A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának életéből

Ebben a tanévben a gimnáziumi osztályközösségek kiszálláson vettek részt az alábbi gyülekeze-tekben: Bodroghalász, Kisvárda, Makkoshotyka, Nagyrozvágy, Olaszliszka, Ricse, Sátoraljaújhely, Szerencs, Telkibánya, Tiszakarád, Tiszafüred és Tolcsva. A templom és az iskola találkozása minding gazdagító, élet- és sorsformáló alkalom – írja dr. Lénárt Attila igazgató a vendéglátó gyü-lekezetekhez szóló köszönőlevelében.

Március 2-án a Kilenc kő című mártíriumjátékkal Radostyánban szolgált a gimnázium evangéliumi színjátszó csoportja. Április 25-26-án Seregélyesen a református fiatalok színjátszó találkozóján (Refiszita) mutatkoztak be.

Iskolánk volt a házigazdája az SDG országos bibliaismereti versenyének március 22-én. Az idén az Apostolok cselekedeteinek minél alaposabb ismeretét bizonyíthatták a 3 fős csapatok. A leg-jobbnak a lónyaysok bizonyultak. Az alkalom a vendégeknek és a szervezőknek egyaránt emléke-zetes maradt.

A diákszínjátszók ebben az évben Schwartz-Tebelak Godspell című darabját adták elő dr. Lénárt Attila igazgató úr vezetésével. A helyi előadásokat és a vendégjátékokat több mint tíz helyszínen mintegy hétezer néző látta.

Április végén Prágában töltött egy hetet nyolc diák Győry Anikó és Pásztor Magdolna kísérőtaná-rokkal a több éve működő Comenius csereprogram keretében.

A mintegy 15o végzős tanuló május 1o-én búcsúzott az iskolától. Az ünnepi istentiszteleten Tö-rök István vallástanár szolgált. A búcsúzók nevében Bajkó Nándor szólt a kapott útravalókról, az itt maradók nevében Ureczky Eszter szólt, Szabó István és Vitányi Violetta verset mondott. Az ünnepi szónok dr. Lénárt Attila igazgató úr volt.

Alapítványi díjakat, jutalmakat kaptak kiemelkedő munkájukért a következők: a legjobb ma-gyaros Tamás Gabriella 13.E, a legjobb biológus (Gyimóthy-díj) Varga Zsófia 13.E és Szokolovszky Géza 12.B, Rózsa Tibornak egy kiváló tanulónk végjutalmazására felajánlott díját Antal Anikó 13.E kapja.

Az iskolai versenyeken, pályázatokon résztvevők legjobbjai május 27-én az iskolagyűlésen vet-ték át jutalmukat.

A második félévben már birtokba vehették tanulóink a tetőtér-beépítéssel kialakított számítás-technikai centrumot. A mintegy 43 millió Ft-os beruházást az egyházkerület támogatása, belső megtakarítás és pályázati források tették lehetővé.

Kiemelkedő sporteredményekkel büszkélkedhet iskolánk. Fiú tornászcsapatunk Csirinyi László, Heitzmann Róbert, Szolyák Tamás, Tótin László, Törő Gergő és Victor Benjámin – ismét olim-piai bajnok lett.

Sinkóné Tóth Zsuzsanna