PDF letöltése

LX. évfolyam 3. szám

 • „Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.” Máté 5,20

  "Semmiképpen sem mentek be a mennyek országába" - mondja Jézus. „Na és?" - mondja az Ember. A normális, a mindenkori, a mai és a tegnapi Ember. Ha nem megyünk be, hát nem megyünk be. Miért olyan fontos ez? Talán fontosabb, mint a fizetés, a biztos állás, a gyermekeink karrierje vagy egészsége? Ha választani kellene, odaadná valaki a gyermeke egészségét a mennyek országáért? Még szerencse, hogy mi keresztyének nem vagyunk ilyen választások elé állítva, különben sok minden kiderülhetne...
 • Lelkészbeiktatás Bódvaszilason

  A bódvaszilasi református gyülekezet régi vágya volt, hogy önálló lelkésze legyen. Három évvel ezelőtt döntötte el a presbitérium, hogy kiválik a Komjáti Egyházközségből. Ehhez a tervünkhöz minden segítséget megkaptunk az egyházmegyétől, a falu vezetésétől, az akkor itt szolgáló lelkipásztortól, Almási Ferenctől.
 • Lelkészbeiktatás Abaújkéren - Reménnyel és hittel tovább a megkezdett úton

  Ünnepi istentiszteleten, 2007. szeptember 9-én iktatta be tisztébe a megválasztott Koczogh Julianna lelkipásztort az Abaúji Egyházmegye esperese, Baksy Mária. Az öt gyülekezet - Abaújkér, Abaújalpár, Boldogkőváralja, Boldogkőújfalu, Arka - és a meghívott vendégek részvételével zsúfolásig megtelt a 800 éves abaújkéri református műemlék templom. Akik nem fértek be a templomba, azok tv-képernyőn keresztül láthatták és hallhatták az eseményeket.
 • Körzeti presbiteri konferenciák Abaújban

  Az Abaúji Egyházmegyét térképen keresve egy hosszú, keskeny területet találunk. Apró falvak, kis városok. Az Egyházmegye internetes bemutatkozásában a következőket olvashatjuk e nagy múltú térségről: „...valóban megmaradt jó néhány emlék számunkra a múltból. Igen - sóhajtunk - ez volt a múlt! És most?
 • Emlékünnep Hernádbűdön

  Szeptember 15-én a hernádbűdi református templomban emlékünnepet tartottunk, amelynek keretében néhai Gidófalvy Andor lelkipásztorra emlékeztünk, aki 1966-1981 között végezte szolgálatait itt és a hozzátartozó egyházközségekben.
 • Nyári közösségerősítő alkalmak Szin, Szögliget, Perkupa, Varbóc gyülekezeteiben

  A Zsinat határozatának értelmében az idei esztendő a közösségek éve. Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a zsinat lelkészi elnöke szerint „szükséges a belső közösségépítés, és a közösségek éve arra is alkalmat ad, hogy megerősítsük a magyar reformátusságot." Ezért is tartottuk fontosnak, hogy fogyatkozó létszámú gyülekezeteinkben olyan közös alkalmakat szervezzünk, amelyek erősítik egyházunkhoz és főként Krisztushoz való ragaszkodásunkat.
 • „Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig.” (Zsolt 19, 4-5a)

  Egyelőre még nem állíthatjuk, hogy az egész világ hallja hangunkat, de Baranyáig már biztosan eljutott. A Gönci Református Egyházközség Vegyeskara ugyanis szeptember elején Pécsett és környékén szolgált. A hosszú út fáradalmait nem érezve a kórus zengte a műveket, élményteli perceket szerezve a hallgatóknak.
 • Hősök hete Jósvafőn!

