Száz éve született Cs. Szabó László

A magát „peregrinus örökdiák"-nak nevező író, költő, rádiós szerkesztő, a BBC munkatársa, az emigráns magyar irodalom londoni képviselője Budapesten született, közgazdasági tanulmányokat folytatott, majd rendszeres európai utazásai következtében a művészettörténet és az irodalom elkötelezettje lett. 1946-tól 1982-ig tartott emigrációja, hazatérve hegyaljai utazása során látogatott el emlékidéző szándékkal Sárospatakra. Az Újszászy Kálmán professzor úrral történt megállapodás nyomán könyvtárát a kollégiumra hagyta. A mintegy 11000 kötetes gyűjtemény azóta feldolgozva várja és fogadja a kutatókat, olvasókat. Kívánsága szerint Cs. Szabó Lászlót 1984-ben a sárospataki református temetőben helyezték örök nyugalomra.

A sírnál tisztelői jelenlétében Fehér József, a Kazinczy Társaság elnöke mondott emlékbeszédet, méltatta az esszéíró munkásságát, figyelmeztette az örökösöket az emlékápolás kötelességére.

Az emlékest a hagyatéki könyvtár megtekintésével folytatódott. 17 órától a felsőéves gimnazisták közönsége előtt emlékműsorra került sor. A 10. E osztály tanulói Csé: távol és közel címmel emlékműsort adtak elő. Részletek hangoztak el Cs. Szabó László írásaiból, a vele készült beszélgetésekből, versek idézték a lírikust, tanulmányrészletek a „londoni Kazinczyt". A szövegekhez szemléltetésül rendhagyó irodalomórákon készült filmet láthatott a közönség. Így a könyvtár jeles köteteibe is belenézhettek, olvashatták az ajánlásokat. A megemlékezéssel reménység szerint a Cs. Szabó László által képviselt szellemiséget is sikerült közelebb hozni a résztvevőkhöz.