Lelkészbeiktatás Abaújkéren - Reménnyel és hittel tovább a megkezdett úton

Az istentisztelet az esperes asszony köszöntésével vette kezdetét. A fennálló ének, „Örvendj egész föld az Istennek", majd a nagy ének „Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát" - melyet dr. Enghy Sándor professzor úr harmóniumon kísért - szívből jövően zengett az ünneplő gyülekezet ajkán.

Ezután következett az esperesi fohász és a lelkipásztor beiktatása. Esperes asszony az ima és az igehirdetés - melyben Isten áldását kérte a gyülekezetekre és a lelkésznőre - után átadta a templom kulcsát és a pecsétet.

A sort a beiktatott lelkipásztor imája és igehirdetése követte. Az Igét a Zsoltárok 103; 1-5 és a 1János 4;7-16 bibliai részből merítette. A lelkésznő az igehirdetésben - melyet többen elérzékenyülve hallgattak - a szeretetről prédikált. Hálát adott Istennek, hogy kedves, istenfélő emberek közé vezérelte, ahol szeretet, békesség és összefogás tapasztalható, valamint hálát adott az Úrnak az eddig megtett útért.

Az igehirdetést követően nyilvános presbiteri ülés vette kezdetét. Veréb Pál kurátor a gyülekezetek nevében sok szeretettel név szerint köszöntötte a meghívott vendégeket. Domokosné Fazekas Hajnalka püspöki titkár asszony az egyházkerület közösségének köszöntését hozta a gyülekezeteknek. Baksy Mária esperes asszony az Abaúji Egyházmegye köszöntését tolmácsolta. Dr. Enghy Sándor professzor az abaúji lelkészek nevében köszöntötte a gyülekezeteket és a lelkésznőt. Ezután a meghívott lelkészek köszöntötték a gyülekezetet és a beiktatott lelkipásztort: Mártha Anita Mátészalkáról, Balogh Mihály és Baloghné Hajdú Krisztina Balmazújvárosról, Pótor Áron Hajdúhadházról hozta a gyülekezetek köszöntését. Jeviczki Ferenc abaújszántói görög katolikus lelkész az ökumenizmusról és annak jelentőségéről szólt köszöntésében, valamint kifejezte örömét, hogy a különböző felekezetű egyházak között jó kapcsolat van kialakulóban. Valamennyi hozzászóló lelkipásztor Isten Igéjének hirdetéséhez erőt, egészséget kívánt.

A köszöntések között óvodás és iskolás gyermekek versmondása és a Hajdúhadházról érkezett énekkar szolgálata tette még bensőségesebbé az ünnepséget. Ezután dr. Ódor Ferenc országgyűlési képviselő, B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke a térség nevében adta át jókívánságait a lelkésznőnek és a gyülekezeteknek. Palkó József, Abaújkér polgármestere a község nevében nagy szeretettel köszöntötte a lelkésznőt és fejezte ki jókívánságait. Dr. Karakó László, Gávavencsellő polgármestere a szülőfalu lakosainak köszöntését hozta. Ezek után az abaújkéri, a boldogkőváraljai, a boldogkőújfalui, az abaújalpári és az arkai gyülekezetek nevében mondták el köszöntésüket a helyi képviselők: Koscsákné Bodnár Izabella, Subert Vilmos, Veréb Pál, Molnár Béláné, Görgey Pálné.

A beiktatott lelkésznő elérzékenyülve mondott köszönetet először szüleinek, a szeretetért és mindenféle segítségért, majd Isten iránti hálával köszönte meg a gyülekezetek ajándékát. Hálával mondott köszönetet Hajdúhadházi Református Énekkar szolgálatáért és dr. Enghy Sándor kántorizálásáért. A lelkésznő minden kedves megjelentet szeretettel hívott a „Faluházban" megrendezett szeretetvendégségre. Az ülés bezárásával és a Himnusz eléneklésével ért véget az istentisztelet.

Az istentisztelet végén a templom tornya felett - mintegy égi jelként - egy gyönyörű szivárvány jelent meg, amely tovább fokozta az istentiszteletre egybegyűltek ünnepi hangulatát.

Legyen élted derűs, tiszta, szép.

Így hirdesd az Isten Igéjét.

Dézsy Sándor presbiter