Evangélizációs istentiszteletek Tokajban

Az evangélium prédikátorai Jenei Zoltán Széchenyi kerti lelkipásztor Debrecenből hétfőtől szerdáig és Péter András Miskolc-Diósgyőri lelkipásztor (aki 16 évig szolgált Tokajban) csütörtöktől szombatig voltak.

Hétfői téma: Az örök élet: evilági következmény. Bibliai idézet: János 5,26-29. „Akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel."

Keddi téma: Az örök élet: Isten ajándéka. Bibliai idézet: Római levél 6,23. „Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban."

Szerdai téma: Az örök élet: örök boldogság. Bibliai idézet: 1Korintusi 2,9. „Amit szem nem látott és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek."

Csütörtöki téma: A Biblia Istene: üdvösségre hív - az átokból - az áldásra. Bibliai idézet: Galata 3,13-14. „Ő váltott meg minket a törvény átkából, átok lett érettünk, mert meg van írva: Átkozott mindenki, aki a fán függ - hogy az Ábrahám áldása Jézus Krisztusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által."

Pénteki téma: A Biblia Istene: üdvösségre hív - a szenvedésből. Bibliai idézet: a Zsidók 12,1-3. „Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek."

Szombati téma: A Biblia Istene: üdvösségre hív - a halálból! Bibliai idézet: Róma 6,23. „A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban."

Ezek az alkalmak elmélyítették személyes kapcsolatunkat az élő Istennel, bezártuk Jézus Krisztust a szívünkbe és naponta éhezzük a közösséget vele, az élő Igét, mely testé lett általa, és forrása lett mindenkinek, aki hisz benne - a Biblia által. Sokan aláírtuk a Tiszáninneni Református Egyházkerület által előkészített Biblia Maraton 2008 Vándor Bibliát, s elköteleztük magunkat Isten Igéjének a naponkénti olvasására.

Tudjuk, hogy igéje ma is valóság, hiszen Jézus kormányozza azoknak az életét, akik komolyan veszik kereszthalálát, s nem csúfolják meg Őt. Jézus krisztus kereszthalálakor a templom kárpitja kettéhasadt, mert Isten ekkor eltávolította azt az akadályt, ami Tőle elválasztotta az embert. Ez a nagy örömhír, mert Jézus szüntelen hív szeretetével, halk szavával fáradhatatlanul, hogy minden terhet tegyünk le a Keresztje alá, mert csak Ő tud szabadulást adni: a szégyenből a dicsőségbe; az elutasítottságból az elfogadottságra, a gyalázatból a megbecsülésbe; a támadásból a védelembe; a szenvedésből az Isten nyugalmába, és a halálból az örök életre már itt a földön.

A gonosz folyton azon munkálkodik ma is, hogy boldogtalanná tegyen minket, bizony sokszor önhibánkon kívül. Megkeseríti minden percünket. Ne engedjük, mert az 1Kor 9,6 igevers minden embernek üzeni, aki szeretné megismerni Jézust: „Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél."

Áldást, békességet kívánok a kedves olvasóknak:

Éltető Péterné, Tokaj