Hírcsokor a sárospataki gyülekezetb

Reformációi ünnep Nagyrozvágyon

Október 31-én délután kettős kulturális-egyházi együttműködés gyümölcse lehetett a nagyrozvágyi református templomban megrendezett reformációi ünnepség. A község pályázaton nyerte a sárospataki Művelődés Háza Kamarakórusának koncertjét. A Csehi Ferenc vezette együttes Gárdonyi Zoltán és Zsolt, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Szokolay Sándor bibliai kórusművei előadásával erősítette a hallgatóság hitét. Igét hirdetett Virágh Sándor. A Kovácsné Éles Edina vezette gyülekezet szeretetteljes vendéglátásban részesítette a hozzájuk látogatókat.

Jótékonysági hangverseny Karoson

A karosi templom külső felújítása céljára rendezett hangversenyen a sárospataki Református Énekkar szolgált dr. Takács Andrásné vezényletével. Közreműködtek még Sárospatakról a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai: Mazug Péter csellóval, gitárral, Dér Krisztina furulyával, kürttel, Virágh Sándorné szólóénekkel, valamint dr. Mellesné Boros Kinga orgonával. A hangverseny alkalmat adott a Karosról elszármazottak hazahívására, s a környező települések gyülekezetei meghívására is. Végül Vincze Mariann lelkipásztor és a gyülekezet asszonyainak összefogása jóvoltából minden vendéget a terített asztal és a találkozás közösségébe invitáltak a község kultúrházába.

Nőszövetségi szomszédolás Bodroghalomban

Huszonöt fős küldöttséggel látogatta meg a pataki nőszövetség a bodroghalmi testvéreket, akik gyülekezeti életük építése és elevenítése szolgálatában buzgósággal állnak helyt, s telente előadásokkal erősítik közösségüket. Igehirdetéssel, versekkel, kamarakórus előadásával és a kölcsönös beszámolók mellett sok-sok közös énekléssel kitöltve az időt, rohantak észrevétlenül percek a terített asztalok mellett. Tanászy Árpád vendéglátó lelkipásztor a nőszövetségi munka jelentőségéről szólt a jelenlévőkhöz, hangot adva a találkozásban megtapasztalt lelki áldásoknak.

Sárospataki adventnyitás

November 28-án az új borért való hálaadás úrvacsorás Istentiszteletét követően a hagyományos teadélután megtartására került sor. Szolgálatot végzett a teológusok dicsőítő csoportja, Miskolcról a Jerikó Református Fúvósegyüttes, valamint a Szendrőládi Népfőiskola Béres Lászlóné vezette küldöttsége. A nőszövetség tagjai karácsonyi karitatív munkájuk kiadásaira szeretet-bazárt szerveztek. A Református Énekkar adventben két hangversenyen szolgál, december 11-én Csobajon, december 19-én a Művelődés Háza Kamarakórusával együtt Sárospatakon a Lorántffy teremben.

Szobor őrzi Ködöböcz József emlékét

Október 31-én a Comenius Tanítóképző Főiskola udvarában került leleplezésre a „tanítók tanítója" Borsos István által készített mellszobra. Dr. Demjén István neveléstörténész, volt tanítvány méltatta Ködöböcz József életművét, énekszolgálattal közreműködött a Református Egyház és a Művelődés Háza egyesített kórusa. A szobor felállítását a hálaadásban gyökerező összefogás tette lehetővé. A volt tanítványok gyűjtése mellé állt a város, hogy díszpolgára, bölcs tanácsosa több évtizedes munkáját elismerje, valamint a gyülekezet, hogy presbitere, alapítványi kurátora és lapszerkesztője szolgáló életformája maradandó példakép lehessen. Ködöböcz József vallomása tárja fel „patakisága" titkát: Engem a Református Kollégium nevelt emberré, a pataki tanítóképző pedagógussá, s rajtuk keresztül lettem a város...s a közösség szolgálatát felelősséggel vállaló sárospatakivá. Emlékezete legyen áldott.

Virágh Sándor, lelkipásztor

Sárospatak