„… és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.” - Lelkészbeiktatás Bodroghalászon

Dr. Börzsönyi József, a Zempléni Református Egyházmegye esperese iktatta be Szentimrei Márkot. Beiktató beszédében szólt arról, hogy hatvan éve volt ilyen ünnepség a közösségben, Király Zoltán lelkész beiktatásakor, és megemlékezett az utána szolgálatot teljesítők munkásságáról.

A beiktatott lelkipásztort a jelenlevő lelkészek bibliai igei áldással erősítették meg. A köszöntések után a beiktatott lelkipásztor igehirdetése következett a Lukács 9,46-48 alapján: „Azután vita támadt közöttük arról, hogy közülük ki a nagyobb. Jézus pedig ismerve szívük gondolatát, kézen fogott egy kisgyermeket, és maga mellé állította, majd ezt mondta nekik: Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb mindnyájatok között, az a nagy."

A zempléni egyházmegye nevében Dr. Erdei Pál mondott köszöntést, Sárospatak városa nevében Dr. Hörcsik Richárd köszöntötte az ünneplő közösséget. Kihangsúlyozta: Bodroghalász nevét az egyház őrzi, mindazon hagyományokkal együtt, amelyet az itt élők őseiktől kapott örökségként hordoznak. A városrész sorsát jó kezekben látja, és a tiszteletes ifjú lelkipásztor és a mellette egy akarattal álló tettrekész presbitérium együttmunkálkodása gyümölcsöző lesz.

Sütő László, a bodroghalászi gyülekezet gondnokának meleghangvételű köszöntő szavai zárták a köszöntések sorát.

Az ünnepség végén Szentimrei Márk köszönő szavaiban személyes érzéseit is megosztotta a jelenlevőkkel, leírva azt az utat és örökséget, amelyet a bodroghalászi parókia mint szülői ház jelentett egészen addig a napig, amíg visszatért a Bodroghalászi gyülekezetbe, új szolgálati helyére.

fmsz