Hálaadás a felújított templomért Tornaszentjakabon

Püspök úr rámutatott az Igén keresztül arra, hogy valóban jó az Úrra hagyni minden dolgainkat, mert Ő munkálkodni tud és akar még egy ilyen kis gyülekezetben is, ahol mindössze 16 egyházfenntartó van. A kis templom zsúfolásig megtelt. Az 1787-91 között épült templom 2008 őszére teljesen megújult. Mivel a gyülekezet létszáma kicsi, így egyházkerületi, illetve más támogatásokat kellett igénybe venni. Amikor a gyülekezetnek a tudtára hoztam terveimet, miszerint a nagyon szétkorhadt padokat ki kellene cserélni vagy felújítani, meszelni kellene, és még a tetőt is át kellene festeni, akkor az első válasz az volt, hogy már idősek vagyunk és kevesen is, de ha a tiszteletes úr úgy gondolja, fogjunk hozzá. Ez a felhatalmazás indított arra, hogy a helyi önkormányzat és egyházmegyei vezetésünk segítségét kérjem. Az elején még csak ötszázezer forintos költségvetésről beszéltünk, de végül a négyszeresébe került. Hála az Istennek és a helyi önkormányzat vezetésének, dr. Simkó László polgármester úrnak, hogy szívügyének tekintette ennek a templomnak a felújítását. A padokat és a mennyezetet is felújítottuk. Az ablakokat kicseréltük, az aljzatot, a tetőt, a tornyot, sőt még a kerítést is felújítottuk. Mi rábíztuk Istenre ezt a munkát, és Ő úgy formálta az emberi szíveket, hogy nagyon rövid idő alatt - mindössze négy hónap kellett hozzá - egy ilyen nagyszerű munka megvalósuljon.

Istennek legyen hála a ránk árasztott áldásokért.

Meleg Attila lelkipásztor