Reformációs istentisztelet Miskolcon

Nemcsak az igehallgatók érkeztek különböző protestáns felekezetekből. A reformációs estét Sándor Frigyes evangélikus lelkipásztor nyitotta meg, majd Szűcs Endre, egyházherületünk főjegyzője hirdette az igét a Lukács 9:1-10 alapján. Zákeus történetének két hangsúlyos mozzanatát emelte ki igehirdetésében, mely fontos az egész egyház életében: a reformáció és a misszió.

Minden reformáció elsődleges feltétele a zákeusi lelkület: vágyódni Jézus után, hogy még közvetlenebb legyen a megtapasztalás.

A reformáció a Jézus felé fordulást jelenti: magunkra talált emberré lehetünk; ugyanakkor korunk minden Zákeusának arra van szüksége, hogy elmozdítsuk útjából azt, ami akadályozza abban, hogy Jézust megláthassa. Láthatóvá, elérhetővé, megtapasztalhatóvá tenni Jézust: ez a küldetésünk. A reformáció azt jelenti, hogy újjászülettem, kaptam valamit. A misszió azt jelenti, hogy azért vagyok, hogy ez mással is megtörténjen.

Az igehirdetés után a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium diákjainak énekes, verses szolgálata következett, majd Szuhánszky István metodista lelkipásztor tartott előadást a történelmi kisegyházak reformációs értékeiről, különös tekintettel Luther Mártonnak a metodista egyház alapítóira gyakorolt hatásáról.

A reformációs estét Gazda István borsod-gömöri esperes zárta imádsággal.

(a szerk)