Bibliakiállítás Szendrőben

A mozgalomhoz gyülekezetünk kezdeményezésére Szendrő város keresztyén felekezetei is csatlakoztak. Október 11. és 25. között egy hétig a római katolikus templomban, egy hétig pedig a református templomban tekinthették meg az értékes gyűjteményt az érdeklődők.

A kiállítás nyitórendezvényét Moldván Tibor parókus görög katolikus liturgiával vezette be, majd Ködmön Ferenc római katolikus esperes tartott szentmisét. A rendezvényen köszöntötte a megjelenteket Szaniszló János, Szendrő polgármestere is, aki hangsúlyozta a bibliai elnevezésének sokszínűségét és örök voltát. Az egyházak vezetői közösen egy értékes Bibliát adományoztak a város vezetőjének. A rendezvény második felében dr. Dolhai Lajos, az Egri Teológiai Egyetem rektora tartott előadást.

Október 25-én 16 órakor a református templomban már a rendezvény záróalkalmára került sor. Az istentiszteleten Benke András lelkipásztor szolgált, majd dr. Győri István, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Újszövetségi Tanszékének vezetője tartott előadást Mitől Isten Igéje a Biblia? címmel, Az előadó történelmi visszatekintéssel, irodalmi összehasonlításokkal, hétköznapi példákkal rendkívül érdekes és elgondolkodtató előadást tartott.

A kiállítást mindkét templom nagy gyülekezetei érdeklődéssel tekintették meg. Példás volt az adakozókészség, sok régi és igen értékes Szentírás gyűlt össze a szendrőiek magánygyűjteményéből. Mindenképpen kiemelendő az a Biblia, amely 1654-ből származik, s az egyik család ma is féltve őrzött kincse.

A Biblia-kiállítás, bár az ötlet nem volt egyedi idén az országban, mégis nagy örömöt szerzett a gyülekezetek tagjainak, s bebizonyította, hogy a több évtizedeken át őrzött családi szent könyv nemcsak a családnak nagy kincs, hanem mindenki szemében igazi érték.

Ifj. Jósvay István presbiter