Közgyűlés Mezőcsáton

Az ünnepi istentiszteleten főtiszteletű Csomós József püspök hirdette az Igét. A helybeli református általános iskolások műsora gazdagította az ünnepi együttlétet. Ezután a szokásos ügymenet, köszöntés, számbavétel, határozatképesség megállapítása, tárgysorozat elfogadása, gondnoki megnyitó, esperesi és előadói jelentések következtek.