Vendégelőadók a Teológián

A résztvevők azt tekintették át, hogy a különféle intézményekben a lelkészképzés hagyományos formáin és keretien túl milyen hitéleti vagy más jellegű képzések folynak, mik ezeknek a tapasztalatai, különös tekintettel az Európai Unióban egyre inkább általános kreditrendszerre és a kétszintű felsőoktatási képzésre. A pataki Teológiát a berekfürdői konferencián dr. Győri István tanár, Szilágyi-Sándor Gabriella tanársegéd és Dezső Attila hallgató képviselte.

Az együttműködés másik formája az intézmények közötti diák- és tanárcsere. Ennek keretében a SOMEF elnöke, Wolfgang Wischmeyer bécsi egyháztörténész professzor és felesége, Oda Wischmeyer erlangeni professzor szeptember utolsó hetében akadémiánk vendégei voltak. Az intézménnyel, a tanárokkal és hallgatókkal való ismerkedésen túl előadásokat is tartottak.

Wolfgang Wischmeyer kutatási területe a korai egyház története. „Az óegyházi keresztyénüldözés a mártírakták fényében" című előadásában azt mutatta be, hogy a 2. és 3. században milyen formában, milyen indokokkal üldözték a keresztyéneket, milyenek voltak a jogi eljárások, és ezek a mártírakták leírása szerint az üldözöttek számára hogyan váltak a bizonyságtétel és az erkölcsi győzelem lehetőségévé.

Oda Wischmeyer „Pál apostol apostoli tekintélye" címmel tartott előadást, amelyben elsősorban a Római és a Galata levél vonatkozó exegézise alapján azt szemléltette, hogy Pál közvetlenül Jézustól származtatott tekintélye és apostoli megbízatása hogyan határozta meg küldetését és teológiai érvelését.

Győri István