50 éves a Sajószentpéter-Bányai Gyülekezet

Idén pontosan 50 éve annak, hogy a Bányai Gyülekezet hivatalosan is különvált a Nagytemplomi Egyházközségtől, és lett önálló gyülekezet, önálló lelkésszel, önálló presbitériummal, önálló anyakönyvezéssel. Ebből a jubileumi alkalomból ünnepséget tartottunk szeptember 28-án. Az ünnepi igehirdetést nagytiszteletű Gazda István a borsod-gömöri egyházmegye esperese végezte. Meghívtuk az ünnepségre a gyülekezet két korábbi lelkipásztorát is: nagytiszteletű Balogh Józsefet, aki 1983-ig szolgált közöttünk, és aki jelenleg Debrecenben él feleségével együtt, és már 95-ik életévében van (!), valamint meghívtuk nagytiszteletű dr. Horváth Barnáné Perjéssy Mártát, aki 1983-től 2003-ig szolgált gyülekezetünkben. A zsúfolásig megtelt templomban felemelő ünnepségben volt része azoknak, akik ezen a napsütéses vasárnap délutánon ellátogattak templomunkba. Az igehirdetés után Major Zsolt helyi lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, majd a gyermekek műsora következett. Ezután a Gyülekezet történetét hallgathattuk meg ugyancsak a helyi lelkipásztortól, aki beszámolója végén megható szavakkal köszöntötte a két korábbi lelkipásztort, és ajándékokat adott át nekik, elismerve és megköszönve több évtizedes szolgálatukat. Ezután a gyülekezet Kórusa szolgált zenével és verssel, majd a köszöntések sora következett: a megjelent lelkipásztorok egy-egy áldással köszöntötték a jubiláns gyülekezetet. A hálaadó istentisztelet szeretetvendégséggel zárult. Isten adja, hogy újabb 50 év múlva is legyen gyülekezet Sajószentpéter-Bányán!

Forrás: www.tirek.hu