A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma

Fő forrását az 1%-os adófelajánlások összege jelenti, a felhasználásról kuratórium dönt. Az alapítvány segítette a kiváló teljesítményt nyújtó csoportok - tornászcsapat, diákszínjátszók, kórus - munkáját, jutalmakat, díjakat kaptak kiváló tanulóink, új fénymásolót vásárolhattunk. 2004-től a megújult tevékenységet az alábbi összetételű kuratórium felügyeli: Búzásné Nagy Gabriella, Bódi Gézáné, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, dr. Lénárt Attila, Virágh Sándor.

Az Alma Mater egy-egy végzős tanulónak ad ösztöndíjat a humán és a reáltudományok kiváló képviselői közül. Az alapítvány adószáma: 18421356-1-05

Az 1989 óta működő Sárospataki Református Kollégium Alapítvány célja, hogy szellemi és anyagi alapokat gyűjtsön a Sárospataki Református Kollégium kiemelkedő szintű működéséhez, amivel a közel öt évszázados intézmény továbbra is a magyar reformátusság, az egész magyarság, az európaiság, valamint az egész egyetemes emberiség ügyét szolgálja. 2002-től a stratégiailag fontos támogatandó terület az öregdiák-mozgalom, az informatika fejlesztése és a tanári, nevelői kar megerősítése, helyzetének javítása. Az alapítvány adószáma: SRKA 19070520-1-05

Az 1941/ I.A Ösztöndíj Alapítvány 1993-tól működik a tehetséges, rászoruló tanulók támogatására. Több mint 300 kedvezményezettje van ezidáig. A kuratórium pályázat alapján választja ki a az ösztöndíjasokat. 10 hónapon át 7000, ill. 3500 Ft támogatásban részesülnek a sikeres pályázók.

1995-től a Pannónia Keresztény Oktatási Csereprogram közel 30 pataki gimnáziumi tanuló számára tette lehetővé, hogy egy tanévet töltsenek amerikai keresztény családoknál, amerikai keresztény iskolákban, egyházközösségekben. A program felelőse Lois Craven tanárnő, aki fáradhatatlanul dolgozik azért, hogy alkalmas diákok kapják meg ezt a rendkívüli lehetőséget. Olyanok, akik élményekkel hazatérve iskolájuk, gyülekezetük hasznára fordítják tapasztalataikat.

Az Amerikában élő Zoltáni család, az angliai Church Fundation a határon túli tanulókat támogatja.

A Pető Sarolta Alapítvány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vagy kárpátaljai tanulókat támogat.

A Szent István Magyar Kultúra Egyesület anyagilag rászoruló keresztyén tanulókat segít.

A Margaret Osterhaven Alapítvány hitüket gyakorló, Abaúj vármegyéből való keresztyén tanulók pártolója.

A Czinke Alapítványt a pataki lelkész, zempléni esperes hozta létre kiváló, hitüket gyakorló, lehetőleg Pácin és környékén élő tanulók jutalmazására.

A Dr. Orbán István emlékére létrehozott alapítvány a történelemből és földrajzból kiváló tanulókat jutalmazza.

Egy kiváló végzős tanuló jutalmazását kezdeményezte 1997-től dr. Rózsa Tibor egyházkerületi főjegyző. 2003-tól a kitüntetés megnevezése „A Tiszáninnen református diákja", az egyházkerület elismeréseként ítélik oda évenként.

A Johannita Lovagrend ösztöndíjjal ismeri el a lovagias viselkedést, az erkölcsös, példa értékű életvitelt.

Öregdiákjaink díjakat ajánlottak fel diáktársaiknak. A legjobb magyarost az 1956/ IV. D, a Gyimóthy-díjjal a legjobb biológust az 1953/ A reál, a Jó tanuló, jó sportolót az 1968/ IV. D, a mindenkori IV. A legjobb tanulóját az 1950/ IV. A jutalmazza.

A legfrissebb „A magyar kultúra pataki lovagja" cím, melyet a 2004/ 12. H tanulói azzal a szándékkal alapítottak, hogy elősegítsék a magyar kultúra megőrzését, terjesztését a pataki diákok között.

Dr. Erdei Pálné

igazgatóhelyettes