PDF letöltése

LXI. évfolyam 4. szám

 • Hulljanak a závárok…

  Ünnep közeleg. Benne van a levegőben, rám köszön az áruházak polcairól, és befészkelte magát a gondolataimba is. Mostanában egyre gyakrabban azon kapom magam, hogy szinte önkéntelenül is adventi énekeket dúdolgatok: „Kapuk emelkedjetek! Kiáltó szó hallik, Ím jő fejedelmetek, Az idő hajnallik..." (RÉ. 304/1)
 • Meghallgatott imádság – hálaadás a templomfelújításáért Bódvaszilason

  Csodálatos dolognak lehettek a szemtanúi azok, akik 2008. november 2-án hálát adni gyűltek össze a bódvaszilasi református templomban. Érkeztek vendégek határainkon innenről és túlról is szép számban. Az Igét Csomós József a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdette a Zsoltárok könyve 90,12 alapján: „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk."
 • Hálaadás a felújított templomért Tornaszentjakabon

  Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik." (Zsolt. 37,5) Ez a vezérige határozta meg egy kicsiny gyülekezet nagy álmait, a Tiszáninneni Református Egyházkerülethez tartozó Tornaszentjakabon. Hálaadásra gyűltünk össze 2008. október 25-én, ahol főtiszteletű Csomós József püspök úr hirdette az Igét, a gyülekezet által választott zsoltáridézet alapján.
 • Bibliakiállítás Szendrőben

  A Biblia a világ legtöbb kiadást megért könyve, részben vagy egészben 2426 nyelvre fordították le. Évente 24 millió példányban jelenik meg. Hosszú időn át olvasni is tilos volt, mára azonban szinte minden háztartásban megtalálható. A megléte azonban nem jelenti azt, hogy a legolvasottabb könyv lenne, ezért a magyarországi történelmi egyházak 2008-at a Biblia évének nyilvánították.
 • Kórustalálkozó a szendrői templomban

  Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld! Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap! Beszéljétek el dicsőségét, a nemzeteknek, csodáit minden népnek! Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék." Zsoltárok 96, 1-4/a, hangzott a köszöntő Ige a szendrői templomban, amikor 2008. október 26-án, vasárnap délután az Abaúji Egyházmegye 10 énekkara kórustalálkozóra gyülekezett egybe, hogy az Istent énekléssel dicsérjék.    
 • Nagyernyei áldáskívánás

  Rokonszenvek, ismeretségek, kapcsolatok, barátságok, szerelmek kötődnek, szövődnek nap nap után. Mi marad meg belőlük holnapig, kitart-e a kapcsolat másnapig, lesz-e érvényes, pozitív töltése átívelve korszakokon: komoly kérdés.
 • 160 éve született Csoma József

  Ragyolczi Csoma József Abaúj vármegyében, Rásony községben 1848. június 27-én született. Abaújdevecserben az ottani birtokán lévő kastélyában élt és dolgozott.
 • Reformációs esték a Deszkatemplomban

  Egyetlen egyháztörténeti ünnepünk méltó megülését tűzte ki célul a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség. A fő célunk az volt, hogy a ma emberéhez hozzuk egy kicsit közelebb azt a kort, amelyben a reformáció mind külföldön, mind Magyarországon végbement.
 • Haranglábszentelés a Miskolc-Alsóvárosi Gyülekezetben

  A Miskolc-Alsóvárosi Gyülekezetben október elején felemelő ünnepség keretében adtunk hálát gyülekezeti házunk felújításáért és az újonnan épített harangért. Gyülekezeti házunk hatvan évvel ezelőtt épült és abban az időben csak lakóház külsőt kaphatott. A felújítás után templom jelleget ölthetett magára az elmúlt évben.
 • Nemzetközi Kálvin konzultáció Genfben

  Kálvin János születésének 500. évfordulójára készül a protestáns világ. A genfi reformátor élete és munkássága a fél évszázados jubileum kapcsán újra sokak érdeklődésének középpontjába került. Kálvin olyan életművet hagyott hátra, mely az egyházat, a hitet, a teológiát, a kegyességet mélyen érinti, de nyomot hagy a társadalmak fejlődésében is.
 • Történelmi lelkészbeiktatás Felsőbereckiben

  A november 16-án megtartott lelkészbeiktatás helyszíne miatt nevezhető történelminek, Felsőberecki gyülekezetében ugyanis az 1941-43-ban épült templomban sosem volt még lelkészbeiktatás.
 • „Tartozás”

  A mádi vasútállomásra 2008. október 9-én reggel mintha óvatosabban döcögött volna be a vonat, mint máskor, mert a megnyíló vasúti kocsikból egymásután bizonytalan léptekkel gyerekek szálltak le gyógypedagógusok és néhány szülő kíséretében.
 • Evangélizációs istentiszteletek Tokajban

