Új épülettel gazdagodott a Sárospataki

2005. november 30-án került sor az Általános Iskola új épületének hivatalos átadására, amely a Kossuth Internátus egy részének átépítésével valósulhatott meg.

Csomós József püspök igehirdetésében hangsúlyozta, hogy a kerület régi álma teljesedett be, Isten kegyelméből, amikor a Kollégium megnyitotta általános iskoláját. 75 évvel ezelőtt került sor a Kossuth Internátus alapkövének lerakására, amelyre új épületszárnyként épülhetett fel az általános iskola. Az alapkő magába zárta Isten Igéjének örökké megmaradó üzenetét - „Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus"-, amire a Kollégium 475 éves szellemi öröksége épülhet, hogy azzal szolgáljon Istennek, egyháznak és a hazának. Az ünnepséget köszöntötte Fésüs Laszló akadémikus, a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke, a Sárospataki Kollégium volt növendéke is.

(a szerk.)