Események a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon életéből

Minden évben meg kell születnie valaminek az iskolában ahhoz, hogy az osztály közösséggé formálódjék, a tanóra ismeretet adjon, az egyes események élménnyé váljanak, és mindez beépüljön maradandó értékként a ránk bízott fiatalok értékrendjébe, személyiségébe. Minden tanórának, eseménynek, történésnek egyik legnagyobb kérdése: Vajon megszületett-e valami fiataljainkban, vajon sikereült-e növelni bennük valamit a közös foglalkozás, közös élmény által? Így hát az iskolát az jellemzi a legjobban, hogy abban tanévrőltanévre új dolgok születnek. Minden pedagógus hordozója és átadója az újnak. Ezért nagy a felelősségük! Övezze köszönet és megbecsülés őket azért az áldozatos munkáért, amelyet a jövő nemzedék neveléséért végeznek!

Mozaikként elevenítsünk fel néhány új eseményt az intézmény életéből:Az énekkar erdélyi útja

A tanévkezdést követően a gimnáziumi énekkar Erdélyben tett körutat, a Marosvásárhelyi Bolyai Református Liceum vendégeként.

Fiataljaink élvezhették az Erdélyben élő magyar testvéreink szeretetét, rácsodálkozhattak a csodálatos erdélyi tájakra, és átélhették a marosvásárhelyi „Kis-templomban" megtartott hangverseny különleges hangulatát.

A színültig megtelt templomban, Berkesi Sándor Mikor Csíkból elindultam kezdetű népdalfeldolgozása, valamint Vass Lajos Három Kossuth-nóta című kórusműve, amely már szinte himnuszként hangzott, bizony könnyet csalt a hallgatóság szemébe.

A legmegrendítőbb az volt, amikor a gimnáziumi kórus tagjai megálltak az elárasztott Bözödújfalu romjai felett. A víz fölé emelkedő templom-torony és a gazzal benőtt házak romjainak a látványa mindenkit medöbbentett.

Fiataljaink maradandó élményekkel gazdagodva térhettek haza. A közel 50 fős küldöttséget Kormány Attila énektanár-karnagy és Kardos Katalin nevelőtanár kisérték el útjukon.Az atléták kiemelkedő sikere

A II. Nemzetközi Atlétika Verseny Debrecenben került megrendezésre a Kárpát-medencében élő református diákok részvételével. A versenyre református gimnáziumokból Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról és Magyarországról érkeztek csapatok. Intézményünket 25 fős csapat képviselte Szűcs Istvánné, a testnevelési munkaközösség vezetője irányításával.

A továbbiakban Kovács Gábor 12.A osztályos tanuló beszámolóját olvashatjuk:

„A hangulat nagyon jó volt, mivel a tavalyi csapat nagyjából ugyanaz volt, mint az idén. A stadionnál már várták a különböző csapatokat, és mindenkit pogácsával és üdítővel kínáltak. Már öltözés közben sok más gimnázium diákjával megismerkedtünk. A szervezők elkeseredésére az eső kezdett szemerkélni, de ettől függetlenül elkezdték a versenyszámokat lebonyolítani. A különböző versenyekre egyénileg kellett nevezni. A szervezés kitűnő volt, mivel a versenybírók is válaszoltak kérdéseinkre, és ha valakinek problémája akadt, a versenybizottság a segítségünkre sietett. Iskolánk csapata minden versenyszámban és minden korcsoportban indított diákokat. Rengeteg dobogósunk lett, és sok diákunk csapatban és egyénileg is pontszerző helyen végzett.

A végső összesítésben iskolánk csapata az I. helyen végzett, és már másodszor nyertük el a kupát, ráadásul Madocsai Angéla 9.B osztályos tanulónk egyénileg a legjobb női versenyzőnek bizonyult, és ő is kupát kapott az eredményeiért.

Nekem még az esett nagyon jól, mikor Angélával együtt vehettem át a kupát a többi csapat előtt. Nekem ez a kupa szinte a 6 éves versenyekre járásom eredményét is jelentette, és munkám legszebb eredményének tekintettem. Ezért volt számomra fontos, hogy átvehettem. A hazafelé vezető úton nagyon örömteli volt a diákok arca, és büszkén tértünk haza a kupával, amit a Lévaynak nyertünk meg!"