyházkerület küldöttsége 2004 augusztusában részt vett az egyesült államokbeli missouri Presbiteriánus Egyház zsinatán. Az amerikai testvérek részéről azért érkezett meghívó, mert a két egyházkerület kapcsolata éppen 20. esztendejébe lépett. Az elmúlt két évtizedben a missouri testvérek megismerték egyházkerületünket, szinte évenként meglátogattak bennünket, hordoztak imádságaikban és anyagi támogatást is nyújtottak. Egyházkerületünk részéről sem az első küldöttség látogatta meg a missouri presbiteriánusokat. Korábban is járt tiszáninneni küldöttség a tengerentúlon. Most Csomós József püspök, Ábrám Tibor főgondnok, Börzsönyi József esperes és Dienes Dénes kollégiumi közigazgató képviselte egyházkerületünket.
 • Egy az „ötszázból” – beszélgetés Pocsai Vince kárpátaljai lelkipásztorral –

  November végén, december elején ötszáz határontúli magyar lelkipásztor kapott meghívást, hogy hirdessenek igét templomainkban. Sárospatak reformátusai kárpátaljai igehirdető üzenete által lehettek gazdagabbak - őt kérdeztük a kettős állampolgárságról, a határokkal elválasztott magyarok és az anyaországiak kapcsolatáról. Riportunk ádvent első vasárnapján készült, amikor azonban az olvasó kezébe veheti, már túl leszünk a Nagy Megmérettetésen, így az aktuális kérdést igyekszünk általánossá tenni.
 • Gondolatok az ajándékozásról…

  Gyűlölködő világban élünk. Naponta rettenünk meg a terrorcselekmények hírétől, bosszútól, háborútól, ellenséges indulatok fröcsögésétől. Zajos világban élünk: harsánysággal és indulatokkal. Időnként magunkon is tapasztaljuk, hogy sodródunk az árral, és belőlünk is agresszív indulatok törnek elő. Félelmek, aggodalmaskodások lesznek úrrá rajtunk.
 • Hallgatag, álmodozó gyerek

  Gyermekkorom egyik legkedvesebb játéka a bújócska volt, melyet különösen házon belül, valamelyik barátom otthonában szerettem játszani. Egyik alkalommal egy ágy alatt kerestem búvóhelyet, azt gondolva, hogy ha becsukom a szemem, láthatatlanná válok, és így még a kereső sem fog megtalálni. Az álmodozó is bújik, láthatatlan szeretne lenni, no nem játékból, hanem hogy ezáltal megvédhesse magát a szülők kiszámíthatatlan reakcióitól.
 • Mese

  Volt egyszer egy Röfi nevű kismalac. Ez a malac mindig nagyon jókedvű, csak olyankor volt szomorú, amikor fázott. Márpedig télen, amikor fújt a szél és esett a hó, bizony sokszor fázott. Leginkább a két füle fázott meg a kunkori farka.
 • Ajánló

  „Citerát pengessetek" című hanghordozó különleges zenei anyagot tartalmaz. A változatos magyar népzenei anyag mellett megszólalnak rajta egyházi (református) énekek is egyszerűbb feldolgozott formában. Az énekhangot kísérő citera mellett a koboz is szerepet kap, s az együtt megszólaló két hangszer izgalmas zenei hatást eredményez.