Mindeddig megsegített bennünket az Úr!

Ennek pedig úgy tehetünk eleget, ha a régi értékek megtartása mellett felkészülünk az új kihívásokra. KRISZTUS  NÉPE, AZ Ő GYÜLEKEZETE. Nem múzeumi darab, amiben csupán gyönyörködni kell, hanem ÉLŐ TEST, aminek tagjai benne élnek a mai világban. Tagjaink között mindenkinek más feladata, más elvárása van. Vannak gyermekeink, fiataljaink, csa­ládjaink, időseink, betegeink. Feléjük fordulni, Krisztus evangéliumát eljuttatni, más-más úton lehet.
Ezért alakítottuk úgy gyülekezeti életünk mindennapjait, hogy valamennyiük számára legyenek személyre szabott lehetősé­gek, melyek által az Élet útját megismerhessék.
Hála érte Istennek a napokban  vehettük kezünkbe azt a gyülekezeti ismertetőt, amelyben részletes tájékoztatást kaphat mindenki a gyülekezeti alkalmakról. Nem titkolt szándékunk, hogy a kívülállók felé is szeretnénk ezzel utat találni, és felmutatni számunkra a Krisztus nagy családjának szeretetteljes légkörét, a hitben járók erejét.
Ennek a gondolatnak a jegyében kezdet hozzá a gyülekezet a parókia épületének teljes felújításához. Tavaly ősszel a lelkészváltás okán megújult a teljes felső szint, most pedig az alsó rész felújításán vagyunk túl. A lelkészi hivatal, a gyülekezeti terem, teakonyha és vizesblokk elkészültével méltó körülményeket teremtettünk azokhoz az alkalmakhoz is, amelyek a templomon kívül zajlanak, de valamennyiünk számára fontosak. Itt vannak a hétköznapi istentiszteletek, bibliaórák. A gyermekek számára vasárnapi istentisztelet, bibliai játszóházak, itt zajlott a nyári gyerektábor - ahonnan voltak, akik haza sem akartak menni. Itt tartja próbáit a gyülekezeti bábcsoport, mely azért jött létre, hogy ilyen módon is megszólaljon az evangélium. Itt tartjuk az ifjúsági istentiszteletet, a havonta sorra kerülő családi vasárnapokon a „gyülekezeti kávét", ahol kötetlen beszélgetések adnak lehetőséget egymás közelebbi megismerésére.
Gyülekezeti énekkarunk próbáinak is ez a  helyszíne, valamint filmvetítések, előadások, a későbbiekben kiállítások is helyt kaphatnak megújult gyülekezeti termünkben.
A legszebb ajándék a karácsonyfa alatt mindig az az ajándék, amiről tudjuk, a szeretet áldozatvállalásából fakad. Krisztus a mi váradalmunk, most úgy érkezik hozzánk ezen a karácsonyon, hogy tudjuk, az Ő szeretetéből kaptunk minden képességet, minden reménységet, mindent, amiről le tudtunk mondani és mindent, amit fel tudtunk ajánlani NEKI. Eddig megsegített, és úgy indulunk tovább, hogy ezután is BENNE bízunk,  ŐRÁ számítunk.

Hangóné Birtha Melinda,
lelkipásztor, Miskolc-Avas