Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

A Gloria Victis címen Münchenben megjelent kötetből válogatott versekből olvashattak az ünneplők. A kiállítás része volt Sárospatak városa hivatalos megemlékezés sorozatának, valamint a gyülekezet tagjain túl meglátogatta a kiállítást mintegy háromszáz pataki diák is. A református temető '56-os emlékhelyénél 17 intézmény és közösség helyezte el koszorúját.

A reformáció ünnepére készülve a sárospataki Mozi műsorára tűzte, és kedvezményes jegyárral lehetővé tette a Luther film megtekintését, mellyel a Református Gimnázium tanulói és a gyülekezet tagjai is szívesen éltek. A Kollégium ifjúsága október 27-én a templomban tartotta ünnepségét, melyen Dr. Börzsönyi József dékán, esperes-lelkipásztor hirdetett Igét. Emlékbeszédként a diákok számára meghirdetett pályázat díjnyertes alkotása hangzott el. A gyülekezetben vasárnap délelőtt rézfúvósok, a gyülekezeti énekkar és a konfirmandusok szolgálata gazdagította az istentiszteletet, melyet a Zemplén Televízió közvetített.

Az ősz nagy feladatot ró a történelmi értékű temetőjét fenntartó pataki gyülekezetre. A kegyeleti ünnepnapokra való előkészület idején az egyháztagok a városi kommunális szervezettel és a munkagépek erejével összefogva vették fel a küzdelmet a lehullt avarral, összegyűlt hulladékkal. Új közlekedési utak is kialakításra kerültek az idén. A temetőbe látogatók istentiszteleteken is részt vehettek, hogy a gyertyák ellobbanó fénye mellett az élő hit örök világossága győzedelmeskedjen a sötétség és a gyász erején.

A sárospataki nőszövetség hagyományosan megrendezi adventi szeretetbazárját, műsoros teadélutánját, melyre a tagok kézimunka délelőttökkel készülődnek. A szorgos asszonyok a templomi padok elhasználódott szivacshuzatainak nagy részét is újakra cserélték. A teadélután bevétele idén az egyházmegye anyaotthonának lakóit és Erdőbényén a szeretetotthon időseit segíti. Az eseményre meghívták a zempléni nőszövetségek küldöttségeit is tapasztalatszerzés céljából.

A sárospataki református énekkar szeptemberben Kassán, a magyar gyülekezetben szolgált. Advent második vasárnapján, amikor a kettős állampolgárságról való népszavazás idején kezdeményezett lelkipásztori csereszolgálat újra folytatódik, Debrecenben zendül fel énekük. Kolozsvárról érkezik az igehirdető, Patakról az énekkar, mely képviseli és átkarolja a történelmi haza egykor szervesen összetartozó tájait, iskoláit, s emlékezetében őrzi a hit és haza szabadságáért küzdő nagyjait.

Virágh Sándor

lelkipásztor, Sárospatak