Tanévkezdés a sárospataki református gimnáziumban

Főtiszteletű Csomós József püspök úr a Hóseás10:12 alapján hirdette az igét. Fogadalmat tettek a 7. és a 9. évfolyam tanulói, valamint az új tanárok: Battáné Bodnár Klára (német), Németh Anita (kémia), Szabó Viktória (magyar-angol), Szokolovszki Zoltán (biológia), Józsa Gáborné, Tamásné Soltész Magdolna és Tanásziné Tamás Erzsébet tanítók.

Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatónő beszédében kiemelte a tanév feladatait, utalt a megújult környezetre: újak a gimnázium épületének vizesblokkjai, a tantermekben folytatódott a bútorzat és a világítótestek cseréje, sor került parkettacsiszolásra is.

A Sárospataki Református Kollégiumért Díjat az intézmény fenntartójától Roland Yeager úr vehette át, aki sokoldalú segítséggel támogatta az intézményt.

A 2007-2008. tanévben az 1-4. évfolyamon 95 általános iskolás, a négy internátusban 311 bentlakó, az összesen 28 osztályban 732 diák és 75 tanár dolgozik és él együtt a gimnáziumban és tagintézményeiben. Ebben az évben új a biológia-kémia tagozat, hagyományteremtő rendezvény a beilleszkedést segítő pecúrhétvége, s a tavalyi sikeres alkalom nyomán februárban ismét lesz alapítványi bál.

Pecúrhétvége

Már bizonyosan hagyományteremtő rendezvényre hívta a diákönkormányzat, az iskolavezetés és a tantestület az új osztályok tanulóit szeptember 14-16-ig.

Körültekintő szervezés, az internátusokba beköltözés lehetősége, érdekes programok és kíváncsi felsőévesek várták a pecúrokat. Péntek délután a várossal ismerkedtek játékos formában. Érdekes feladatok megoldásával juthattak el a város különböző pontjaira, ahol újabb ügyességi vagy gondolkodtató próbák következtek. Este a Mudrányban Beidek Endre vallástanár áhítatán énekeltünk imádkoztunk együtt igei útmutatás nyomán, majd ismerkedési est következett önismereti játékokkal.

Szombaton Kovács József vallástanár templomi áhítata után öt helyszínen ismerkedtünk a Kollégiummal. A gyülekezet templomát Nádasi Erika segédlelkész mutatta be, a nagyporta domborművei alapján ismerkedtünk a kollégium történetével és nagyjaival. Ezután az iskolatörténeti múzeumot és a visszatért hadifogoly könyveket néztük meg. A séta az iskolakerti szobrok - a híres diákelődök megismerésével ért véget.

Délután kirándultak az osztályok, ki a Rákóczi-várba, ki a Botkőre, ki az újhelyi Magas-hegyre. A fáradtságot a gyertyafényes vacsora hangulata elűzte, s már kezdődhetett is a táncház Hubay Zsuzsa és Barócsi József 12. H osztályosok vezetésével. A jó zene, a közös mozgás és a finom tea üdített mindenkit.

Vasárnap az istentiszteleten Virágh Sándor nagytiszteletű úr a gyülekezet közösségében is köszöntötte a pecúrokat. Este zajlott a nagy izgalommal várt pecúravató. A felsősök szeretettel, humorral, nagy empátiával próbáztatták az újakat. Végül mókás fogadalomtétel következett. Helyezések ugyan születtek, de tortát mindenki kapott, s a legnagyobb jutalom a jó hangulatú rendezvénysorozat volt, amit egymásért, egymásnak hoztak létre a Refiben.

Pataki diákok sikere a

Bertalan Imre Esszéíró Versenyen

Az Amerikai Magyar Szövetség versenyt hirdetett Peter Hargitai A forradalom lánya című, 1956 egy képzeletbeli, de sok vonatkozásban nagyon is valóságos kamaszhőséről szóló ifjúsági regényével kapcsolatosan. Szándékuk, hogy 1956 nemes örökségét ezzel is közelebb vigyék a magyar diáksághoz. A feladat a mű elolvasása nyomán született gondolatok, történelmi ismeretek és világlátás ötvözése esszé műfajban.

Örömmel értesültünk arról, hogy a sárospataki teológus öregdiák Bertalan Imréről elnevezett esszéíró versenyen Melles Marcell és Panka Tamás 12. E osztályos tanulók megosztott első díjat kaptak.

A bíráló bizottság az értékelésben a következőképpen fogalmazott: „Melles Marcell dolgozata igen érett, kiforrott, okos személyiséget mutat. Sokat tud, sokat ír a regényről, annak mély elemzését adja, s közben gazdag filozófiai hátteret is rajzol a cselekmény köré." Panka Tamás dolgozata „szép, igen hajlékony nyelvezetű, az egészséges öntudatot és a történelmi párhuzamokat sem nélkülöző, a fiatalokkal szemben egyáltalán nem elfogult". Gratulálunk!

Ezúton is - a nyertesekkel együtt - ajánljuk elolvasásra mindenkinek a fent nevezett regényt.

