Tízéves az Encsi Református Gyülekezet Énekkara

Az igeszolgálat után Baksy Mária esperes, a gyülekezet lelkipásztora hálaadással tekintett vissza az énekkar megalakulására, és az elmúlt 10 évre. Emlékeztetett arra, hogy kezdetben azzal a céllal kezdődött a közös munka, hogy az istentiszteleteken való énekelés szebb legyen. Később addig nem ismert zsoltárokat és dicséreteket tanult a kis csapat, majd egyszerű kánonokat, többszólamú műveket. Először a templomszentelés első évfordulóján szolgált. Az eredetileg női kórushoz férfiak is csatlakoztak, így bővült vegyeskarrá. Hálaadással beszélt azokról az alkalmakról, ahol az ének hangjaival tehetett az énekkar bizonyságot ünnepi istentiszteleteken, különböző rendezvényeken.

A lelkipásztor beszámolója után Gass Emese edelényi kántor orgonajátékában gyönyörködött a gyülekezet, akik helyből és a környező településekről jöttek össze e zenés istentiszteletre.

Nagy érdeklődés kísérte a meghívott díszvendég, Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy megnyilvánulását, aki méltatta az énekkart, felhívta a jelenlévők figyelmét a gyülekezeti és a kóruséneklés fontosságára. Sikeresen aktivizálta a jelenlévő gyülekezetet egy dicséret megtanulásában.

Az istentisztelet további részében a vegyeskar előadta ünnepi műsorát, mely után a gyülekezet gondnoka és az énekkar egy-egy csokor virággal fejezték ki köszönetüket vezetőiknek, Baksy Máriának és Csernátony Mária Ágnesnek. Végezetül döntés született arról, hogy a tízéves énekkar felveszi Gárdonyi Zoltán nevét, akinek születése 100. évfordulóját jövőre ünnepli a zenei világ.

A zenés istentisztelet után, mely felüdülést jelentett minden jelenlévő számára, tea és sütemény mellett volt lehetőség az eszmecserére a helybeliek és a vendégek között. Áldott az Isten, aki ilyen ünnepi alkalmakat készít az övéinek.

Konc Gáll László

lelkipásztor, Aszaló