PDF letöltése

LVIII. évfolyam 4. szám

 • Az én karácsonyom...

  A karácsony fénytelenség, félelem, menekülés és bizonytalanság. Kétségbeejtő helyzet. A kocsma zárva. Nincs hová küldeni minket és nincs hová menni. Szerezzek bort. Akárhonnan.
 • „Örülök, ha ezt mondják nekem: Az Úr házába megyünk!” - (Zsoltárok könyve 122, 1)

  Amikor látunk egy idős embert, aki görnyed az esztendők súlya alatt, az ő hosszú életpályájára gondolva tiszteletet érzünk, s ha ő felnyitja előttünk emlékeinek gazdag tárházát, milyen érdeklődéssel hallgatjuk őt. De igazából a legöregebb ember élete is milyen rövid egy vén tölgyfáéhoz képest. Mielőtt az idős ember szemei megnyíltak volna, ez a fa már messze kiterjesztette zöldelő lombjait. Mennyi vihart élt már át, hány birodalom összeomlott azóta, hogy ez a vén tölgy egy kis makkocskában - mely neki bölcsője volt - szendergett! (Baksay Sándor nyomán) De ez a fa is milyen fiatal a mi templomunkhoz képest, amely immár közel 800 esztendő óta hirdeti Isten dicsőségét Abaújkér szívében.
 • „Nem tesz az Úr sem jót, sem rosszat.” - Zofóniás 1,12

  A nem gyümölcs alapú, fekete teákról mondják, hogy ha egy kicsit sokáig áznak, akkor már olyan anyagokat iszunk meg, amelyek más hatással bírnak a szervezetre. Ezért lesz a kellemes, élénkítő tea később például nyugtató, amelytől el is alszik az ember. A kellemetlen savas ízről még nem is beszéltem.
 • Tízéves az Encsi Református Gyülekezet Énekkara

  Az Encsi Református Gyülekezet Énekkara 2005. október 16-án ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. A délutáni istentiszteleten az igét Szűcs Endre, egyházkerületünk lelkészi főjegyzője hirdette. Prédikációjában kiemelte, hogy egy olyan korban, amikor kórusok, énekkarok szűnnek meg, hálásnak kell lennünk azért, hogy az Istentől reményt és erőt kapunk a folytatáshoz.
 • „Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét.”

  Tele most a mi templomunk,Tele most a mi szívünk.Minden elért eredményértHála Néked, Istenünk.(Győri József) Istenünk kegyelméről emlékeztünk meg 2005. november 13-án Nemesbikken a 217 éves műemlék templom külső felújítása alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten. A falu apraja és nagyja, mind együtt vártuk, hogy beléphessünk végre a szeretett hajlékba. 2004 októberében kezdődtek el a felújítási munkálatok, és egy esztendő elteltével már örvendezhettünk is afelett, amit Isten hagyott elérnünk; mégis hosszúnak és fáradságosnak tűnt a közben eltelt egy év.
 • Reformációs istentisztelet Miskolcon

  Miskolcon a Hunyadi utcai evangélikus templomban idén is együtt ünnepelhettek reformá­tusok, evangé­likusok, metodisták. Közösen emlékezhettünk a reformációban kapott áldásokra, és közösen gondolkodhattunk jelenlegi protestáns létünkről és küldetésünkről.
 • Reformációs esték Aggteleken

  Azt az elnevezést kapta az először képtelennek tűnő ötlet, amelynek megvalósítására készültünk október utolsó hetében a ránk bízott hét gyülekezetben. Még mi magunk sem tudtuk elképzelni, és megvalljuk, nem is nagyon hittük, hogy megvalósulhat. Mégis, valami megállíthatatlanul unszolt a szervezésre.
 • Mindeddig megsegített bennünket az Úr!

  Várakozással teli időszakot éltünk át a Miskolc-Avasi gyülekezetben az elmúlt egy évben. Minden várakozást a remény tesz széppé. A  mienket az a hitből fakadó reménység erősítette, hogy ennek a nagy múlttal rendelkező gyülekezetnek Isten a XXI. században is fontos  felada­tokat szán.
 • Protestáns Napok Egerben

  Hozzávetőleges számítás szerint Egerben 36000 római katolikus él. A reformátusok aránya ehhez képest elenyésző, hiszen 1000 főnél alig több szerepel az egyházközség választói névjegyzékében. Érthető tehát az a buzgalom, melyet e minoritásban lévő közösség tanúsít akkor, amikor sajátságos értékeire, a protestáns hit és kultúra lelket és nemzetet építő tényeire próbálja felhívni a figyelmet. Több éve már jelentős eseménye a város kulturális életének az Országos Protestáns Napok során megrendezett egri programsorozat.
 • Adyra emlékeztek Érmindszenten

  A Királyhágómelléki Református Egyházkerület területén lévő Érmindszent minden esztendőben Ady Endre születésnapján sokak érdeklődésének középpontjába kerül. Jóllehet napjainkban e határközeli település igencsak elszomorító képet mutat. Nehezen járható út vezet Nagykároly felől a kicsiny faluba, ahol száznál alig többen élnek, főképp öregek és munkanélküliek. Mindössze negyvenfős a református gyülekezet, fiatal lelkészük egy másik faluból jár át istentiszteletet tartani. A parókia is elárvultan, üresen áll évtizedek óta a templom mellett. Mintha Ady távozását követően megállt volna itt az idő.
 • Egervölgyi egyházmegyei énekkari találkozó Mezőnagymihályon

