Megemlékezések

A Sárospataki Református Kol-légium Gimnáziumában érettségizett 1952-ben. Teológiai tanulmányait Debrecenben végezte. Lelkipásztori szolgálatát exmittált segédlelkészként kezdte, 1957-ben Balmazújvárosban, Kabán, 1958-ban Tarpán, Debrecen-Árpád téren, folytatta segédlelkészként Cigándon, majd Ózdon. 1960. október 23-tól 32 éven át Radostyánban s mellette 1977-től 15 évig Sajólászlófalván rendes lelkipásztor, mindkét helyen odaadó hűséggel és szeretettel 1992. pünkösdig, betegsége kezdetéig. Idős édesanyjával 1995-ig laktak a radostyáni parókián. In-nen a budapesti Schweitzer Albert Szeretetotthonba költöztek, ahol a radostyáni gyülekezet tagjai minden évben meglátogatták. Édesanyját, Boriska nénit 1997. júliusban temettük el Mezőkeresztesen. Filep Zoltán nemes lelke a Teremtő hívására hitet próbáló, türelemmel vi-selt tíz esztendei betegsége után, 2002. december 14-én hazatért. 2003. január 10-én temettük el Mezőkeresztesen a családi sírba. Temetésén a szent szolgálatban utódja, Várady Zsolt radostyáni és Hajdú Ferenc mezőkeresztesi lelkipásztorok, valamint teológus barátja Szabó Dániel, volt egyházkerületi főgondnok szolgált. Legyen áldott emlékezete!


Bányi Attila 41 évet élt abszolvált teológus, lelkipásztori szolgálatot végzett testvérünket 2003. március 26-án temettük el a hevesi és a sályi templomból. Isten vigasztaló kegyelmét és megerősítő szeretetét kívánjuk özvegye, Bányiné Varga Erzsébet sajóbábonyi lelkipásztornő-nek, kisfiának, Attilának és az elhunyt idősödő szüleinek. Legyen áldott az elköltözött emlé-kezete mindnyájunk szívében.