Hálaadó istentisztelet Tiszaújvárosban

A város lelkes reformátusai elhatározták, hogy Isten Igéjének hallgatásához és a hitélet gyakorlásához méltó hajlékot építenek. A templom terveit Hoór Kálmán egri építész készítette, majd az 1992-es alapozás után elkezdődött az építkezés. 1994. október 17-én szentelték fel Isten kegyelméből a Református Templomot, ennek 10. évfordulóját ünnepelhettük 2004. október 24-én. Az ünnepi istentiszteletet, ahová több mint 300 fő jött el hálát adni az elmúlt évtizedért, a Református Énekkar szolgálata nyitotta meg, majd nagytiszteletű Gazda István esperes úr hirdette az Igét. Ezt követően dr. Varga István, a közösség lelkipásztora beszámolt az elmúlt tíz esztendő eseményeiről és eredményeiről, a gyülekezet életéről. Az ünneplő gyülekezetet Szűcs Endre egyházkerületi főjegyző, dr. Molnár Pál egyházmegyei jegyző és Földesiné Kántor Mária lelkipásztor köszöntötte. Az istentiszteletet még emlékezetesebbé tette a Jerikó Református Fúvósegyüttes rövid koncertje.

Az ünnepség az októberben felépült Nikodémus Idősek Otthonában folytatódott, ahol a gyülekezet segítőkész tagjai vendégül látták a megjelenteket.

Uzsoki Aranka

lelkipásztor