  "Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!..." volt a vezérigéje a 100. zsoltárból a novemberben megrendezésre került egyházmegyei énekkari találkozónak, Mezőnagymihályon. Ezzel az alkalommal szép hagyományt szeretnénk teremteni, ami folytatása volt a már tavaly Egerlövőn megrendezett találkozónak.
 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Negyvenkilenc év, negyvenkilenc vers címmel megrendezett kiállítás tisztelgett a nemzeti ünnep alkalmából a sárospataki templomi galériában '56 hősei és áldozatai emléke előtt. A forradalom 10. évfordulójára Tollas Tibor emigrációban élő költő szerkesztette egy kötetbe a világ minden tájáról összegyűjtött ötvenhatos témájú verseket.
 • Segélykoncertek a családokért

  Református egyházunkban 2005 a család éve. Azok, akik családban élnek, talán nem is tulajdonítanak ennek túl nagy jelentőséget, de mi a helyzet azokkal, akik csonka családba születnek, abban élnek, vagy teljes egészében családon kívül vannak. Mi a helyzet azokkal, akik nem ismerik az atyai jó szót, vagy ismeretlen számukra az anyai gyengéd ölelés?
 • Új épülettel gazdagodott a Sárospataki

  A 2004/05-ös tanévtől kezdődően a Sárospataki Kollégium Általános Iskolájának beindításával, az elemi iskolától, a gimnáziumon keresztül, a felsőoktatást is magába foglalóan ad helyet a Pataki Kollégium a keresztyén értékrend szerinti nevelésnek és oktatásnak.
 • Hírek a Sárospataki Kollégium Gimnáziuma életéből

  Ünnepi kirándulás Immár hagyományosnak mondható ünnepi kirándulásra indultak az iskola 13.e osztályának tagjai Bartha Zoltán, Demkó Ferenc, Kovács József és Török Béla tanárurak vezetésével. Az úti cél Kassa volt. A Dómban Rákóczi Ferenc hamvai előtt megállva hallgatták az emlékbeszédet, majd közös imádság és a Himnusz eléneklése után az iskola nevében koszorút helyeztek el. Ezután városnéző sétát tettek az ősi magyar városban. Hazafelé a göncruszkai lelkészházaspár vendégszeretetét élvezték.
 • Száz éve született Cs. Szabó László

  A Sárospataki Református Kollégium közössége 2005. november 14-én tisztelgett a száz esztendővel ezelőtt született Cs. Szabó László életműve előtt.
 • Beszámoló a teológia új szakjáról

  A Sárospataki Református Teológiai Akadémia a 2005/2006-os tanévtől az új kétciklusú képzésnek megfelelően Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakot indított nappali és levelező tagozaton. Várakozáson felüli volt a jelentkezők száma. A hároméves képzés első évére beiratkozott hallgatók létszáma közel nyolcvan fő. A következő sorokban csokorba szedtünk néhány véleményt az új képzéssel kapcsolatos tapasztalatokról.
 • Hálaadó ünnepi istentisztelet a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon felújításának befejezéseként

  „Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája." (Zsoltár 100:3) Miskolcon 1560-tól van református nevelés. Az avasi református templom lábánál -a mai Herman Ottó múzeum épületében- ekkor kezdett el működni a „rectoris schola", egy magasabb műveltséget nyújtó iskola, ma úgy mondanánk: gimnázium.
 • Gondolatok a MRE alkotmányának módosításáról

  A Zsinat elé került a MRE alkotmányának módosítása, amely szabályozás érinti a lelkészek politikai tevékenységét. Az elfogadott határozat kimondja, hogy amennyiben egy lelkész a választáson indulni kíván, akkor már a jelöltség elfogadásától szüneteljen lelkészi szolgálata. (Az eddigi szabályozás ezt csak a megválasztástól mondja ki). A törvénymódosítás szerint: „Lelkész politikai párt tagja nem lehet. Amennyiben a lelkész politikai párttagságot, országgyűlési képviselőséget vagy külszolgálatot vállal, a jelöltként történő nyilvántartásba vételétől fogva, az érintettsége tartamára a lelkészi szolgálatát szüneteltetnie kell. A lelkészi szolgálat szüneteltetése idején az illető református lelkészi címének használatával nem nyilatkozhat."
 • Profán apokalipszis

  Vala pedig egy Sodomita király, kinek igen kevés népe vala, de ez a király mégis magabízó és gőgös vala. Mivelhogy segíté ezen Sodomitát a Mammon népe és királya felettébb.
 • Egy képzeletbeli lelkipásztor képzeletbeli naplója 1.