  A Tokaji Református Egyházközség a Biblia Évében 2008. november 3-8-ig evangélizációs istentiszteletekre hívogatta a környékbelieket és tokajiakat. Megtelt a református templom gyülekezeti terme, s megismerhettük, megtapasztalhattuk és szívünkbe zárhattuk Isten végtelen ajándékait az élő Ige, Jézus Krisztus által. Az Úr helyezte Pótor László lelkipásztorunk szívére az evangélizációs hét fő témáját: „A Biblia Istene örök életre hív!"
 • Levelek a vasárnap megszenteléséről

  Kedves Húgom! Sajnálom, hogy vasárnap nem lehettél ott a templomban. Manapság már elfelejtjük, amit régi öregjeink oly bölcsen tettek. Sablonossá váltak ünnepeink, és a legfontosabbat kihagyjuk belőle: hálát adni az Istennek.
 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Sárospatakon járt az országos református vakmisszió szolgálattevő csoportja. Az istentiszteleten a vakok számára pontnyomással készült Szentírásból ujjukkal olvasták fel az Igét látáscsökkent testvéreink. Igét hirdetett Szabó Zoltán lelkipásztor.
 • Hírek a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma életéből

  Rákóczi-vetélkedő a Rákóczi-várban A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma és Rákóczi Szövetség 1990-től rendezi meg hagyományos történelmi versenyét Sárospatakon. A Rákóczi-vetélkedő a határon túli magyar középiskolások népszerű versenye lett az évek során.
 • Karácsonyra készülve

  Egyszerre készülni dolgozatokra, a félévzáróra, esetleg vizsgákra és karácsonyra nem könnyű. A kollégista diákok még különlegesebb helyzetben vannak - családjuktól távol. Különlegesen készülnek, erről olvashatunk egy volt diák visszaemlékezéseiben és egy jelenlegi diák beszámolójában.
 • Hírek a Lévay József Református Gimnáziumból

  Magyar diák Ausztráliában   „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne."(Tamási Áron) Soha nem vágytam még annyira sehová, mint egy évvel ezelőtt Ausztráliába, de soha nem élveztem még oly nagyon az otthon melegét, mint mostanában. Mik is ennek az előzményei?
 • Horkay Barna emlékkonferencia

  A teológiai akadémia novemberi csendesnapjának nyitórendezvénye volt az az emlékkonferencia, amely Horkay Barna máramaros-ugocsai esperes, a Kárpátaljai Lelkészképző Tanfolyam tanára és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tiszteletbeli tanára születésének 100. évfordulója alkalmából került megrendezésre.
 • Viszontlátogatás Malawiból

  Küldöttség érkezett az afrikai Malawiból egyházkerületünkbe. A kerület küldöttsége idén márciusban járt két afrikai református egyháznál. Ábrám Tibor főgondnok, a Zsinat világi alelnöke, Börzsönyi József zempléni esperes, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia professzora és Börzsönyi Józsefné nagytiszteletű asszony utazott Afrikába.
 • Ötéves a Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészség

  Sok küzdelem, harc, öröm és boldogság útjelző táblája és mérföldkövei szegélyezik az egyetemi misszió elmúlt öt évét. Minden munkánknak, szolgálatunknak az eredménye azonban láthatóvá vált, sőt elfogadottá is az elmúlt időszakban.
 • Beszélgetés a Sawyer házaspárral

  Dr. Frank Sawyer tanszékvezető egyetemi tanár a Sárospataki Teológián. Felesége Aria Sawyer nyelvtanár. Beszélgetésünk magyarul zajlik, professzor úr egyébként is magyarul szokott prédikálni (ahogyan magyar palástjához illik), és gyakran előadást is magyarul tart. Mindenki hallja, hogy nem itt születtek, de mi magyarok, kis néphez tartozva mindig örömmel halljuk, ha valaki a mi anyanyelvünkön szól hozzánk, és nem tőlünk várja az alkalmazkodást. Nem betűhűen gépelek, így a szöveg nem fogja visszaadni a beszélgetésnek ezt a sajátos báját. Az Olvasó előtt mentségem az lehet, hogy a könnyebb olvashatóság kedvéért döntöttem így.
 • „Válságok örvényeiben”

  Rovatunk témája a válság, amelyről már ki is hirdették, hogy túl vagyunk rajta, csak még eltart néhány évig. A válság, amelynek kezelésében mindenkinek áldozatot kell hoznia - kevés kivétellel. Amely igazából nem is tudjuk, lényegét tekintve valójában micsoda, mi idézte elő, és mennyibe/mibe kerül. A válság, amely anyagi, erkölcsi, eszmei, filozófiai, pénzügyi, szociális, piaci, emberi, társadalmi, globális ...jellegű. Mi történik velünk? Erre keressük a választ az élet különböző területein munkálkodó szakemberek segítségével.