  A fiatalkor nyarai bizony hamar tovatűnnek. Ködös távolból, hitetlenkedő tekintettel vizsgálgatják egymást a patinássá vált évek és a felnőtté cseperedett következő nemzedék. Később értik csak meg a múló évek logikáját: részese voltál valaminek, csak kérdés, hogy te tudomásul vetted-e ezt. Az iskolapadok gyanúsan kicsinek tűnnek, pedig úgy érzed, lenne még mit tanulnod...
 • Lelkészbeiktatás Tiszatarjánban

  Giling-galang, szólt a harang a tiszatarjáni református templom harangtornyában 2007. június 3-án délután két órakor. Nagy eseményre hívogatott minden érdeklődőt felekezetre való tekintet nélkül. Ugyanis ekkor került sor az elmúlt év őszén a Tiszatarjáni Egyházközségben megválasztott Harkai Erzsébet lelkipásztornő beiktatására, kinek életében első ízben történt ez a nagy jelentőségű, szép, szívet-lelket melengető esemény.
 • Harsányban konfirmáltak találkozója

  Egy szakállas, régi vicc szerint a templomban lakó denevérek kikergetésén munkálkodó lelkészek közül legsikeresebb munkát az végez, aki megkonfirmálja őket, mert akkor a denevérek sosem térnek vissza. Szomorú kifejezése ez a vicc a sok lelkipásztor által átélt csalódásnak. Mégis sokan igyekeznek a fiatalokat újból és újból összegyűjteni, számukra közösséget teremteni. Erre jó lehetőséget biztosíthat egy kifejezetten a fiatalok, konfirmáltak számára szervezett alkalom.
 • „Jöjj, mondjunk hálaszót…”

  A Mezőcsáti Református Egyházközség 2007. szeptember 16-án a délutáni istentiszteleten adott hálát az utóbbi két évtizedben együtt megtett útért, Gazda István lelkipásztoruk szolgálatáért. Az esperes úrral készült beszélgetésben tudósítunk az eseményről.
 • Családi csütörtök Emődön

  „Elmúlt az aratás, véget ért a nyár..." (Jeremiás próféta könyve 8,20a) Veszélyes hely a templom, mert aki belép a kapuján, kénytelen megváltozni. Így kezdte igehirdetését néhány hónapja egy teológiai professzor az emődi szószéken.
 • Hálaadó istentisztelet és lelkészbeiktatás Gelej, 2007. június 24.

  Ünnepi alkalomra hívogatott a geleji templom három harangja 2007. június 24-én. Ennek a maroknyi gyülekezetnek ezen a napon kettős ünnepe volt, hiszen sikerült helyreállítani a korábban csúnyán megsérült templomtornyunkat, és beiktathattuk gyülekezetünkbe Kopcsikné Gecse Mariann lelkipásztort.
 • Nemzetiszín gondolatok egy gyülekezetről egy trianoni megemlékezés kapcsán

  Illik-e, kell-e ma, a hétköznapi megélhetés egyre súlyosbodó problémáival terhelt időnkben a múltra emlékezni? Kell-e olyan történelmi eseményeket emlékezetünkbe idézni, amelyek csak fájni tudnak, és azt erősítik bennünk, hogy kicsik és vesztesek vagyunk? Vagy akár a szívet emelő nemzeti ünnepeinknek kell-e helyet adnunk templomainkban? Nem politizálás-e ez?
 • Szentlélekkel – Szentléleken

  "Ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." - így ígérte Jézus Krisztus, és ezt tapasztalhattuk meg - ki tudja, hányadszor már - az ózdi gyülekezet idei nyári ifjúsági táborában is.
 • Hálaadó istentisztelet Borsodgeszten

  Szeptember 2-án kis falunk és gyülekezetünk életében nagy esemény zajlott. A nagy vendégsereg azért jött össze távolról s közelről, hogy együtt adjunk hálát a templomunk fennállásának 100. évfordulója alkalmából.
 • 9. Református Angoltábor

  Immár kilencedik alkalommal került megrendezésre a református angoltábor. Eleinte helyben, Nagyvisnyón voltak a nyári angol hetek, aztán később a tábor szervezői, Victor János tiszteletes és felesége, Momo néni már bentlakásosra alakították át ezeket a táborokat. Így aztán voltunk már Hejcén, Abádszalókon, s az idén, 2007-ben újra Hejcén, egy csendes kis faluban, közel a szlovák határhoz.
 • Lelkészbeiktatás Karcsán

  Július elseje kiemelkedő nap volt a karcsai Református Egyházközség életében. E nap délutánján, 15 órától került sor a fiatal lelkésznő, Szabó Ágnes beiktatására.
 • „… és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.” - Lelkészbeiktatás Bodroghalászon

