Egy jókedvű iskola Diósgyőr szívében

Elgondolkodtató, ugyanakkor megnyugtató is, hogy amíg a város önkormányzati általános iskolái küzdenek a fennmaradásért és aggódnak az egyre csökkenő tanulólétszám miatt, mi derűs nyugalommal fogadhatjuk minden szeptemberben a sok-sok kis nebulót. És nem csak az első osztályokban, de a felsőbb évfolyamokon is (5-8. osztály)! A szülők által keresett, választott és szeretett iskola lettünk! Ez nem lehet véletlen. Az áldások olyan bőségét tapasztaljuk évről évre, ami csak az Úrtól jöhet. Az évek során elért eredmények, a reményteli tervek és lehetőségek gazdag tárháza óriási lendületet tud adni az iskola életének, így bizakodó szívvel tudjuk végezni munkánkat. Az iskola neve ma már jól cseng a városban, elismert és tisztelt intézmény lettünk.

Alapelvünk: a szakmai munka, a nevelés és a hitélet hármas egysége.

Ebben a tanévben is bőséges programsorozat színesíti majd a hétköznapokat. Ehhez segítségünkre lesz a Kisdiákok Presbitériuma, mely ötletgazda és leleményes kezdeményező erő a kirándulások, a papírgyűjtés, a farsang és az iskolanapok lebonyolításában.

Egy iskola rangját emeli az általa szervezett versenyek minősége. Kétévente rendezzük a református általános iskolák országos anyanyelvi versenyét (3-8. osztály), s az idén ismét e feladat előtt állunk. Izgalommal és örömmel készülünk a nagy napra, április 11-ére, mely egyben a költészet napja is. Szeretettel várjuk az ország református általános iskoláinak anyanyelvet és irodalmat szerető tanulóit.

A református iskola mindig is számíthatott a szülők segítségére. Szülői találkozók erősítik azt a jó kapcsolatot, ami az egyház, iskola és szülők hármas kötésében valósul meg. A keresztyén szülő és a keresztyén pedagógus felelősséggel tartozik a gyermekért, aki reá bízatott. Töretlen hittel és szeretettel lehet csak szolgálni ezt az ügyet, s akkor a békesség és megelégedettség áldása teszi széppé a gyermek tanulóéveit.

A tantestület legfontosabb célja a magas szintű szakmai munkán túl a szoros együttműködés. Csak így lehet jól dolgozni: együtt, egymásért. A siker mindnyájunké, a lehetőség mindenkié. Az összetartozás érzése erősíti a közösséget, bátorít és megtart.

Az idén is választottunk egy Igét a Bibliából, mely a 2007-2008-as tanév mottója is lehetne, hiszen oly nagyok az iskola életében a reménység távlatai: „Az embernek elméje gondolja meg az ő útát, de az Úr igazgatja annak járását." (Péld 16, 9)

Isten áldja meg azt az utat!

Brozman Sándorné tanár