Százéves a cserkészet 1907- 2007

Idén ünnepli 100. születésnapját a cserkészet, ennek alkalmából jubileumi világtábort (dzsemborit) rendeztek a mozgalom szülőhazájában, az Egyesült Királyságban. Nemzetközi rendezvényen a legnagyobb létszámban a cserkész világtalálkozó résztvevői képviselték hazánkat a rendszerváltozás óta. A cserkészet alapgondolata egy angol lord fejében fogant meg a múlt század fordulóján, s mára az ENSZ mellett a világ legnagyobb szervezetévé nőtte ki magát 28 millió taggal. Világtalálkozót négyévente rendeznek, az idei a centenárium miatt különleges.

A magyar cserkészek már jó ideje készültek rá, hogy méltó módon képviselhessék hazánkat. 2006 tavaszán kemény megméretések után választották ki a legrátermettebbeket, így a sárospataki 763. számú Sztárai Mihály cserkészcsapat két tagját: Melles Kristófot és Melles Tivadart is.

A nagy eseményt érthető módon komoly felkészülés előzte meg. A magyar csapat gerincét alkotó mintegy 360 résztvevő 12 (régió szerinti) rajba osztották. Ezek közül kettőt a határon túli magyarokból szerveztek. A csapatot 40 fős vezetőség irányította, ők feleltek a felkészítés mellett többek közt a támogatásszerzésért, a kiutazásért, a honlapért (www.dzsemboricsapat.hu) és az angol szervezőkkel való kapcsolattartásért.

A centenáriumi dzsembori 2007. július 27-től augusztus 8-ig tartott, jelmondata: Egy világ, egy fogadalom. 40 ezer cserkész élt az Essex megyei Hylands Parkban létesített táborban. Sátrakban aludtunk, a biztonság, a tisztaság érdekében egész sor szabályt kellett betartanunk, ha közlekedtünk, ha mosogattunk, stb.

A hatalmas megnyitó ünnepségre a cserkészzászlót helikopter hozta Thaiföldről, jelen volt Vilmos herceg is.  A nyitónapon a cserkészfogadalom megújítására került sor, és különleges feladatot is kaptunk: száz aláírást kellett gyűjteni a nyakkendőnkre. Ez és az egész rendezvény is a kapcsolatteremtés, az ismerkedés, barátkozás jegyében zajlott.

Változatos programokban volt részünk. Minden nap 4000 cserkész hagyta el a Hylands Parkot, hogy közösségi munkában vegyen részt. A kerítésfestéstől a parktakarításig és a karitatív munkálkodásig sokféle tevékenység adódott. Foglalkoztunk globális problémákkal is, kipróbálhattunk vízi és szárazföldi extrém sportokat is.

A legszínesebb talán a világfalu volt, itt minden nemzet kiállítósátorban mutatkozott be. A magyar Rubik-kocka, a karikás ostor, a huszáregyenruha és néptáncok, a gulyás és a palacsinta nagyon népszerű volt.

A záró ceremónia után Londonban töltöttünk el pár napot, és utána élményekben gazdagon utaztunk haza.

Köszönjük szponzoraink támogatását.

Támogatóink:

Royal Tokaji Borászati Kft., Hollóházi Porcelánmanufaktura Zrt., Hotel Bodrog, Tokaji Orémus Kft., Szabó Irén, Egyed Attila, Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája

Melles Kristóf és Melles Tivadar

Érik az embert meglepetések...

Sajósenyén gyűltek össze a fogyatékkal élő emberek és gondozóik, hogy kétnapos rendezvényen ismerkedjenek és töltsék együtt az időt. Mi, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma „Oncsa" körébe járók páran elindultunk erre az alkalomra.

Várakozás és egy kis félelem is volt bennem: milyen hatással lesz rám a találkozás?

Fesztiválhangulat, kék ég és számomra egészen „furcsa" emberek csapata volt jelen. A furcsaság abból adódott, hogy külsejük egy kicsit más, hogy segítségre szorultak, hogy beszédük nem volt mindig érthető.

A megnyitó beszédek alatt is inkább őket figyeltem. És lassan a csodálkozásom és idegenségem feloldódott. Nagyon meglepő volt, hogy zenére táncoltak, hogy tapsoltak, örültek, és ugyanolyan boldogan vették fel a kapott sapkát, mint mi is.

Azért ért meglepetés, mert nagyon sajnáltam, hogy el kellett jönnünk és szűkre szabtuk az időt. Egy kicsit féltem: sok lesz, meg talán a kíváncsiság hajtott, de szeretet ébredt bennem. Megértettem az örömön, a találkozás természetességén és a hangulaton keresztül, hogy nekem van rájuk szükségem.

Ez volt a legnagyobb tanulsága a napnak. Most érik még szívemben ez a tapasztalás. Ott elhangzott, hogy lehet segíteni, hogy lehet feladatot találni. Lehet, hogy valamire nyílik szívem, amire soha sem gondoltam?

2007. július

M. Zs.