  A bodroghalászi gyülekezet 2007. július 22-én ünnepi istentisztelet keretében adta bizonyságát annak, hogy megválasztott lelkipásztorában, Szentimrei Márkban felismerte és elismerte az isteni adományokat a szolgálatra, szolgálatát igényli és elfogadja, és azon lesz, hogy az elhívott lelkipásztor szolgálatában felelős partnerként vegyen részt Isten Szentlelkének áldó kegyelmében bízva.
 • A Magyar Színház Continental vendégszereplése Tokajban

  A Magyar Színház Continental turnéjának tokaji előadása került megrendezésre 2007. augusztus 10-én, pénteken a Tokaji Kulturális és Konferenciaközpontban (volt Zsinagóga). A zenés-színházi darab címe: PÁR-BAJ! volt. Nagy örömünkre szolgált, hogy a teltházas előadásra a környék gyülekezeteiből is érkeztek vendégek, de a tokaji felekezetek is szépen képviselték egyházukat!
 • Közösségben Istennel és egymással - Gyülekezeti kiránduláson a tokaji reformátusok

  2007. július 15-én a tokaji református gyülekezetben kirándulást szerveztünk. A kitűzött időpont előtt több hónappal felvetődött az ötlet egy presbiteri gyűlésen. Ezt követte a lelkes szervezés, telefonok, egymás személyes megszólítása, hívogatások, az istentiszteleten való kihirdetés. A folyamatos előkészítő imádság és munka után vasárnap reggel 8 órakor 41 fővel indultunk útnak.
 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  A Sárospataki Református Énekkar június 9-én a nyári szünet előtti évadzáró kerti pikniken tekintett vissza az elmúlt szezon szolgálataira. Részt vettek az eseményen az énekkarosok családtagjai, a kórus munkáját támogatók, a zenei közreműködők. Lehetőséget adott az alkalom mindazok munkájának megköszönésére, akik önzetlenül, szabad idejük, tehetségük odaszentelésével gazdagították az énekkaron keresztül is lelki életünket, gyülekezetünket, és jelentős részt vállaltak a testvérgyülekezeti kapcsolatok ápolásában.
 • Születésnapi köszöntés

  Papp Borbála, taktabáji lelkipásztor egy 101. születésnapra hívta föl szerkesztőségünk figyelmét az elmúlt évben. Írását akkor terjedelmi és egyéb okokból nem állt módunkban közölni. Mintegy igazságszolgáltatásként a 101. éves néni megünnepelhette 102. születésnapját, mi pedig a lelkipásztornő gondos emlékezetének és elkötelezettségének köszönhetően beszámolhatunk e ritka alkalomról, mely különösen kiemelkedő, ha belegondolunk: Magyarországon a nők várható életkora több mint 25 évvel kevesebb.
 • Szőlővesszők

  Egyszer volt, ... nem is olyan régen, hogy arra ébredtünk, nincs óvodás korú gyerek a családban. Eltelt az a hat év, amiről a lélekbúvárok azt mondják, döntően meghatározza a gyermeki lélek fejlődését. Milyen hatások érik ma gyermekeinket, életük első hat évében? Őszintén szólva elkeserítő lenne, ha mindet felsorolnám.
 • Egy jókedvű iskola Diósgyőr szívében

  „És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mirajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá!"(Zsolt 90, 17) Iskolánk, a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola immár 14. tanévét kezdte meg szeptember 3-án. Az a tény, hogy létezünk, hogy indulhatunk, bővülünk és gyarapodunk, számunkra isteni kegyelem és bizonyosság. Ez év szeptember elsejétől már a városban működő két református óvoda is integrálódott hozzánk, a fenntartói döntés így három egyenrangú intézményt kapcsolt össze.
 • Magyar református középiskolák XII. találkozója - Técső, 2007. július 4–8.

  2007 nyarán egy református találkozón vehettünk részt. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumából társamat, Sinkovicz Richárdot és engem tiszteltek meg azzal, hogy képviselhettük iskolánkat. Ezelőtt még nem voltam református találkozón, ezért különösen meglepett a felkérés. Nagyon örültem.
 • Hálaadó délután a Refiben

  Kis csapat gyűlt össze a Lorántffy Internátus társalgójában. Nyáron keresztyén táborokban szolgálók voltak a meghívottak. 41 diák „vallotta be", hogy szolgált valamilyen táborban.
 • Évnyitó a Sárospataki Református Teológiai Akadémián

