Kiálításmegnyitó Keleméren

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület közreműködésével kapott új arcot ez a szép emlékhely. A Keleméri Református Egyházközség és Kelemér község odaadással és szeretetteljes munkálkodással buzgólkodott eddig is az egykori költő-lelkipásztor emlékének ápolása körül. A bibliás légkört Gazda István esperes áhítata alapozta meg. Az ünnepségen igen szépen tolmácsolta Tompa hazafias verseit a Misztrál Együttes. Az Emlékház a Sárospataki Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek fíliája.