  Ez a napló csupán a képzelet műve. Ha valaki mégis ráismer egyes részleteire, kulcsolja össze a kezét és imádkozzék, hogy Isten adjon megtérést a gyülekezetben; valamint keresse fel lelkipásztorát, és kérdezze meg, miben segíthet, hogy gyülekezete krisztusibbá formálódjék!
 • Egy képzeletbeli lelkipásztor képzeletbeli naplója 2.

  Ez a napló is csak a képzelet műve. Az előzővel ellentétben reméljük, hogy sokan ráismernek majd részleteiből gyülekezetük életére. Amennyiben így van, az olvasóval együtt mi is hálát adunk Isten kegyelméért. Ha nem ismernének rá egyetlen részletre sem, keressék fel lelkipásztorukat, és kérdezzék meg, mit tehetnének gyülekezetükért.
 • Másképpen az egyházfenntartásról

  Egyházfenntartás és következetesség Az egyáz-finanszírozás és egyházfenntartás kérdéséről megkérdeztük Tanászi Árpádot, Bodroghalom lelkipásztorát és a Sárospataki Tudományos Gyűjtemények munkatársát.
 • Dr. Szathmáry Sándor - „Aranygyűrűs teológiai doktor”

  A Magyarországi Református Egyház Tudományos Testülete, a Doktorok Kollégiuma 2004-ben tartott budapesti közgyűlése során határozatot hozott arról, hogy „Aranygyűrűs teológiai doktori" címmel tünteti ki azokat a lelkipásztorokat, teológiai tanárokat, akik a magyar református teológia terén életművükkel korszakalkotó jelentőségű munkát végeztek.
 • Missziói nap Sárospatakon

  Missziói napot tartottak Sárospatakon 2005. október 24-én, melyre meghívást kaptak egyházkerületünk lelkipásztorai. A missziói nap célja az volt, hogy a különböző misszió területeken jelentkező nehézségek megbeszélésére, tapasztalatok cseréjére, egymás bátorítása, biztatására fórumot biztosítson.
 • Tiszáninneni Református Nőszövetségi Konferencia

  Október 15-én került megrendezésre a Tiszáninneni Református Nőszövetség Konferenciája, amelyen több nőtársammal együtt részt vehettem. A konferencia Miskolcon az Egyházkerületi Székházban került megrendezésre, ami 9 óra után pár perccel kezdődött, ekkorra a terem szinte teljesen megtelt.
 • A betlehemi csillag

  A legjelentősebb csillagászati jelenség a Bibliában a Máté evangéliumából ismert „betlehemi csillag", amely a napkeleti bölcseket a kis Jézus születési helyére vezette. Erről az említett helyen a következőképpen olvashatunk:
 • Mese - Angyali ajándék

  Karácsony volt. Az árvaház ablakaiból csillogó szempárok figyelték a táncoló, kergetőző hópihéket. A gyermekek reménységgel, izgatott szívvel várták a csodák éjszakáját, mikor megnyílnak a szeretet kapui.
 • Gyerekszáj

  Hittanórán Dávid és Góliát történetét tanultuk a gyermekekkel. Próbáltam elmagyarázni, hogy Dávid fiatal volt és kicsi, Góliát pedig a legnagyobb az ellenség táborából. Az egyik kisfiú nagyon beleélte magát a történetbe, és szerette volna pontosan megérteni a különbséget, ezért megkérdezte: „Góliát akkora lehetett, mint a tiszteletes bácsi, ha háromszor magára állna?"
 • A Királyhágómelléki Református Egyházkerület fennállásának 85., újjáalakulásának 15. évfordulóját ünnepelte egyhetes rendezvénysorozattal Nagyváradon

  A Jubileumi Közgyűlésen Molnár Kálmán esperes a Habakuk könyvéből választott textus alapján hirdette az Igét, hangsúlyozva, hogy a múltba tekintve bizonyságok fellege vesz körül bennünket, ugyanakkor emlékeztetve, hogy ma sem oly könnyű és szép az élet, mint azt a forradalom idején remélték. Ma is vannak külső harcok és belső indulatok. Mégis, az Ige alapján igaz, hogy Isten őrhelyet adott, feladatot, melyet nem az ellenségre, hanem Isten hangjára figyelve kell komolyan vennünk.
 • Könyvajánló

  Collegium Doctorum - Magyar Református teológia. A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának periodikája (Kiadja és terjeszti: a MRE Kálvin János Kiadója)
 • A filmvászon és a Biblia

  A XX. század a technika fejlődéséről szólt. Szinte mindenki hitte, lépésről lépésre vagy inkább chipről-chipre, jobb lesz majd. Kevesebb fájdalom, több élelem és képzettebb agyak, hangzottak a tetszetős szólamok. Sajna az ipar dübörög, de minden egyéb maradt a régiben: járványok, éhínség, analfabetizmus.
 • www.reformatus-tiszaninnen.hu

  Egyszer egy tudományosnak mondott előadáson hallottam ezt a megállapítást: „akinek ebben a pillanatban nincs saját weblapja, az a jelen világ számára nem létezik." Bár az előadást hallgatókkal egyetértettünk abban, hogy ez az elmélet egy kicsit túlzás, azt azért be kell ismernünk, hogy a www világában keresgélők szemszögéből nézve tartalmaz némi igazságot a fenti megállapítás.