  2007. szeptember 16-án délután három órakor az Alma Mater ősi zászlajának behozatalával kezdődött meg a Sárospataki Református Teológiai Akadémia évnyitó istentisztelete a sárospataki református templomban, mellyel megkezdődött a 477., az újraindítás óta pedig a 17. tanév.
 • Teológusok gólyatábora

  Nehéz dolog ápolni a hagyományokat, vigyázni arra, hogy mindaz, amit őseinktől örököltünk, nehogy a múlt homályába vesszen. Ezért őrizzük, ápoljuk azokat, mert tudjuk, hogy ha valami elvész ezekből, annak többet nem lehetünk a részesei, megszegényedünk. Hagyományt teremteni éppen ugyanennyire nehéz, sőt lehet, hogy nehezebb, mert sok mindent fontolóra kell ilyenkor vennünk.
 • Vendégelőadók a Teológián

  A Sárospataki Teológiai Akadémia tagja a Délkelet-közép-európai Protestáns Teológiák Konferenciájának (SOMEF), amely Csehország, Szlovákia, Ausztria, Románia és Magyarország evangélikus és református teológiai intézményeinek együttműködése. Az együttműködés egyik formája a kétévente megrendezett szakmai konferencia. Ebben az évben ez júliusban Berekfürdőn volt.
 • Újra „Úton" a Máon

  Az idén nyáron is nyaraltak az otthonban lakók. A kunpusztai gyülekezet meghívását elfogadva útra keltünk. Nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk: hosszú út, nagy kalandok, sok látnivaló.
 • Csillagpont 2007 Sárospatak

  A Csillagpont bemutatásával gondban vagyunk. Aki részt vett már ilyen rendezvényen, ismeri. Aki nem, annak csak néhány adatot tudunk felsorolni, „bemutatni" nem tudjuk bemutatni, milyen ez az esemény. Vagy találkozó. Vagy - első látásra - keresztyén fesztivál. Nyári program, korrekt „bulilehetőség". Vagy más. A szervező csapat önmeghatározásában hely. „A Csillagpont a nagy találkozás helye, ahol a fiatalok az egész Kárpát-medencéből érkezve megélhetik közösségüket. Igen, ez az elsődleges: megtapasztalni az élő Istenbe vetett hit teremtette közösségünket".
 • Nemzeti imádságunk

  Szeretem a Himnuszt. Szép. Jó. Az csupán a gond, hogy egy olyan világban élek, amely nem szereti. Többségében végighallgatja, kisebbségében énekli csupán tisztelő vigyázban. Mert oly korban élek én e földön, amelyben nemzeti jelképeink alaposan értéktelenednek.
 • Dr. Enghy Sándor

  Minden élő ember alapvető tapasztalata a halál, melynek megértése nem csupán egy egyszerű elméleti probléma a sok közül, hanem létkérdés. Nemcsak azért, mert a halál az ember létezését érintő probléma, hanem mivel létének minősége múlik azon, mit kezd a halállal. Aki a halálban csak győztes hatalmat lát, amelytől félni és rettegni kell, az reménytelenségben megkeseredett ember marad.
 • Tarcali gyerekek nyári táborokban

  2006 őszén Tarcal is bekapcsolódhatott a Vodafone Magyarország Alapítvány által támogatott egyházkerületi programba. Ennek köszönhetően a tanév során heti rendszerességgel tanulhattunk, játszhattunk együtt a helyi Gyülekezeti Házban a résztvevő gyerekekkel.
 • Hétköznapi csodák

  Ez a portré egy kis faluban élő református keresztyént mutat be. Amikor a beszélgetés készült, azt gondoltam, nehéz kérdést teszek föl. Ha ugyanis azt kérdezik tőlünk: „ki vagy?", a bemutatkozás után megállunk. Bele kell gondolnunk, hogyan fogalmazzuk meg a továbbiakat. Mónika azonban nem lepődött meg, válaszolni kezdett.  
 • Sándor Endre: Kiteszek egy fürt gyapjút - Gedeon élete és üzenete

  Magyarország gyermekei azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. 2004. december 5-én egyetlen nemzetként, hivatalosan nem vállaltuk, és megtagadtuk határon túl élő testvéreinket. (Csiha Kálmán: A Sátán lábnyomai in: Reformátusok Lapja LI. évf. 37. sz.)