Énekkari találkozó Abaújban

Immár hagyomány, hogy egy-két évente összehívjuk az egyházmegye működő gyülekezeti kórusait egy közös éneklésre, ahol mindenki bemutathatja, hogy mennyit fejlődött az „egyházzenei művészete", és hogy ki milyen lelkesen tudja magasztalni az ő Teremtő, Megváltó Istenét a vox humana, az emberi hang segítségével.

Így történt ez 2004. október 30-án is a szikszói református templomban, ahová hat gyülekezeti kórus és jó néhány érdeklődő is érkezett. Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke is megtisztelt minket jelenlétével, aki mint régi kórustag szólt az egybegyűltekhez.

A közös beéneklést Ordasi Péter szegedi főiskolai tanár vezette, aki egyben a kórustalálkozó szakmai értékelője, zsűrizője is volt.

Ezután meghallgathattuk az énekkarok produkcióit, melyek elsősorban egyházzenei műveket vonultattak fel, különös tekintettel a reformáció ünnepére. Gönc, Szuhogy, Abaújszántó, Gagybátor, Szikszó és Encs gyülekezeteinek elkötelezett dalosai mind-mind értékes előadásokkal tették emlékezetessé ezt a napot, mindenki a maga tudása szerint, hiszen jelen volt az egyszólamú népének, a háromszólamú női kar, a négyszólamú vegyeskari mű és a sokszólamú kánon orgonakísérettel.

Ordasi Péter tanár úr értékelő szavai után az összkari mű következett, melyet meghívott szegedi vendégünk dirigált.

A jól sikerült találkozó zárszavát Baksy Mária esperes asszony fogalmazta meg, bízván abban, hogy jövőre is folytatjuk a közös éneklést, az Úr magasztalását, Istentől kapott csodálatos adományunkkal, a saját emberi hangunkkal.

Szilágyi Gábor, lelkipásztor

Szendrő