Hírek

Példaértékű életének, hitének, alkotó tevékenységének, hivatás- és emberszeretetének áldásait halála után is remélhetjük az Ige szerint: „Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz” (Példabeszédek 4,18.)
Személyében tiszteletes és tudós tanár távozott el a minden élők útján.

Szép és méltóságteljes ökumenikus ünnepségen állított emléket Csomós János lelkipásztor vezetésével a mádi református gyülekezet a Rákóczi-szabadságharc 300 éves évfordulója kapcsán, június 24-én, az egyházközség egykori neves pártfogóinak, a Rákóczi család tagjainak. Dr. Börzsönyi József esperes, teológiai tanár hirdette Isten Igéjét, dr. Dienes Dénes teológiai tanár tartott előadást. A községi énekkar hazaszeretetre buzdító énekkari feldolgozásokkal szolgált, a gyülekezet ifjú tagjai a kuruc kort idéző verseket adtak elő. A Vezérlő Fejedelem korát idézte Nagy Csaba és munkatársai tárogatójátéka. A külsejében megújult templomot a hazáért és az anyaszentegyházért sokat áldozó fejedelmi család emléktáblája díszíti.


Április 6-án Vámosújfaluban Tarr Kálmán a Kálvin Kiadó igazgatója volt jelen a körzeti sajtónapon. Ő hirdette az Igét, majd bemutatta a Kiadó újabb kiadványait. A Sárospataki Teológiai Akadémia hallgatói Dr. Sándor Endre legújabb könyveit mutatták be részletek felolvasásával, és zeneszámokkal is szolgáltak. Ezután a helyi lerakatban könyvvásárlásra került sor.