PDF letöltése

LVI. évfolyam 1. szám

 • Kikonfirmálunk?

  Két kép van előttünk. Az egyiken sok szépruhás fiatal, a másikon néhányan. Nem mintha az a néhány fiatal nem lenne szép, mert legalább ennyi…Mégis, sokan voltak. Ezek a képek Bodroghalomban készültek. Az egyik 1974-ben, a másik 1994-ben.
 • Közösségvállalás és elhatárolódás (1Királyok 13,1-8; Lukács 5,27-32)

  Két történet: egy ószövetségi és egy újszövetségi. A történetben közös, hogy mindkettőben lakomára való meghívásról van szó, s mindkettőben megütközésről, megbotránkozásról értesülünk. Az ószövetségi történetben az vált ki megütközést, hogy egy egyszerű ember visszautasítja egy király meghívását. Az újszövetségi történetben pedig az vált ki megbotránkozást, hogy egy rabbi elfogadja egy vámszedő meghívását.
 • Őrségváltás

  Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés!Tiszáninneni Részzsinat! Atyák és Testvérek! Kedves Vendégeink! Az általános tisztújítás egyházkerületünkben e mai ünnepi alkalommal véget ért.
 • Közgyűlési összefoglaló

      Egyházmegyénk 2003. május 17-én tartotta évi rendes Közgyűlését az edelény-borsodi templomban. Az alábbi sorokban az ott elhangzottak foglalatát adjuk közre azzal a céllal, hogy  a kedves Olvasó is betekintést nyerjen egyházmegyei életünk jelenéről és Istentől elkért jövőjé-ről.          
 • Közgyűlési összefoglaló

  A Borsod-Gömöri Egyházmegyénkben a 2002. december 13-án Miskolcon tartott Egyházmegyei Közgyűlésen történt meg a megyei választási eredmények kihirdetése.
 • Kiálításmegnyitó Keleméren

  2003. június 26-án nyitotta meg Csomós József püspök Keleméren a Tompa Mihály Emlékház felújított, állandó kiállítását.
 • Közgyűlés Mezőcsáton

  A Borsod-Gömöri Református Egyházmegye ez évi rendes közgyűlését május 17-én Mezőcsáton tartotta.
 • Megemlékezések

  Filep Zoltán Gusztáv református lelkipásztor. Született 1933. május 11-én Egerlövőn dr. Filep Gusztáv alsó-borsodi esperes és Jeney Borbála gyermekeként.
 • Megalakult az Egyházi Közművelődési Egyesület

  Az utóbbi években az egyházakat érintő kárpótlás során az ország számos településén visszakapták az egyházi intézmények, gyülekezetek jogos tulajdonukat. A visszakapott ingatlanokban szép számmal alakultak egyházi fenntartásban működő, kultúrát közvetítő, a gyülekezeti közösségeknél szélesebb köröket elérni szándékozó közművelődési intézmények. 
 • Új parókia épült Füzesabonyban

  Száz évvel ezelőtt a füzesabonyi vasútállomás nemdohányzó várótermében tartottak istentiszteletet az oda egybegyűlt reformátusoknak.
 • Beiktatás Noszvajon

  2003. június 15-én ünnepi istentisztelet keretében Dr. Kádár Zsolt az Egervölgyi Egyházmegye esperese iktatta be tisztségébe Anda Tibor lelkipásztort a Noszvaji Református Egyházközségben.
 • Templomszentelés Bodrogkeresztúron

  Szépek a régi templomok. Különösen, amikor tele vannak ünneplő ruhás, éneklő, imádkozó emberekkel. Szép a bodrogkeresztúri megújult templom is egyszerű oszlopaival, kedvesen színes padjaival és réges-régi, tizennyolcadik századi szószékével.
 • Hírek

  Ködöböcz József (1913-2003) Nemzedékek tanítója, a pataki szellemiség megtestesítője, az elméleti és gyakorlati tanítóképzés fáradhatatlan harcosa, Comenius kutató, számos neveléstörténeti, módszertani, iskolatörténeti mű szerzője. 
 • Sárospataki Református Teológiai Akadémia - Dékáni jelentés a 2002/2003-as tanévről

  Amikor egy-egy tanév végén számadást készítünk, nekünk magunknak is fel kell tenni a kérdést: megtettünk-e mindent, amit Isten elvárt tőlünk?  Mi tanárok, vezetők tudtunk-e mindig igazán jó tanárok lenni, tudtuk-e a ránk bízott diákokat szeretettel, de határozottan nevelni? Tudtunk-e igazán minden dolgunkban példák lenni az ifjúság számára? Útkereső fiataloknak tudtunk-e utat mutatni?  A tanulni akarókat tudtuk-e  igazán tanítani? 
 • Események a diákság életében

  A teológus ifjúság legégetőbb kérdésére, banki nyelven megfogalmazva tartozik – teljesített, a cikk megírásának időpontjában nem tudok válaszolni.
 • Máon: menedék

  Az életnek vannak olyan eseményei, amelyeknek „miért”-jét csak évek vagy évtizedek múlva érthetünk meg.  
 • Tegyetek tanítvánnyá minden népeket... ...még a romákat is?

  Közel 10 éve dolgozom a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálatnál. Tapasztalataim szerint ha valakin segíteni szeretnénk, pontosan fel kell mérnünk, hogy kik azok, akiknek segítséget kívá-nunk nyújtani, mi az, amit kapni szeretnének, amit adni tudunk és hogy ezek a tényezők hogyan kö-zelíthetők egymáshoz.  
 • A cigányság helyzete a Komjáti körzetben

  A feleségemre és rám bízott gyülekezeti körzet (Komjáti, Bódvaszilas, Bódvalenke, Becskeháza, Hídvégardó, Tornaszentjakab, ill. szórványként: Debréte, Tornanádaska, Szász-fa) településeinek többségében jelentős számú cigányság él. Körzetünk nagysága miatt nincs erőnk a javarészt katolikus cigányság közötti misszióra. Mindazonáltal igyekszem röviden képet adni az itt élő romák életkörülményeiről és gyülekezeti kapcsolatairól.   
 • Egyházunk jövője az Európai Unióban

  Dr. Victor János, „Európai abroncs és fazék” (Figyelő, 1929. augusztus 3.) Az a gondolat, hogy Európa bajain sok államnak valamilyen egységes politikai szervezetbe tömörülése segítene, a háború óta állandóan fel-felbukkan.
 • Mi változott?

  Azt hiszem, hogy aki napjainkban csak egy rövid időt is töltött gyerekek között, - szülő-ként, vagy nevelőként – tapasztalhatta nyílt, vagy rejtett szorongásaikat, agressziójukat, frusztrált magatartásukat.
 • Váratlan utazás

  A „Váratlan utazás” című kanadai TV-filmsorozat váratlanul értékes meglepetés a mai gyermekfilm kínálatban gyermeknek, felnőttnek egyaránt.
 • Mese: Kesztyű gyerekek

   Kesztyű családot nagy öröm érte. Iker gyermekeik születtek. Az egyiket Balocskának a másikat jobbocskának nevezték el. 
 • Ajánlók

  Theodore Dreiser, Amerikai tragédia (General Press Kiadó, 1993. p. 813)